De interesten op het Seizoenskrediet kunnen fiscaal vrijgesteld worden.