De intresten op het Kaskrediet zijn 100% aftrekbaar als beroepskost.