U kunt het krediet terugbetalen met maandelijkse, trimestriële, semestriële of jaarlijkse kapitaalsaflossingen volgens contract.
U kunt tijdens de looptijd enkel interesten betalen waarna u het kapitaal pas op de vervaldag terugbetaalt.
U kunt het krediet vervroegd terugbetalen, in zijn totaliteit of gedeeltelijk.