Bij de Europese domiciliëring wordt de formele toelating niet langer afgesloten tussen u en uw bank, maar tussen u en uw leverancier. Om een toelating in te trekken, moet u voortaan dus terecht bij uw leverancier.