U bepaalt zelf het kredietbedrag, de looptijd en de periodiciteit van de interest- en kapitaalbetaling.
Tijdens de opnameperiode (maximaal 3 jaar) kunt u het krediet opnemen naargelang uw behoeften. U kunt ook gedurende een bepaalde periode enkel de interesten betalen enmaar voorlopig nog geen kapitaal.