U kunt kiezen tussen:

- vaste periodiciteiten waarbij u telkens hetzelfde bedrag terugbetaalt ofwel

- vaste kapitaalaflossingen waarbij u periodiek een vast kapitaal verhoogd met degressieve interesten terugbetaalt.

Met deze laatste betaalt u elke periode een vast gedeelte van het kapitaal af. Resultaat: de interest, berekend op het resterende saldo, wordt elke keer kleiner. Uw periodieke aflossing neemt dus af.

U heeft de mogelijkheid om tijdens de terugbetalingsperiode enkel interesten te betalen en het kapitaal pas op de eindvervaldag. Ook mag u het krediet gedeeltelijk of geheel vervroegd terugbetalen.