Disclaimer Amerikaanse ingezetene of burger

  • Als gevolg van bepaalde Amerikaanse wetgeving, restricties opgelegd door emittenten van financiële producten en de interne regels van de bank, behoudt BNP Paribas Fortis zich het recht voor om geen beleggingsdiensten aan te bieden aan klanten met de Amerikaanse nationaliteit en Amerikaanse ingezetenen. Voor reeds bestaande klanten met een dergelijk statuut zijn er onder bepaalde voorwaarden nog beperkte beleggingsdiensten mogelijk. 
  • De informatie op deze website onder de rubriek Beleggen is niet bestemd voor klanten met de Amerikaanse nationaliteit en voor Amerikaanse ingezetenen.  
  • Daarnaast is het deze klanten niet toegelaten om, terwijl men zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, BNP Paribas Fortiste contacteren naar aanleiding van financiële producten en beleggingsdiensten. Indien een vertegenwoordiger van de bank contact zou opnemen met een dergelijke klant terwijl deze zich op het grondgebied van de Verenigde Staten bevindt, dient de klant dat onmiddellijk aan de vertegenwoordiger te melden. 
  • Elke klant dient BNP Paribas Fortis onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging aan zijn of haar statuut van Amerikaans staatburger of Amerikaans ingezetene.
  • Alle klanten en tegenpartijen van BNP Paribas Fortis worden geacht ten allen tijde de toepasselijke bepalingen van de ‘Executive Order 13959: Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military’ en elke hieraan gelinkte toekomstige officiële bepalingen ten volle te respecteren.
  • Gelieve u naar uw gebruikelijke kantoor te begeven voor specifieke vragen.
Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: