VERZEKEREN

Arbeidsongevallenverzekering

PRAKTISCH

Ongevallenverzekering

De verzekering Arbeidsongevallen* beschermt uw personeel bij een ongeval op de arbeidsweg of -plaats. Medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden worden vergoed.

UW VOORDELEN

Voor uw personeel

De Arbeidsongevallenverzekering is bij wet verplicht voor elke werkgever met personeel en voorziet een vergoeding volgens wettelijke barema’s voor uw personeel, en voor hun nabestaanden in geval van overlijden.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Bedrijfsleider met personeel? Vraag uw adviseur naar de verplichte verzekering Arbeidsongevallen of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Arbeidsongevallenverzekering

De verplichte arbeidsongevallenverzekering betaalt uw medewerker een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Ook medische kosten, zoals medicijnen, hospitalisatie, een prothese en honoraria, worden vergoed. Bij blijvende invaliditeit ontvangt het slachtoffer een uitkering op basis van de graad van invaliditeit en het loon. Bij overlijden ontvangen de nabestaanden een uitkering en worden de uitvaartkosten vergoed.

Bescherm uw personeel

Met de arbeidsongevallenverzekering beschermt u uw personeel bij een ongeval tijdens werk en woon-werkverkeer.

Arbeidsplaats en arbeidsweg

De verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw personeel bij een ongeval op het werk, en onderweg van en naar het werk.

Uw personeel kan gerust zijn

Altijd gedekt:

 • medische kosten
 • dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid
 • uitkering bij blijvende invaliditeit
 • uitkering en uitvaartkosten bij overlijden

Tot 10 medewerkers

Uw bedrijf telt maximum 10 medewerkers? Dan betaalt u een premie per persoon, gebaseerd op het werkregime. Voor een medewerker die deeltijds werkt (80% of minder) krijgt u 50% korting op de premie.

Meer dan 10 medewerkers?

Uw contract wordt nauwgezet opgevolgd door specialisten. U geniet een voordelig tarief op basis van uw activiteit, de samenstelling van uw personeel, de bruto verloning en uw schadestatistieken.

Premie automatisch aangepast

Meer of minder personeel dan vorig jaar? Geen zorgen. Uw premie wordt elk jaar automatisch afgestemd op wie bij u ingeschreven staat in de Kruispuntbank. U hoeft zelf niets te doen.

Breid uw bescherming uit

Pack Arbeidsongevallen+

Met het Pack Arbeidsongevallen+ breidt u enerzijds de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers uit, anderzijds biedt het u ruime waarborgen bij arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand voor uzelf als bedrijfsleider.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

Uw arbeidsongevallenverzekering dekt
 • ongevallen op de arbeidsweg en -plaats voor elke werknemer, stagiair, leerling …

 • medische zorg, hospitalisatie, medicijnen, orthopedisch toestel en prothese bij een ongeval, een dagvergoeding bij arbeidsongeschiktheid, rente bij blijvende invaliditeit en uitvaartkosten bij overlijden

Pack Arbeidsongevallen+ dekt
 • de kosten van een vervroegde terugkeer van u als werkgever uit het buitenland, gerechtskosten en de kosten van de controlearts voor de opvolging van absenteïsme onder uw medewerkers

 • de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van u als bedrijfsleider en voorziet de uitkering van een kapitaal aan uw dierbaren als u overlijdt

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

Uw arbeidsongevallenverzekering dekt geen
 • De uitsluitingen van de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen zijn van toepassing.

  Voorbeeld: ongeval wanneer bij het sluiten van het contract een opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van gegevens, de beoordeling van het risico beïnvloedt

 • ongeval met opzet veroorzaakt

Pack Arbeidsongevallen+ dekt geen
 • boetes, absenteïsmecontroles in het buitenland

 • ongevallen van u als bedrijfsleider, te wijten aan een feit dat u opzettelijk pleegt of door het feit dat u zich in staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand bevindt

 • ongevallen tijdens sportcompetities van wielrennen, wintersporten, gevechts- of verdedigingssporten of motorrijtuigen en tijdens luchtsporten

Ontdek alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Alle details over de waarborgen vindt u terug in de algemene voorwaarden van de verzekering en de algemene voorwaarden van het pack. In de infofiche ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en van het pack. Vraag een offerte aan uw adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Meer weten?

Voor u het contract van deze ongevallenverzekering afsluit, lees a.u.b. eerst volgende documenten:

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel,
tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten >
online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Aangifte van een ongeval?

Hebt u vragen over uw polis of over een lopend schadegeval? Ons team staat voor u klaar.

Contacteer ons

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre.Bel 02 433 43 31

Beter beschermd ondernemen

 • Corporate Accident Plus

  Geef uw personeel de meest volledige bescherming, bovenop de wettelijk verplichte basisverzekering. Met deze arbeidsongevallenverzekering zijn uw medewerkers beschermd op het werk en in hun vrije tijd.

  Ontdek Corporate Accident Plus

 • Formule 24

  Zelfstandige, vrij beroeper of zaakvoerder: bescherm uzelf altijd en overal en de klok rond voor medische kosten, invaliditeit en overlijden door een ongeval met de arbeidsongevallenverzekering Formule 24.

  Ontdek Formule 24

 • Gewaarborgd inkomen

  Ziek of een ongeval? Als zelfstandige hebt u geen inkomsten meer, maar uw vaste kosten lopen wel. Bescherm daarom uw inkomen en uw levensstandaard met deze verzekering arbeidsongeschiktheid.

  Ontdek Gewaarborgd inkomen

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: