PRIVATE BANKING

Wealth management: onze aanpak

PRAKTISCH

Voor elke belangrijke fase in uw leven

Met onze expertise beheert en structureert u uw vermogen volledig volgens uw persoonlijke waarden. U steunt op ons uitgebreide netwerk en geniet van exclusieve services.

UW VOORDELEN

Beheer volgens uw waarden

Wealth Management is uw vertrouwenspartner met een filosofie, een globale aanpak op uw maat en oplossingen die voldoen aan uw wensen en verwachtingen.

MEER INFO

Een duurzame vertrouwensrelatie

Uw persoonlijke Wealth Manager is uw vertrouwenspersoon die u begeleidt naar onze experts en specialisten. Meer over onze aanpak? Contacteer ons online of bel hem of haar.

WEALTH MANAGEMENT

Gepersonaliseerd vermogensbeheer

Met Wealth Management heeft u toegang tot oplossingen op maat voor uw vermogen vanaf 5 miljoen euro.

Exclusieve beleggingen

Investeer in wat voor u belangrijk is door toegang te krijgen tot alle beleggingen van onze Private Banking en verschillende exclusieve oplossingen zoals Private Equity, Private Real Estate en Impact Investing.

Gepersonaliseerde service

Wealth Management biedt u diensten aan op basis van uw persoonlijke situatie voor uw beleggingen, uw nalatenschap en uw financieringsbehoeften. U krijgt leningen op maat en financieringen voor vastgoed. Altijd inspelend op uw behoeften en uw visie op de toekomst.

Private Institutionals

Wealth Management is er ook voor stichtingen, religieuze gemeenschappen, charitatieve instellingen en non-profit organisaties. Deskundige specialisten:

 • geven u persoonlijk passend advies over uw vastgoedpatrimonium
 • bepalen het ideale statuut voor uw organisatie
 • stellen een goede strategie op voor uw giften en schenkingen

Professional Wealth

Bent u advocaat, bestuurder van een multinational, lobbyist of partner in een accountantskantoor?

Ons gespecialiseerde team brengt u niet alleen zijn expertise in onroerend goed, kredietoplossingen en verzekeringen, maar ook in vermogensbeheer, bescherming en overdracht.

Andere exclusieve oplossingen

 • De wereld op uw kredietkaart

  De Mastercard World Elite kredietkaart* biedt u een wereld aan mogelijkheden. U geniet een uitgebreid pakket verzekeringen, een getrouwheidsprogramma, een conciërgedienst en toegang tot luchthavenlounges.

  Meer weten

   

 • Family Office: onze diensten

  Persoonlijke ondersteuning op maat om uw vermogen te beschermen, te laten groeien en in alle sereniteit over te dragen.

  Meer weten

 • Alternatief beleggen

  Een kasteel of droomlandgoed? Een wijn of bosgebied? Een goed doel? Uw beleggingen zijn meer dan alleen cijfers. Ze zijn ook een passie. Volg daarom gerust uw hart, we zijn er voor u.

  Meer weten

 • Private Equity

  U kunt 5 miljoen euro of meer beleggen? Geniet niet-beursgenoteerde beleggingen met een potentieel hoger rendement dan klassieke beleggingen. Onze 20 jaar ervaring krijgt u er bovenop.

  Meer weten

Wettelijke informatie

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, erkend tussenpersoon ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 25.879A.

De aangeboden inlichtingen worden u louter ter informatie meegedeeld en houden in geen geval een aanbod of belofte tot krediet in. Ze worden u meegedeeld met het oog op verdere onderhandeling. De bank behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op haar website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaand overleg en zonder de (potentiële) klanten hierover in te lichten.

Kredietvorm: lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 bus C, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

Kredietvorm: hypothecair krediet voor (on)roerend goed. De bepalingen inzake hypothecair krediet in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: