UW VERMORGEN BEHEREN

Familiale bewindvoering

PRAKTISCH

De te beschermen persoon

Wanneer hij of zij bijvoorbeeld lijdt aan een mentale beperking of gevolgen van ouderdom, kan de vrederechter de gerechtelijke bescherming instellen (familiale bewindvoering).

UW VOORDELEN

Het financieel beheer faciliteren

Bent u aangesteld als bewindvoerder? Als vertrouwde financiële partner kunt u op ons rekenen om uw opdracht te vergemakkelijken. BNP Paribas Fortis biedt u de nodige toegangen en tools om het vermogen van de beschermde persoon te beheren.

MEER INFO

We staan aan uw zijde

Hebt u vragen of wenst u meer advies te krijgen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw gebruikelijke adviseur, of met het BNP Paribas Fortis-kantoor van de beschermde persoon.

Een vlot begin van uw opdracht

Toegang tot de rekeningen van de beschermde persoon

1

Beschikking van de rechter

De vrederechter analyseert de noden van de te beschermen persoon, specifieert de omvang van de beschermingsmaatregelen en benoemt een bewindvoerder.

2

Afspraak bij de bank

Contacteer de bank om snel een afspraak in te plannen, en bezorg ons de beschikking van de vrederechter die u aanstelt tot bewindvoerder.

3

Toegang tot de rekeningen

We nemen de nodige stappen om ervoor te zorgen dat u de financiën van de beschermde persoon optimaal kunt beheren.

Waak over de belangen van zij die u dierbaar zijn

Beheer de financiën van de beschermde persoon, terwijl hij of zij de grootst mogelijke autonomie kan blijven behouden.

Toegang tot rekeningen

U hebt toegang tot de rekeningen van de beschermde persoon via Easy Banking Web of Easy Banking App. Vraag uw contactpersoon om een debetkaart gelinkt aan de betaalrekening(en) om facturen te betalen, aankopen te doen …

Een overzicht op het vermogen

Om u te helpen bij de opmaak van het eerste patrimoniumrapport (op vraag van de vrederechter), bezorgt BNP Paribas Fortis u een overzicht van de rekeningen die de beschermde persoon heeft bij de bank.  

Historiek van de uitgaven

Het jaarverslag dat elk jaar aan de vrederechter moet worden voorgelegd, kan u ook gemakkelijk genereren dankzij de historiek van de inkomsten en uitgaven die beschikbaar is op Easy Banking Web.

Bank- en verzekeringsoplossingen

Als de beschikking van de vrederechter dit toelaat, kunt u een spaarrekening openen op naam van de beschermde persoon of intekenen op andere oplossingen, zoals bijvoorbeeld een brandverzekering.

Autonomie van de beschermde persoon

U kunt ook een “budgetrekening” (betaalrekening) openen. Deze zichtrekening helpt de beschermde persoon in een aangepast kader om uitgaven beter te beheren, zonder dat hij of zij zicht heeft op de andere rekeningen.

Alles over familiale bewindvoering

Vragen over de procedure, de regels voor plaatsing onder gerechtelijke bescherming en de implicaties hiervan, of over de rol en verplichtingen van de familiale bewindvoerder? 

Dan raden we u aan de praktische handleiding voor familiale bewindvoerders te lezen, een publicatie die samen door de Koning Boudewijnstichting, FOD Justitie en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat werd opgesteld.

Praktische gids voor familiale bewindvoerders | Koning Boudewijnstichting (kbs-frb.be)

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: