DAGELIJKS BANKIEREN

Jongerenspaarrekening Hello4You

PRAKTISCH

Spaarrekening voor jongeren

Je werkt in het weekend? Je kunt al wat geld opzij zetten voor een citytrip of een nieuwe laptop? Met deze gereglementeerde spaarrekening spaar je voor wat je wilt. Een oplossing voor de extra’s in je leven.

UW VOORDELEN

Gratis vanaf 18 jaar

Een spaarrekening openen kan heel eenvoudig, zonder veel papierwerk en het is nog gratis ook. Al vanaf 18 jaar tot 27 jaar kun je geld opzij zetten. Sparen is een goed idee, dan ben je al snel goed op weg naar de aankoop van je dromen.

MEER INFO

Open jouw jongerenspaarrekening

Je wilt nu starten? In 1-2-3 open je jouw Hello4You Spaarrekening. Je neemt contact op met je adviseur of je maakt een afspraak op kantoor. Klaar in geen tijd.

De voordelen van een spaarrekening voor jongeren

Ontdek hoe je gemakkelijk en wanneer je maar wilt, kan sparen met je Hello4You-spaarrekening.

Spaar wanneer jij het wilt

Je stortingen maak je maandelijks over of in één keer jaarlijks op een moment dat jij het wilt of wanneer het jou uitkomt. Met een Hello4You Spaarrekening spaar je heel flexibel, zoals jij het wilt.

Je spaargeld is altijd beschikbaar

Je kunt altijd cash geld opnemen en gebruiken, een bedrag overschrijven naar een BNP Paribas Fortis -rekening op jouw eigen naam of effecten aankopen.

Spaar tot 6.000 euro per jaar

Je kunt tot 6.000 euro per jaar storten op je jongerenspaarrekening. Dit is het bedrag dat je maximaal spaart per kalenderjaar. Aan jou om ermee te starten!

SPAARREKENING VOOR JONGEREN

Het rendement

Welke interesten krijg je?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01 procent en getrouwheidspremie 0,10 procent (bruto-percentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op jouw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Hello4You Spaarrekening kan nooit negatief staan en je kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente krijg je voor elk bedrag dat je op je spaarrekening stort. Jouw geld brengt rente op voor elke dag dat het op je rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). Je krijgt je basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van je rekening).

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie krijg je voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. Je krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, je stort 100 euro op je spaarrekening op 30 maart 2020. Dan krijg je 12 maanden later, op 1 april 2021, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2020. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

SPAARREKENING VOOR JONGEREN

Kosten, belastingen en risico's

Wat kost deze spaarrekening ?

Om je spaarrekening te openen, af te sluiten en te beheren betaalt je geen kosten, behalve eventuele portkosten.

Welke belastingen betaal je ?

Als natuurlijke persoon is de rente die u op uw spaarrekeningen ontvangt, belastingvrij tot 980 euro per persoon per jaar. Overschrijden uw rente-inkomsten het belastingvrije bedrag? U betaalt 15% belasting (roerende voorheffing) op het bedrag van de rente dat niet is vrijgesteld.

Risico’s verbonden aan een spaarrekening voor jongeren

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

De rekeningverzekering verbonden aan de jongerenspaarrekening

De voornaamste gedekte risico’s:

 • Overlijden door ongeval, met name als gevolg van een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.

 • De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

De voornaamste niet-gedekte risico’s:

Overlijden als gevolg van:
 • een interne medische oorzaak

 • een opzettelijke daad van de begunstigde of een daad op zijn initiatief

 • zelfmoord of poging tot zelfmoord

 • een staat van alcoholintoxicatie

 • Indien een van de verzekerde rekeninghouders door een ongeval zou overlijden, zouden zijn of haar nabestaanden worden beschermd door de uitkering van een schadevergoeding gelijk aan het creditsaldo van de rekening, tot een maximum van 125.000 euro.

  De rekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG Insurance en waarbij u kunt aansluiten. De rekeningverzekering waarborgt de begunstigden de betaling van een schadevergoeding die gelijk is aan het creditsaldo van de verzekerde rekening op de dag vóór het ongeval dat het overlijden veroorzaakte. Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

  De lijst hiernaast met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

  We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Lees de informatie tot beneden aan deze pagina vooraleer uw Hello4You spaarrekening te openenJouw Hello4You jongerenspaarrekening
 • Easy Save

  U spaart telkens u betaalt of een overschrijving doet met uw debetkaart. Easy Save rondt het bedrag af naar boven en het verschil wordt op uw spaarrekening gestort.

  Ontdek Easy Save

 • Automatisch sparen

  U spaart met een doorlopende betalingsopdracht om een vast bedrag of het restsaldo op uw rekening over te schrijven, elke maand op een vast tijdstip. Zo vergeet u niet te sparen.

  Meer weten

 • Sparen voor een woning

  Begin nu met sparen en maak het makkelijker om uw hypotheek te krijgen. Met onze spaarverzekering (tak 21 levensverzekering) profiteert u bovendien van belastingvoordelen die kunnen oplopen tot 30%.

  Spaar voor uw woning

Wettelijke informatie

De Hello4You spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis nv.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Klachten spaarrekening

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Klachten rekeningverzekering

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: