VERZEKEREN

Facultatieve werkloosheidsverzekering

PRAKTISCH

Leen met een gerust gemoed

Onvrijwillig uw job verliezen: het kan ook u overkomen. Toch kunt u de financiële impact voor u en uw gezin beperken door de aflossing van uw Lening op Afbetaling tijdelijk op te vangen met een facultatieve werkloosheidsverzekering.

UW VOORDELEN

Uw aflossing terugbetaald

Met de Facultatieve Verzekering Werkloosheid geeft u uzelf de ruimte om een nieuwe job te zoeken na onvrijwillig ontslag. De verzekering betaalt maximaal 12 maanden uw aflossingen terug gedurende de duurtijd gedekt door de verzekering.

MEER INFO

Snel en eenvoudig

Vraag uw Facultatieve Verzekering Werkloosheid online aan nadat u het proces voor het afsluiten van uw Lening op Afbetaling via de website heeft doorlopen. Of contacteer uw adviseur.

Bescherm uzelf en uw naasten tegen onvrijwillig jobverlies

Onvrijwillig jobverlies

 • U werkt in het kader van een contract van onbepaalde duur (minstens halftijds)
 • U gaat niet met (vervroegd) pensioen
 • U heeft geen ontslag genomen, bent niet gedeeltelijk of tijdelijk werkloos of bent niet in kennis gesteld van een procedure tot ontslag.

Wanneer komt de verzekering tussen?

 • 6 maanden wachttijd na toetreding
 • De terugbetaling start ten vroegste na afloop van de eigenrisicotermijn van 3 maanden na het jobverlies.

Maximaal 12 maanden terugbetaling

Bij jobverlies en na een eigenrisicotermijn van 3 maanden betaalt de verzekering maximaal 12 maanden uw aflossingen terug gedurende de duurtijd gedekt door de verzekering, inclusief verzekeringspremie.

De voordelen van de Facultatieve Werkloosheidsverzekering

De voordelen van de Facultatieve Werkloosheidsverzekering in een notendop.

Maximaal bedrag

U bent verzekerd voor maximaal 50.000 euro voor alle verzekerde Leningen op Afbetaling waarvan u (mede-)ontlener bent. Op de einddatum van de lening bent u jonger dan 65 jaar.

Duidelijk en transparant

De premie bedraagt 4% van de maandelijkse aflossing van uw Lening op Afbetaling en is inbegrepen in het maandbedrag.

Eenvoudig af te sluiten

U vult het toetredingsformulier in en ondertekent het, online of op kantoor. Van zodra het bedrag van uw Lening op Afbetaling op uw rekening staat, begint de verzekering te lopen.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • De onvrijwillige beëindiging van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (minstens halftijds).

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • Werkloosheid als gevolg van het aflopen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur, ontslag wegens zware fout, ontslagname van de verzekerde, pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen.

   

 • Tijdelijke, economische of deeltijdse werkloosheid (met of zonder inkomensgarantie-uitkering).

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Op de Infofiche staan de belangrijkste kenmerken van deze verzekering vermeld. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30. U kunt ook online een simulatie doen nadat u het proces voor het afsluiten van uw Lening op Afbetaling via de website hebt doorlopen.

Meer weten?

Vooraleer u uw verzekering afsluit, lees eerst deze documenten:

De Facultatieve Verzekering Werkloosheid is een collectieve verzekering tak 16 naar Belgisch recht, afgesloten door Alpha Credit nv – verzekeringsnemer – bij AG – verzekeraar – en verdeeld door BNP Paribas Fortis.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Een vraag? Advies nodig?

Ons team staat voor u klaar. We helpen u met veel plezier verder. Contacteer het Easy Banking Centre op 02 433 41 30 of maak een afspraak met uw adviseur.

IN 3 STAPPEN

Uw Facultatieve Werkloosheidsverzekering aanvragen

1

Leen voor uw project

U gaat online of samen met uw persoonlijke adviseur op zoek naar een Lening op Afbetaling op maat van uw project.

2

Overweeg een verzekering

Schat de financiële impact van een onvrijwillig jobverlies in voor uzelf en uw naasten, en controleer of u aan de toetredingsvoorwaarden voldoet.

3

Vul het toetredingsformulier in

Binnen de 30 dagen na goedkeuring van uw online kredietaanvraag (of 60 dagen via uw adviseur) vult u het online toetredingsformulier in. Uw verzekering loopt van zodra het geleende bedrag op uw rekening staat.

Bescherming op maat van uw project

 • Verzekering Lening op Afbetaling

  Met de Facultatieve Verzekering Lening op Afbetaling (Tak 21), een collectieve verzekering, realiseert u uw projecten zonder uzelf of uw naasten in financiële problemen te brengen in geval van invaliditeit of overlijden.

  Meer weten

 • Autoverzekering

  De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) Auto dekt de materiële en fysieke schade die u zou kunnen veroorzaken aan anderen, en zoveel meer. Zo rijdt u zonder zorgen, in België en in het buitenland.

  Ontdek de Autoverzekering

 • Familiale verzekering

  De verzekering Top Familiale (een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid) biedt een uitstekende dekking voor u, uw gezinsleden, kinderen en huisdieren in het geval een van jullie een goed beschadigt of iemand verwondt.

  Meer weten

 • Overlijdensverzekering

  Uw familie is het allerbelangrijkste. U wil ze dan ook in alle omstandigheden beschermen. Met de levensverzekeringen, schuldsaldoverzekering en/of tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal bespaart u uw naasten financiële zorgen als u komt te overlijden.

  Meer weten

Wettelijke informatie

Kredietvorm: lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 bus C, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: