VERZEKEREN

Top Voertuig Moto omniumverzekering

PRAKTISCH

Aanvullende dekking

U bent een echte motorfanaat en wilt vermijden dat er iets met uw voertuig gebeurt. De Verzekering Top Voertuig Moto van AG is een aanvullende dekking op uw Motorverzekering. Het contract heeft een looptijd van een jaar, met stilzwijgende verlenging.

UW VOORDELEN

Omniumverzekering

De verzekering Top Voertuig Moto is een echte omnium, net zoals voor een wagen, waardoor u met gerust gemoed van uw passie kunt genieten. Bij een ongeval bent u net als uw eventuele passagier beschermd, of u aansprakelijk bent of niet.

MEER INFO

Contacteer ons

Voor meer info of om uw verzekering af te sluiten, kunt u terecht bij uw adviseur. Of contacteer ons op 02 433 41 30.

Bescherm uw motor optimaal

Ontdek in één oogopslag de voordelen van Top Moto voertuigverzekering.

Uw omnium

Kies zelf uw dekkingsniveau. Voeg de optie alle ongevallen aan uw verzekering toe en u bent gedekt tegen de aangerichte schade, met of zonder derde partij.

Uw vervangvoertuig

U kunt uw hersteller altijd zelf kiezen. Zo kunt u uw motor in de watten laten leggen, precies zoals u wilt. Kiest u een erkend hersteller om uw motor te repareren, dan heeft u recht op een vervangvoertuig.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • diefstal, brand en glasbreuk

 • schade door natuurkrachten

U beschikt ook over de mogelijkheid om de optie Materiële Schade te activeren. Op die manier geniet u bijkomende bescherming als u bij een ongeval aansprakelijk wordt gesteld:
 • botsingen met derden

 • alle soorten ongevallen

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen

 • schade veroorzaakt door slijtage of slecht onderhoud van motoronderdelen

 • materiële schade veroorzaakt door een bestuurder die niet de bestuurder is die in het contract staat

 • diefstal of poging tot diefstal door een medeplichtige van de verzekeringnemer

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie:

Het contract, naar Belgisch recht, heeft een looptijd van een jaar, met stilzwijgende verlenging.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Verzekering BA Moto

  De BA Motoverzekering is een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die schade dekt aan andere weggebruikers wanneer u in de fout bent gegaan bij een ongeval. Ze vergoedt ook uw passagier als hij of zij gewond raakt, of u nu schuld heeft of niet.

  Ontdek BA Moto

 • Verzekering BA Auto

  De verzekering BA Auto is een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering die materiële en fysieke schade dekt die u zou kunnen veroorzaken aan anderen.

  Ontdek de Autoverzekering

 • Omniumverzekering

  Als u bij een ongeval in de fout gaat of als de verantwoordelijke derde niet bekend is, komt de Top Omnium verzekering tussenbeide voor de schade aan uw voertuig. U hebt ook recht op een vervangwagen terwijl uw auto hersteld wordt.
   

 • Rechtsbijstand voor uw auto

  De Rechtsbijstand voor uw auto is een rechtsbijstandverzekering. Professionals helpen u een minnelijke schikking te treffen in geval van een geschil. Uw juridische kosten zijn gedekt, als de procedure u voor de rechter brengt.

  Ontdek Rechtsbijstand auto

Wettelijke informatie

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: