VERZEKEREN

Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto

PRAKTISCH

Bescherming als zwakke weggebruiker

Net als de autobestuurders moet u een verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid (BA) hebben zodra u met de motor rijdt. 

UW VOORDELEN

Een volledige dekking

Uw motorverzekering dekt niet alleen schade aan derden bij een ongeval in fout, ook de lichamelijke letsels van uw passagier zijn gedekt, ongeacht of u in fout was of niet.

MEER INFO

Contacteer ons

Wilt u een verzekering Top Moto afsluiten? Maak een afspraak in uw BNP Paribas Fortis-kantoor of bel het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30. De premie wordt berekend op basis van het type en de prijs van uw motor en de gewenste waarborgen.

De BA Moto, meer dan een wettelijke verplichting

Ontdek de vele voordelen van de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Moto van AG.

Vervangwagen

Als u een ongeval hebt in België of maximaal 30 km over de grens, hebt u recht op een vervangwagen voor 24 uur of tot op maandag als het ongeval plaatsvindt op een vrijdag of tijdens het weekend.

Onmiddellijke bijstand

Hebt u een ongeval? Eén telefoontje volstaat om van efficiënte bijstand te genieten, 24/7. De verzekering dekt onder meer het wegslepen van uw beschadigde motor. Tot 30 km buiten de landsgrenzen.

75% korting als hoofdbestuurder

Geniet een korting van 75% op uw premie als:

 • u de hoofdbestuurder bent
 • u een voertuig verzekerd hebt bij AG Insurance
 • uw bonus-malusgraad maximaal 4 (privégebruik) is
 • u 30 jaar of ouder bent
 • u uw premie jaarlijks betaalt.

75% korting bij bedrijfsvoertuig

U geniet 75 % korting als u:

 • beschikt over een bedrijfsvoertuig en u de hoofdbestuurder bent
 • u een Familiale verzekering en een brandverzekering voor uw woning hebt.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • vergoeding van de schade aangericht aan derden door een geoorloofde bestuurder

 • Onmiddellijke bijstand bij immobilisatie na ongeval of bij lekke band, tot 30 km buiten de landsgrenzen

 • schadeloosstelling van zwakke weggebruikers, inclusief de passagier van de motor of een voetganger

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

In de eerste twee gevallen vergoedt de verzekering wel de schade aan derden, maar verhaalt de schade nadien op de verantwoordelijke van het ongeval.
 • met opzet uitgelokte ongevallen

 • ongevallen die het gevolg zijn van rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen, of zonder geldig rijbewijs

 • ongevallen die veroorzaakt werden door een motor met karakteristieken die niet beantwoorden aan het verzekerde voertuig (zoals paardenkracht)

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30).

  Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie:

De Motorverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, een maatschappij naar Belgisch recht, en wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het contract heeft een looptijd van een jaar, met stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Verzekering Top Voertuig Moto

  Top Voertuig Moto is een omniumverzekering die u de meest uitgebreide dekking biedt tegen schade aan uw motor.

  Ontdek Top Voertuig Moto

 • Verzekering BA Auto

  De verzekering BA Auto is een verplichte autoverzekering die materiële en fysieke schade dekt die u zou kunnen veroorzaken aan anderen.

  Ontdek de Autoverzekering

 • Omniumverzekering

  Als u bij een ongeval in de fout gaat of als de verantwoordelijke derde niet bekend is, komt de Top Omnium verzekering tussenbeide voor de schade aan uw voertuig. 

  Ontdek de Omniumverzekering

 • Rechtsbijstand voor uw auto

  De Rechtsbijstand voor uw auto is een rechtsbijstandverzekering. Professionals helpen u een minnelijke schikking te treffen in geval van een geschil. Uw juridische kosten zijn gedekt, als de procedure u voor de rechter brengt.

  Ontdek Rechtsbijstand auto

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: