VERZEKEREN

Fietsverzekering

PRAKTISCH

De bescherming van uw fiets en toebehoren

Top Fiets van AG is een omniumverzekering met een waarborg Stoffelijke schade, een waarborg Diefstal, een waarborg Ongevallen en een waarborg Bijstand voor (elektrische) fietsen en andere voortbewegingstoestellen zoals een monowheel, hoverboard, (elektrische) step of een elektrische rolstoel.

UW VOORDELEN

Een dekking op maat

De verzekering Top Fiets beschermt uw favoriete vervoersmiddel – bijvoorbeeld uw (elektrische) fiets, hoverboard, monowheel – tegen diefstal en stoffelijke schade wereldwijd en voorziet bijstand in bijna heel Europa, net als een dekking tegen lichamelijke ongevallen wereldwijd.

MEER INFO

Sluit uw fietsverzekering af

Wilt u een verzekering Top Fiets afsluiten? Maak een afspraak in uw BNP Paribas Fortis-kantoor of bel het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30. De premie wordt berekend op basis van het type en de prijs van uw voortbewegingstoestel en de gewenste waarborgen.

Verzekering op maat

De verzekering voor fietsen en andere voortbewegingstoestellen biedt verschillende waarborgen om tegemoet te komen aan uw behoeften. Uw premie hangt af van uw vervoermiddel, de prijs ervan en de gekozen waarborgen.

Een verzekering op maat van uw fiets of vervoermiddel

Ontdek welke waarborgen inbegrepen zijn in de verzekering van uw fiets of vervoermiddel.

Waarborg Stoffelijke schade

Waarborg Diefstal

Waarborg Bijstand

Waarborg Ongevallen

Klassieke stadsfietsen

Inbegrepen

Inbegrepen

Optioneel**

Optioneel**

Elektrische fietsen en speed pedelecs: - met autonome motor (max. 45 km/ uur) - met trapondersteuning (geen snelheidslimiet)

Inbegrepen

Inbegrepen

Optioneel**

Optioneel**

Mountainbikes/koersfietsen

Optie*

Optie*

Optioneel**

Optioneel**

(Gemotoriseerde) voortbewegingstoestellen (hoverboard, monowheel, (elektrische) step …)

Inbegrepen

Inbegrepen

Optioneel**

Optioneel**

Elektrische rolstoelen

Inbegrepen

Inbegrepen

Optioneel**

Optioneel**

De waarborgen van de verzekering Top Fiets

Waarborg Stoffelijke schade

Deze waarborg dekt alle ongevallen: vallen, botsen en schade veroorzaakt door natuurkrachten.
De waarborg Stoffelijke schade is wereldwijd geldig.

Waarborg Diefstal

Deze waarborg dekt vandalisme, poging tot diefstal en diefstal wanneer er geweld werd gebruikt of een inbraak heeft plaatsgevonden, of wanneer het slot waarmee de fiets of het voortbewegingstoestel werd vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt werd opengebroken. 

Mountainbikes, koersfietsen of voortbewegingstoestellen moeten tussen 22 en 6 uur in een afgesloten lokaal of achter een gesloten omheining staan om gedekt te zijn.
De waarborg diefstal is wereldwijd geldig.

Waarborg Bijstand

Deze dekking geldt bij defect, lekke band, ongeval, poging tot diefstal of diefstal, voor uzelf en/of uw vervoermiddel.
De waarborg Bijstand is geldig in België, zodra u minstens 1 km van huis bent en in bijna heel Europa*.

Waarborg Ongevallen

Een ongeval met uw fiets, mountainbike of monowheel in de privésfeer. Het is soms snel gebeurd en dit kan een grote impact hebben op uw leven en uw financiële situatie. Deze waarborg dekt uw eigen lichamelijke schade en die van uw gezinsleden. Ze voorziet een terugbetaling van medische kosten na tussenkomst door het ziekenfonds (tot 5.000 euro per verzekerde), net als een tegemoetkoming bij permanente invaliditeit (tot 100.000 euro per verzekerde) of overlijden (tot 50.000 euro voor de verzekeringsnemer en zijn partner).
De waarborg lichamelijke ongevallen is wereldwijd geldig.

 

Toebehoren

Toebehoren zoals kinderzitjes, draagtassen, aanhangwagens, camera’s en gps-toestellen zijn eveneens gedekt bij totale diefstal van het verzekerde voertuig, ook bij beschadiging wanneer de fiets of het voortbewegingstoestel gedekt is door de waarborg Stoffelijke schade. 

Toebehoren die u na het afsluiten van de verzekering koopt, zijn automatisch gedekt voor maximaal tien procent van de waarde van het verzekerde voorwerp en met een bovengrens van 500 euro. 

Uw helm is automatisch gedekt en wordt vergoed in geval van een ongeval (max. 100 euro en max. 3 jaar oud).

De omvang van uw bescherming

Wat zijn de voornaamste gedekte risico’s?

  • de waarborg Stoffelijke schade dekt alle ongevallen: botsing, val, in- en uitladen, vervoer, enz.

  • de waarborg Diefstal dekt vandalisme en diefstal wanneer er geweld werd gebruikt of een inbraak heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: poging tot diefstal, diefstal in een private of gemeenschappelijke garage, diefstal op de openbare weg, diefstal in een fietsenstalling, diefstal op de fietsendrager van een wagen of in een wagen. Was er geen sprake van geweld of inbraak, dan moet het gecertificeerd** antidiefstalsysteem, waarmee de fiets of het voortbewegingstoestel werd vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt, opengebroken zijn. Mountainbikes, koersfietsen of (gemotoriseerde) voortbewegingstoestellen (zoals step, monowheel, …) moeten tussen 22 en 6 uur in een afgesloten lokaal of achter een gesloten omheining staan

  • de waarborg Bijstand omvat bijstand in geval van defect, ongeval, poging tot diefstal, diefstal … zodra u minstens 1 km van huis bent en in bijna heel Europa*

  • de waarborg Ongevallen dekt de medische kosten en voorziet een tegemoetkoming bij permanente invaliditeit of overlijden

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

  • schade aan onderdelen van de fiets of ander vervoermiddel door een gebrek, door kennelijk onvoldoende onderhoud of door een gebruik dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur

  • diefstal tussen 22 en 6 uur indien de mountainbike, koersfiets of het voortbewegingstoestel niet in een afgesloten lokaal of achter een gesloten omheining stond

  • diefstal van toebehoren zonder een totale diefstal van de fiets zelf

  • lichamelijke ongevallen die het gevolg zijn van een opzettelijke handeling door uzelf, als verzekerde of begunstigde, of in het kader van uw beroepsactiviteit of op weg van of naar het werk

  • schade veroorzaakt of verergerd door vervoerde voorwerpen, ook door overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel

Bovenstaande lijsten zijn niet volledig

  • de exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Die zijn gratis verkrijgbaar in uw kantoor. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of belt u met het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Meer weten?

Lees volgende documenten:

 Top Fiets is een verzekeringsproduct van AG dat materiële schade, diefstal, bijstand en ongevallen verzekert en door BNP Paribas Fortis wordt verdeeld. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde looptijd, behalve als een van de partijen zich er minstens 3 maanden voor het einde van het contract volgens de wettelijke vormen tegen verzet.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Pechverhelping voor meerdere voertuigen

Verplaatst u zich niet alleen met de fiets, maar ook met de wagen, bromfiets …? Touring Move On biedt een uitgebreide bijstand, ongeacht het voertuig waarmee u of uw gezin zich verplaatst.

Touring Move On
Wilt u uw fiets, gemotoriseerd toestel of rolstoel verzekeren?Maak een afspraak

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: