VERZEKEREN

Rechtsbijstand voor uw auto

PRAKTISCH

Volledige dekking tot 50.000 euro

De Rechtsbijstand verzekering van AG is een aanvulling op uw autoverzekering en garandeert u een volledige dekking van uw advocaat- en gerechtskosten tot 50.000 euro.

UW VOORDELEN

Ondersteuning door deskundigen

U kunt rekenen op onafhankelijke en gespecialiseerde deskundigen in rechtsbijstand die uw rechten verdedigen in minnelijke procedures of voor de rechtbank.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw verzekering aan

Maak een simulatie en vul uw autoverzekering aan met de Rechtsbijstand verzekering Auto. Een adviseur brengt uw dossier in orde.

De voordelen van een rechtsbijstandverzekering Auto

De rechtsbijstandverzekering Auto kent tal van voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Vergoeding van uw gerechtskosten tot 50.000 euro

 • bij minnelijke procedures of voor de rechtbank in België en het buitenland;
 • bij alle administratieve geschillen in België;
 • bij geschillen met professionelen (garagehouders, carwash enz.);
 • bij insolvabiliteit van aansprakelijke derden;
 • bij betwisting van een schattingsverslag.

Deskundigen voor een minnelijke procedure

Een minnelijke procedure is vaak sneller en minder duur dan een gerechtelijke procedure. Dankzij uw rechtsbijstandverzekering zorgen verschillende deskundigen voor de volledige opvolging van uw dossier en de verdediging van uw rechten.

Een verzekering met recht op verdediging

Als een minnelijke schikking niet mogelijk is, vergoedt uw rechtsbijstandverzekering alle honoraria van de deskundigen en advocaten aan uw zijde, alsook alle gerechtskosten tot het geschil definitief beslecht is.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • de strafrechtelijke verdediging wanneer de verzekerde wordt vervolgd voor bepaalde feiten die verband houden met het gebruik van het voertuig;

 • contractuele geschillen (bijvoorbeeld met een garagehouder na herstelling);

 • burgerlijk verhaal als de verzekerde het slachtoffer is van schade veroorzaakt door een derde;

 • de insolvabiliteit van derden. Materiële schade is voor 100% gedekt, andere schade tot 15.000 euro.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • kosten en honoraria betaald door de verzekerde voordat hij de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behalve in gerechtvaardigde dringende gevallen);

 • opgelopen schade terwijl het verzekerde voertuig was verhuurd of opgevorderd;

 • geldboetes, opdeciemen en dadingen met het Openbaar Ministerie;

 • opzettelijk veroorzaakte schade.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. In het informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze documenten ook gratis opvragen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30).

Meer weten?

U vindt meer informatie in volgende documenten:

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging en wordt verkocht in combinatie met een verzekering BA Auto.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Maak een gepersonaliseerde simulatie

Bereken de premie van uw autoverzekering in 3 stappen

1

Meld u aan

Meld u aan met uw kaartlezer of Itsme.

2

Bereken uw premie

Bereken vrijblijvend de prijs van uw autoverzekering op maat.

3

Bevestig uw aanvraag

Bevestig uw aanvraag onmiddellijk telefonisch via een deskundige of later in een van onze kantoren.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uSimuleren en aanvragen

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Providis Globale Rechtsbijstand

  Deze rechtsbijstandverzekering beschermt u en uw gezinsleden op veel verschillende rechtsgebieden en situaties.

  Ontdek Providis Globale Rechtsbijstand

 • Omniumverzekering

  De Top Omnium verzekering is een omniumverzekering die tussenbeide komt bij een ongeval waarbij u in fout bent of als de verantwoordelijke niet bekend is.
   

 • Top Bijstand verzekering

  De Top Bijstand verzekering is een bijstandverzekering die u een uitgebreide bescherming biedt bij een ongeval, ziekte of incident in België en in het buitenland.

  Ontdek de Top Bijstand verzekering

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: