VERZEKEREN

Omniumverzekering

PRAKTISCH

Volledige bescherming van uw auto

Met de omniumverzekering bent u beschermd tegen diefstal, glasbreuk, vandalisme en alle schade.

UW VOORDELEN

In functie van uw behoeften

Wij bieden u een flexibele en voordelige omniumverzekering voor uw auto, afgestemd op de bescherming die u wenst.

MEER INFO

Simuleer uw autoverzekering

Maak een simulatie en kies een omnium of mini-omnium die past bij wat u nodig hebt. Uw aanvraag wordt meteen verwerkt door een adviseur.

Een omniumverzekering à la carte

Omnium

De omniumverzekering is een uitstekende keuze wanneer u met een nieuwe of jonge tweedehands auto rijdt en beschermt u tegen:

 • schade die door uzelf of een derde aan uw auto wordt toegebracht
 • diefstal of poging tot diefstal van de auto of een deel van de auto
 • glasbreuk (zelfs van een panoramisch dak)
 • schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel, overstroming enz.)
 • schade aangericht door een dier
 • schade door de aanrijding van een dier
 • schade veroorzaakt door een dier dat aan de elektrische kabels, leidingen of isolatie van het motorcompartiment knaagt (zoals steenmarters)
 • schade veroorzaakt door een brand, een ontploffing, een blikseminslag of een kortsluiting in de elektrische systemen

Uw auto is dus beschermd tegen alle schade, ongeacht de oorzaak. Er zijn slechts vier uitzonderingen, die klaar en duidelijk zijn vermeld in uw contract.

Raadpleeg de Algemene voorwaarden van dit product voor alle dekkingen en uitsluitingen.

Mini-omnium

Onze Multirisk-verzekering beschermt uw auto tegen:

 • diefstal of poging tot diefstal van de auto of een deel van de auto
 • glasbreuk (zelfs van een panoramisch dak)
 • schade veroorzaakt door natuurkrachten (storm, hagel, overstroming enz.)
 • schade aangericht door een dier
 • schade door de aanrijding van een dier
 • schade veroorzaakt door een dier dat aan de elektrische kabels, leidingen of isolatie van het motorcompartiment knaagt (zoals steenmarters)
 • schade veroorzaakt door een brand, een ontploffing, een blikseminslag of een kortsluiting in de elektrische systemen

Raadpleeg de Algemene voorwaarden van dit product voor alle dekkingen en uitsluitingen.

Mooie kortingen op uw Top Omnium verzekering

Tot 30 juni 2024 kunt u verschillende kortingen combineren. Enkel ‘Totaalklant Verzekeringen’ en ‘Welkomstgeschenk’ zijn niet cumuleerbaar.

Totaalklant Verzekeringen - 10%

Geniet van 10% korting op de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) en Top Omnium gedurende de hele looptijd van uw contract, en dat als u bij BNP Paribas Fortis ook beschikt over:

Welkomstgeschenk - 10%

Geniet van 10% korting tijdens het eerste jaar van uw contract, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de korting ‘Totaalklant Verzekeringen’¹⁺².

EcoBonus – 10%

Om duurzame mobiliteit aan te moedigen, krijgt u 10% korting gedurende de volledige looptijd van uw contract als u uw elektrische of hybride wagen bij ons verzekert¹⁺².

Veiligheidsbonus - 10%

Veiligheidssystemen verminderen het risico op een ongeval. Daarom krijgt u 10% korting als uw wagen is uitgerust met minstens twee rijhulpsystemen, bijvoorbeeld dodehoekwaarschuwing, noodremassistentie, vermoeidheidsdetector, enz.

KmBonus - tot 15%

Hoe minder u rijdt, hoe kleiner de kans op een ongeval. Rijdt u minder dan 25.000 km per jaar, dan ontvangt u tot 15% korting voor elektrische en benzinewagens en tot 10% voor dieselwagens, afhankelijk van het aantal gereden kilometer¹.

De extra troeven van uw autoverzekering

Ontdek de vele voordelen die een autoverzekering u kan bieden.

U kiest zelf de verzekerde waarde

U kunt ervoor kiezen om de verzekerde waarde te bepalen op basis van de cataloguswaarde of de factuurwaarde van uw auto.

U bepaalt zelf uw eigen risico

Wij stellen twee formules voor het eigen risico voor. Zo bepaalt u zelf het bedrag van uw premie en krijgt u een verzekering die is afgestemd op uw verwachtingen en behoeften.

Bescherming zowel in België als in het buitenland

De omnium- of mini-omniumverzekering beschermt u niet alleen in België, maar ook in alle landen die op de groene kaart van uw auto vermeld staan. U kunt dus met een gerust hart rondrijden in het buitenland.

Geen waardevermindering tijdens de eerste 10.000 km

Uw auto vermindert niet in waarde zolang u geen 10.000 km op de teller heeft staan.

Vervangwagen

Zolang uw wagen voor herstelling bij een erkend hersteller staat. Bij diefstal heeft u dankzij uw omnium- of mini-omniumverzekering recht op een vervangwagen gedurende 30 dagen.

Vrije keuze van hersteller

Kiest u voor een door AG Insurance erkende hersteller, dan geniet u ook een waarborg op de herstellingen en onderdelen, het derdebetalersysteem en een vervangwagen tijdens de duur van de immobilisatie.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

Wat dekken de omnium- en mini-omniumverzekering?
 • alle opgelopen stoffelijke schade, ook tijdens het transport van het voertuig of het laden of lossen ervan (omnium)

 • stoffelijke schade als gevolg van een daad van vandalisme of een opzettelijke daad door een derde persoon die geen verzekerde of begunstigde is (omnium)

 • de schade aangericht door een brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, een aanrijding met een dier of schade aan de elektrische bedrading veroorzaakt door een knaagdier (omnium en mini-omnium)

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

Wat dekken de omnium- en mini-omniumverzekering niet?
 • de diefstal van het voertuig als het verplichte antidiefstalsysteem niet werd geactiveerd of onvoldoende werkt (omnium en mini-omnium)

 • de diefstal of poging tot diefstal gepleegd door een verzekerde of begunstigde of indien een verzekerde of begunstigde er medeplichtig aan is (omnium of mini-omnium)

 • schade veroorzaakt door dieren of vervoerde voorwerpen (omnium)

 • de glasbreuk in geval van totaal verlies van het omschreven voertuig (omnium en mini-omnium)

 • stoffelijke schade die zich voordoet wanneer de bestuurder zich bevindt in staat van dronkenschap (zoals bepaald door de wegcode) of een gelijkaardige toestand ten gevolge van het gebruik van verdovende middelen (omnium)

 • schade veroorzaakt aan uw voertuig als gevolg van slijtage, een constructiefout of een gebrek aan onderhoud (omnium)

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene voorwaarden van dit product. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze documenten ook gratis opvragen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30).

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u meer informatie

Top Omnium wordt voorgesteld door AG, verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis met een looptijd van één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, Tel.: 02 228 72 18klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier. Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel.: 02 547 58 71, Fax: 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be.

Maak een gepersonaliseerde simulatie

Bereken de premie van uw autoverzekering in 3 stappen

1

Meld u aan

Meld u aan met uw kaartlezer of Itsme.

2

Bereken uw premie

Bereken vrijblijvend de prijs van uw autoverzekering op maat.

3

Bevestig uw aanvraag

Bevestig uw aanvraag onmiddellijk telefonisch via een deskundige of later in een van onze kantoren.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uUw verzekering simuleren
EN VIDÉO
Serein·e sur la route avec votre assurance auto
Toutes les caractéristiques en un coup d’œil

VERZEKEREN

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Verplichte autoverzekering

  De Burgerlijke Aansprakelijkheid Autoverzekering is een verplichte verzekering die materiële en fysieke schade dekt die u zou kunnen veroorzaken aan anderen

  Ontdek de BA Autoverzekering

 • Rechtsbijstand voor uw auto

  Met deze rechtsbijstandverzekering krijgt u ondersteuning van een expert om uw belangen te verdedigen bij een juridisch geschil met uw auto.

  Ontdek de rechtsbijstandverzekering Auto

 • Top Bijstand verzekering

  De Top Bijstand verzekering biedt u een uitgebreide bescherming bij een ongeval, ziekte of incident in België en in het buitenland.

  Ontdek de Top Bijstand verzekering

Wettelijke informatie

*Deze korting geldt zowel voor elke nieuwe Autoverzekering met de waarborgen Omnium én BA (die ook de EcoBonus geniet) voor een elektrische of hybride auto, als voor elk bestaand contract waarbij het voertuig gewijzigd wordt naar een elektrische of hybride auto. De korting geldt tijdens de volledige looptijd van het contract, maar eindigt wanneer het verzekerde voertuig wordt vervangen door een niet-hybride of niet-elektrische auto.

AG nv – Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed met commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv houdt een deelneming van meer dan 10 procent aan in het kapitaal van AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: