VERZEKEREN

Facultatieve verzekering lening op afbetaling

PRAKTISCH

Leen met een gerust gemoed

Leen voor uw projecten zonder uzelf of uw naasten in financiële problemen te brengen bij invaliditeit of overlijden. Een nieuwe wagen, verbouwingen … Met een facultatieve verzekering sluit u met een gerust gemoed een Lening op Afbetaling af.

UW VOORDELEN

Uw aflossing terugbetaald

Bij overlijden wordt het openstaande saldo van uw Lening op Afbetaling terugbetaald. Bij volledige invaliditeit, tijdelijk of blijvend, betaalt de verzekering de aflossingen terug gedurende de duurtijd gedekt door de verzekering.

MEER INFO

Snel en eenvoudig

Vraag uw Facultatieve Verzekering Werkloosheid online aan nadat u het proces voor het afsluiten van uw Lening op Afbetaling via de website hebt doorlopen. Of contacteer uw adviseur en teken meteen in.

De facultatieve verzekering Lening op Afbetaling: één contract, twee waarborgen

De verzekering die u en uw naasten financieel beschermt bij overlijden en invaliditeit. Ontdek hier de waarborgen en de voordelen.

Waarborg overlijden

Overlijdt u als gevolg van ziekte of een ongeval, dan wordt het openstaande saldo van de Lening op Afbetaling volledig terugbetaald. Uw nabestaanden blijven dus niet achter met de schuld van de gedekte lening.

Waarborg invaliditeit

Bij volledige invaliditeit (> 66%), tijdelijk of blijvend, betaalt de verzekering na een eigenrisicotermijn van 90 dagen de maandelijkse aflossingen van uw Lening op Afbetaling terug, tot het einde van de lening of van de invaliditeit.

Eenvoudig af te sluiten

Er is geen medisch onderzoek vereist, u vult enkel het toetredingsformulier in, op kantoor of online. Voldoet u aan de voorwaarden hierna beschreven, dan begint de verzekering te lopen van zodra het geleende bedrag op uw rekening staat.

Duidelijk en transparant

De premie bedraagt 3% van de maandelijkse aflossing van uw Lening op Afbetaling en is inbegrepen in het maandbedrag.

Maximum bedrag

U bent verzekerd voor maximaal 75.000 euro aan openstaand saldo van de ontleende kapitalen van al uw verzekerde Leningen op Afbetaling.

Voor wie?

Deze verzekering kan worden afgesloten door iedereen die jonger is dan 70 jaar op de einddatum van de lening, niet arbeidsongeschikt is, ook niet gedurende meer dan 30 opeenvolgende dagen tijdens de afgelopen 5 jaar en iedereen die nooit heeft geleden aan een ernstige ziekte (bijv. diabetes, kanker, ...).

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s van de facultatieve Verzekering Lening op Afbetaling

 • het vroegtijdig overlijden van de verzekerde

 • tijdelijke of blijvende invaliditeit (>66%) na een eigen-risicotermijn van 90 dagen

De belangrijkste niet-gedekte risico’s van de facultatieve Verzekering Lening op Afbetaling

 • overlijden als gevolg van zelfdoding binnen het jaar nadat de verzekering begon te lopen

 • overlijden of invaliditeit als gevolg van (burger)oorlog

 • overlijden of invaliditeit als gevolg van een opzettelijke daad van of aansporing door de verzekerde of een belanghebbende bij de uitkering

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Op de Infofiche staan de belangrijkste kenmerken van deze verzekering vermeld. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00. U kunt ook online een simulatie doen nadat u het proces voor het afsluiten van uw Lening op Afbetaling via de website heeft doorlopen.

Meer weten?

Vooraleer u uw verzekering afsluit, lees eerst deze documenten:

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Een vraag? Advies nodig?

Ons team staat voor u klaar. We helpen u met veel plezier verder.

Contacteer het Easy Banking Centre op 02 762 60 00 of maak een afspraak met uw adviseur.

LEEN MET EEN GERUST GEMOED

Sluit uw Facultatieve Verzekering Lening op Afbetaling af

1

Leen voor uw project

Ga online of samen met uw persoonlijke adviseur op zoek naar een Lening op Afbetaling op maat van uw project.

2

Overweeg een verzekering

Schat de financiële impact van uw overlijden of invaliditeit in en controleer of u aan de toetredingsvoorwaarden voldoet.

3

Vul het aansluitingsformulier in

Vul het toetredingsformulier in binnen de 30 dagen na goedkeuring van uw online kredietaanvraag (of 60 dagen via uw adviseur). Uw contract begint te lopen van zodra het geleende bedrag op uw rekening staat.

Een bescherming op maat

 • Werkloosheidsverzekering

  Verliest u onvrijwillig uw baan? De Facultatieve Verzekering Werkloosheid, een collectieve verzekering (tak 16), geeft u een duwtje in de rug en biedt uw naasten financiële bescherming.

  Meer weten

 • Autoverzekering

  De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Auto) dekt de materiële en fysieke schade die u zou kunnen veroorzaken aan anderen en nog zoveel meer. Zo rijdt u zonder zorgen in België en in het buitenland.

  Ontdek de BA Auto

 • Familiale verzekering

  De verzekering Top Familiale (een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid) biedt een uitstekende dekking voor u, uw gezinsleden, kinderen en huisdieren in het geval een van jullie een goed beschadigt of iemand verwondt.

  Ontdek Top Familiale

 • Levensverzekering en overlijdensverzekering

  Bespaar uw familieleden financiële zorgen bij een eventueel overlijden met een levensverzekering.

  Bescherm uw dierbaren

Wettelijke informatie

Kredietvorm: lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 bus C, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: