VERZEKEREN

Pechverhelping en bijstand

Bent u vaak onderweg in België of in Europa? Gaat u met uw auto of motor op vakantie? Neemt u regelmatig de fiets, step of scooter? Hoe u zich ook verplaatst, u gaat graag gerust de weg op. Want wat als u onderweg te maken krijgt met een panne of een lekke band? Misschien verliest u de sleutels van uw voertuig? Met een pechverhelping op maat kunt u rekenen op bijstand wanneer u het nodig hebt.

Ga steeds gerust de weg op

 • Touring Go

  Met Touring Go pechverhelping geniet u een zeer uitgebreide dekking bij pech en ongeval voor één voertuig, ongeacht wie ermee rijdt. In België en Europa.

  Ontdek Touring Go

 • Touring Move On

  Touring Move On pechverhelping biedt een uitgebreide bijstand bij pech of ongeval voor meerdere voertuigen, voor u alleen of het ganse gezin, in België en Europa.

  Ontdek Touring Move On

Bijstand voor uw voertuig en voor uzelf

 • Top Bijstand

  Breid uw verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen van AG, verdeeld door BNP Paribas Fortis, uit met een uitgebreide pechverhelping en een dekking van uw medische kosten in het buitenland.

  Ontdek Top Bijstand

 • Touring Reisverzekering

  Ga gerust op reis met de Touring reisverzekeringen waarin onder andere de medische kosten in het buitenland gedekt zijn. Via een optionele waarborg breidt u de bijstand voor uw voertuig uit.
   

Wettelijke informatie

De bijstand aan uw voertuig wordt uitgevoerd door de vzw Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming onderworpen aan het Belgisch recht, gevestigd in België, te 1000 Brussel, Koning Albert II laan 4, bus 12 – RPR Brussel – BTW BE 0403.471.597, erkend bij de FSMA onder het nummer 011210, of door de andere automobielclubs, leden van het internationale F.I.A. netwerk.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: