VERZEKEREN

Inkomensverlies verzekering

PRAKTISCH

Meer financiële gemoedsrust

Vermijd de lastige financiële situaties die jobverlies  of totale invaliditeit met zich meebrengen dankzij de Verzekering Vaste Kosten (inkomensverlies) van AG. Een hele hulp om de maandelijkse kosten te dragen.

UW VOORDELEN

Met een Werkloosheidsverzekering 

De Verzekering Vaste Kosten (inkomensverlies) biedt u een maandelijkse vergoeding van 500 euro of 1.000 euro gedurende een maximale periode van 12 maanden. Deze schadevergoedingen zijn niet onderworpen aan een belasting.

MEER INFO

Vraag uw verzekering aan

Vraag uw Verzekering Vaste Kosten onmiddelijk online aan of contacteer uw adviseur.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • onvrijwillige werkloosheid na ontslag

 • permanente of tijdelijke invaliditeit (minstens 66%) door ziekte of een ongeval
  Deze waarborgen zijn onscheidbaar bij de ondertekening van het contract.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

Werkloosheid als gevolg van:
 • Ontslag omwille van zware fout

 • Ontslagname van de verzekerde

 • Het beëindigen van arbeidscontract van bepaalde duur

Invaliditeit van de verzekerde als gevolg van:
 • Oorlog of burgeroorlog

 • Een opzettelijk daad van een begunstigde of op zijn aansporing

 • Poging tot zelfdoding

 • Een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen onderaan de pagina, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Voortzetting dekking

U wordt getroffen door invaliditeit en daarna verliest u uw werk? Of omgekeerd? In dat geval komt uw Verzekering Vaste Kosten tussenbeide voor het eerste schadegeval totdat uw dekking afloopt. Op dat moment gaat de vergoeding voor het tweede schadegeval van start.

Twee formules

Na een eigen-risicotermijn van 90 dagen krijgt u : 

 • Een maandelijkse vergoeding van 500 euro. U betaalt daarvoor een premie van 14 euro per maand.
 • Een maandelijkse vergoeding van 1.000 euro. U betaalt daarvoor een premie van 28 euro per maand.

Meer weten?

Overweegt u om de werkloosheidsverzekering Verzekering Vaste Kosten af te sluiten? Lees dan zeker en vast volgende documenten:

De Verzekering Vaste Kosten is een collectief verzekeringscontract naar Belgisch recht, jaarlijks hernieuwbaar en onderschreven door BNP Paribas Fortis voor AG nv. U hebt de mogelijkheid om toe te treden tot dit contract. Deze toetreding is facultatief en neemt automatisch einde op uw 65 jaar of vroeger in het geval van voortijdige beëindiging (gratis) door u of bij het einde van het collectief contract.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be

Wilt u een contractvoorstel ontvangen?Maak een afspraak

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Hospitalisatieverzekering Plus

  Met een hospitalisatieverzekering  heeft u meer gemoedsrust in geval van ziekte of ziekenhuisopname.

  Hospitalisatieverzekering

 • Familiale verzekering

  De Top Familiale aansprakelijkheidsverzekering beschermt u en uw gezin bij materiële schade of lichamelijk letsel aan een derde partij.

  Familiale verzekering

 • Top Woning brandverzekering

  De Top Woning brandverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw eigendom of inboedel.

  Top Woning verzekering

Wettelijke informatie

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: