VERZEKEREN

De schuldsaldoverzekering van AG

PRAKTISCH

Bescherm uw geliefden

U hebt een lening afgesloten om uw woning aan te kopen, u hebt de studies van uw kinderen bekostigd, ... Alles is onder controle, behalve uw eigen overlijden. Als dat gebeurt voor uw krediet afbetaald is, kan dat zware financiële gevolgen hebben voor uw geliefden.

UW VOORDELEN

Betaal op uw tempo

U betaalt uw premie op uw eigen tempo, in één keer of verspreid over de looptijd van uw krediet. De Schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat uw gezin, ouders, broers of zussen uw krediet niet moeten afbetalen.

MEER INFO

Vraag uw verzekering aan

Voor meer info of om uw Schuldsaldoverzekering te onderschrijven, kunt u terecht bij uw adviseur. Of contacteer ons op 02 433 41 30.

Niet alleen voor uw krediet

De Schuldsaldoverzekering is niet alleen voorbehouden voor een hypothecair krediet. Ze wordt ook gebruikt om andere uitgaven te dekken en is niet noodzakelijk gekoppeld aan een krediet.

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de studies van uw kinderen.

Verschillende betaalopties en dekkingsmogelijkheden

Ontdek de werking van de Schuldsaldoverzekering

Gegarandeerde uitbetaling

Eerst beantwoordt u een medische vragenlijst. Eenmaal het contract goedgekeurd en ondertekend is, kunt u er zeker van zijn dat de lening vergoed wordt als u voor het einde van de afbetaling zou overlijden.

Eenmalige premie

Betaalt u uw Schuldsaldoverzekering in één keer, dan kunt u rekenen op een voordelige premie. Bovendien bent u gerust voor de volledige duur van de lening.

Meerdere identieke premies

U kunt er ook voor kiezen om uw Schuldsaldoverzekering in termijnen (maandelijks, jaarlijks of halfjaarlijks) te betalen. Dan spreidt u uw betalingen over 2/3 van de duur van uw lening.

Risicopremie

Als u uw Schuldsaldoverzekering betaalt in risicopremies, dan betaalt u elk jaar een bedrag gedurende de hele looptijd van de lening. Dat bedrag varieert van jaar tot jaar in functie van uw leeftijd, het resterende saldo, de interestvoet, enz.

Bepaal welk geleend bedrag u wilt indekken

Als u alleen ontleent, dan zorgt u er uiteraard voor dat 100% van het geleende bedrag gedekt is. In het geval van een co-lening kiest u misschien voor een dekking tot 50% van het volledig geleende bedrag. Het is in ieder geval aanbevolen om voor het percentage van de dekking rekening te houden met bepaalde criteria, zoals bijvoorbeeld de verdeling van het gezinsinkomen. Dit zorgt ervoor dat de langstlevende partner gemakkelijker in het huis kan blijven wonen. Als u op een dag uw lening herfinanciert, kunt u uw Schuldsaldoverzekering aanpassen.

Verzekering bij invaliditeit

Bent u tijdens uw lening slachtoffer van een ongeval met invaliditeit tot gevolg, dan hebt u met de optie 'Bescherming bij Invaliditeit' recht op een maandelijkse schadevergoeding die kan oplopen tot 1.000 euro en dit gedurende maximaal 3 jaar.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s van de Schuldsaldoverzekering

 • de Schuldsaldoverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk het openstaande saldo van een krediet bij het overlijden van de verzekeringnemer voor het einde van het krediet;

 • het kapitaal gedekt bij overlijden is degressief. Een kapitaalaflossingsplan wordt opgesteld op het moment van de onderschrijving;

 • de Schuldsaldoverzekering dekt elk overlijden dat onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering valt.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s van de Schuldsaldoverzekering

 • het overlijden van de verzekeringnemer door een opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van het contract;

 • het overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;

 • het overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief. We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis verkrijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30). U vindt meer informatie over de belangrijkste kenmerken van deze verzekering in de Infofiche overlijdensverzekeringen. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

   

ONTDEK DE VIDEO
Schuldsaldoverzekering
Draag de last van een lening niet over op uw nabestaanden

Meer weten?

Vooraleer u de schuldsaldoverzekering afsluit, lees eerst volgende documenten:

AG Insurance is een vennootschap naar Belgisch recht. Uw contract is geldig voor de overeengekomen looptijd.

Een klacht?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be

Wilt u een contractvoorstel ontvangen?Maak een afspraak

OOK INTERESSANT VOOR U

Om uzelf en uw naasten op elk moment te beschermen

 • Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

  In geval van overlijden betaalt de verzekering een door u vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigde van uw keuze. Zo kan hij/zij rustig omgaan met de financiële gevolgen van uw overlijden.

  Ontdek deze verzekering

 • Verzekering Rechtsbijstand Brand

  Deze rechtsbijstandsverzekering biedt u juridische hulp in geval van problemen met uw woning. Specialisten verdedigen uw rechten en de kosten worden vergoed, als u niet tot een minnelijke oplossing komt.

  Ontdek deze verzekering

Wettelijke informatie

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: