VERZEKEREN

Brandverzekering voor verhuurder

PRAKTISCH

Bescherm uw investering

Met de Top Woning brandverzekering van AG beschermt u uw verhuurd onroerend goed tegen o.a. brand, waterschade, storm of natuurrampen.

UW VOORDELEN

Een complete dekking op maat

Combineer uw brandverzekering met verschillende opties en packs voor een dekking op maat. Bij schade aan uw verhuurde woning kunt u rekenen op een vlotte vergoeding en 24/7 bijstand.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw brandverzekering aan

Meld u aan en maak een gepersonaliseerde simulatie. Rond vervolgens uw contract af samen met een van onze adviseurs of teken meteen online in.

Profiteer van kortingen op uw Top Woning brandverzekering

Voor elke inschrijving van een nieuw verzekeringscontract Top Woning tot 31 december 2024 kunt u verschillende kortingen combineren. Enkel ‘Totaalklant Verzekeringen’ en ‘Welkomstgeschenk’ zijn niet cumuleerbaar. 

Totaalklant Verzekeringen - 10%

Profiteer van 10% korting gedurende de hele looptijd van uw nieuw contract¹ als u, uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijk samenwonende partner ook beschikt over minstens één actief contract bij BNP Paribas Fortis voor een van de volgende verzekeringen van AG:

Welkomstgeschenk - 10%

Profiteer van 10% korting tijdens het eerste jaar van uw nieuw contract, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de korting ‘Totaalklant Verzekeringen’¹.

EcoBonus – 10%

Om u aan te moedigen de energieprestatie van uw woning te verbeteren, krijgt u 10% korting gedurende de volledige looptijd van uw nieuw contract als de verzekerde woning uitgerust is met:

 • zonnepanelen 
 • een warmtepomp
 • een particuliere windturbine

of als u voor uw woning groenestroomcertificaten ontvangt (PEB, EPC, EPB : A+, A of B in Vlaanderen en Wallonië, en A, B of C in Brussel)¹.

Verhuurder? Verhuur gerust dankzij de brandverzekering Top Woning

Verhuur met een gerust hart

Als verhuurder* verdient uw investering een bescherming op maat. Reken daarvoor op de Top Woning brandverzekering.

Beschermd bij herstelwerken

De bij wet verplichte brandverzekering die uw huurder afsluit, wordt berekend op de werkelijke waarde van uw woning. Met een eigen verzekering worden de meerkosten voor de naleving van nieuwe wettelijke (en regionale) normen ook ten laste genomen.

Beschermd bij leegstand

Ook wanneer uw woning niet is verhuurd – bij tijdelijke leegstand – is ze verzekerd.

De klok rond bijstand

Bij een schadegeval staat een specialist dag en nacht voor u klaar om u te helpen met uw aangifte. Eén telefoontje en wij doen onmiddellijk het nodige om uw verhuurde woning veilig te stellen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten ...

Wat is de omvang van uw bescherming als verhuurder?

De Top Woning brandverzekering dekt

schade aan de verzekerde woning
 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, uitwerking van elektriciteit (kortsluiting…), inclusief onderzoeks- en herstellingskosten bij lekken van een gasleiding of onderzoekskosten om de oorzaak te achterhalen na een elektriciteitsschade

 • natuurrampen (overstroming, inclusief het afvloeien van regenwater, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen)

 • water- en stookolieschade (inclusief lekdetectie, herstelling van leidingen en bestrijding van huiszwam)

 • beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of daden van dieven of diefstal van delen van de woning (zonnepanelen…)

 • glasbreuk (ruiten, zonnepanelen ...)

schade veroorzaakt aan derden
 • schade veroorzaakt aan derden

 • schade aan uw woning die zich uitbreidt (bijv. brand die de woning van de buren beschadigt)

De Top Woning brandverzekering dekt niet

 • normale huurschade zoals gemaakte krassen in de keukenkastjes, beschadigd behangpapier ...

 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop was bedoeld

 • schade die de verzekerde opzettelijk veroorzaakt

 • schade door de niet-naleving van een in het contract opgelegde verplichting in verband met de materiële staat of de niet-nakoming van de veiligheidsmaatregelen van de verzekerde goederen.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen onderaan de pagina, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de brandverzekering Top Woning

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Bescherming van uw privéleven

De persoonlijke gegevens meegedeeld door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG nv.

Lees meer

Maak een gepersonaliseerde simulatie

Bereken de premie van uw brandverzekering en teken meteen in 3 stappen in

1

Bereken uw premie

Meld u aan en bereken vrijblijvend de premie van uw brandverzekering.

2

Doe uw aanvraag

Rond uw contract af samen uw adviseur – tot uw dienst in het kantoor en via de telefoon – of meteen online.

3

Onderteken uw contract

Onderteken uw contract in het kantoor of via uw Easy Banking Web.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uSimuleren en aanvragen

Uw garantie op gemoedsrust

De optie 'afstand van verhaal'

U kunt als verhuurder in uw eigen Top Woning brandverzekering voor de verhuurde woning de optie 'afstand van verhaal' opnemen. AG verhaalt de geleden (verzekerde) schade dan niet op uw huurder.

Uw voordelen als verhuurder? U kent perfect de waarborgen van uw polis en dat bevordert de relatie met uw huurder, zelfs na een schadegeval.

Pack Verhuurder

U verhuurt een huis of appartement, dat bedoeld is als hoofdverblijfplaats? Dan kunt u uw Top Woning uitbreiden met een Pack Verhuurder:

 • Financiële en juridische bijstand als de huurder zijn huur niet meer betaalt
 • Rechtsbijstand bij huurschade aan het verhuurde pand of bij andere juridische problemen in verband met het huurcontract
 • Forfait wederverhuring bij vervroegd vertrek van de huurder

Schade aan de gemeenschappelijke delen veroorzaakt door de huurder, is niet gedekt.

Alle details van deze optionele waarborg vindt u in het commercieel document Pack Verhuurder.

BEKIJK DE VIDEO
Kies voor Top Woning

Uw gebouw(en) optimaal beschermd

Bescherm het gebouw waarvoor u als VME verantwoordelijk bent met de brandverzekering Top Woning van AG. Zo slaapt u op beide oren.

Basiswaarborgen

Bent u eigenaar, huurder of verhuurder? Met de brandverzekering Top Woning van AG verzekert u  appartementsgebouwen tot en met tien wooneenheden (Pack Mini Building) of van meer dan tien wooneenheden (Pack Building). Het is de oplossing bij brand, natuurrampen, glasbreuk, waterschade … én bij de beschadiging van uw gebouw door vandalen.

Brandverzekering voor VME’S

VERZEKEREN

Ontdek onze andere verzekeringen

 • Top Woning diefstalverzekering

  De aanvullende waarborg Top Woning diefstalverzekering voorziet een tussenkomst bij diefstal of bij schade veroorzaakt door een poging tot diefstal.

  Ontdek de waarborg

 • Rechtsbijstand Brandverzekering

  Met een rechtsbijstandsverzekering, een aanvullende garantie van Top Woning, kunt u rechtsbijstand krijgen bij een probleem met uw woning.

  Ontdek de waarborg

 • Homiris alarmsysteem

  Dankzij het krachtige Homiris alarmsysteem beveiligt u uw huis en uw dierbaren tegen inbraak en brand, met 24/7 bewaking op afstand. Alles is inbegrepen in het abonnement: levering, installatie en onderhoud.

  Ontdek Homiris

Gemoedsrust bij natuurrampen

Voorkom schade

Door de klimaatopwarming komen stormen en natuurrampen helaas steeds vaker voor in België en de rest van de wereld. Ze lijken jaar na jaar toe te nemen in frequentie en hevigheid. Bescherm uzelf, uw gezin en uw bezittingen. Zo veel mogelijk. En wat moet u doen als u toch schade oploopt?

Ontdek onze tips

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: