VERZEKEREN

Brandverzekering voor huurder

PRAKTISCH

Verzeker uw huuraansprakelijkheid en uw inboedel

Met de brandverzekering Top Woning van AG beschermt u uw huurwoning en uw inboedel.

UW VOORDELEN

Personaliseer uw contract

Om aan uw specifieke behoeften en verwachtingen te voldoen, kunt u uw brandverzekering aanvullen met verschillende packs en opties.

MEER INFO

Simuleer en vraag uw brandverzekering aan

Meld u aan en maak een gepersonaliseerde simulatie. Rond vervolgens uw contract af samen met een van onze adviseurs of teken meteen online in. Zo bent u vanaf de gewenste datum verzekerd.

Waarom Top Woning brandverzekering voor huurders afsluiten?

Huurt u een appartement of een huis?* De verzekering Top Woning biedt u

 • een bescherming op maat voor uw huuraansprakelijkheid tegenover uw eigenaar en andere derden
 • bescherming van uw persoonlijke eigendommen bij brand, schade door elektriciteit, storm, waterschade, natuurrampen, enz.
 • 24/7 bijstand

Profiteer van kortingen op uw Top Woning brandverzekering

Voor elke inschrijving van een nieuw verzekeringscontract Top Woning tot 31 december 2024 kunt u verschillende kortingen combineren. Enkel ‘Totaalklant Verzekeringen’ en ‘Welkomstgeschenk’ zijn niet cumuleerbaar. 

Totaalklant Verzekeringen - 10%

Profiteer van 10% korting gedurende de hele looptijd van uw nieuw contract¹ als u, uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijke of feitelijk samenwonende partner ook beschikt over minstens één actief contract bij BNP Paribas Fortis voor een van de volgende verzekeringen van AG: 

Welkomstgeschenk - 10%

Profiteer van 10% korting tijdens het eerste jaar van uw nieuw contract, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de korting ‘Totaalklant Verzekeringen’¹.

EcoBonus – 10%

Om duurzaam wonen aan te moedigen, krijgt u 10% korting gedurende de volledige looptijd van uw nieuw contract als de verzekerde woning uitgerust is met:

 • zonnepanelen
 • een warmtepomp
 • een particuliere windturbine

of als u voor uw woning groenestroomcertificaten ontvangt (PEB, EPC, EPB : A+, A of B in Vlaanderen en Wallonië, en A, B of C in Brussel)¹.

UW BRANDVERZEKERING

De garantie voor een bescherming op maat

Een contract in volledige transparantie

U opteert voor een zeer duidelijk contract. We hanteren immers het principe 'Alles is gedekt behalve...' Wat niet in de uitsluitingen staat, is gedekt!

Omvang van uw bescherming als huurder

De voornaamste gedekte risico’s

schade aan uw inboedel ervan, veroorzaakt door
 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, natuurrampen, inwerking van elektriciteit (onder andere kortsluiting)

 • waterschade en schade door stookolie

 • glasbreuk (ramen, fotovoltaïsche panelen, televisiescherm, enz.)

schade aan de verzekerde huurwoning
 • uw huuraansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een van bovenvermelde risico’s is verzekerd. Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent (zoals schade door blikseminslag, storm of natuurramp) wordt gedekt door de polis van de eigenaar/verhuurder van de woning

 • schade door vandalisme, kwaad opzet, dieven, of een van uw gasten

schade veroorzaakt aan derden
 • schade (zowel materiële en lichamelijke) die de verzekerde goederen veroorzaken aan derden

 • schade aan verzekerde goederen die zich uitbreidt en aldus schade aan anderen veroorzaakt (bijvoorbeeld een brand die overslaat naar de buren)

De voornaamste niet-gedekte risico’s

 • door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade

 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop was bedoeld

 • schade aan motorrijtuigen. Namelijk schade aan onder meer een wagen, een scooter of een motor (> 50 cc/4kW)

 • schade door de niet-naleving van een in het contract opgelegde verplichting in verband met de materiële staat of niet-nakoming van de veiligheidsmaatregelen van de verzekerde goederen

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie . In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen en bas de page, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de brandverzekering Top Woning

Top Woning is een verzekeringscontract naar Belgisch recht en wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke gegevens meegedeeld door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG nv.

Meer weten

Bereken de premie van uw Brandverzekering en teken meteen in 3 stappen in

Maak een gepersonaliseerde simulatie

1

Bereken de prijs

Meld u aan en bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering.

2

Rond uw contract af

Rond uw contract af samen uw adviseur - tot uw dienst in het kantoor en via de telefoon - of meteen online.

3

Onderteken het

Onderteken uw contract in het kantoor of via uw Easy Banking Web.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt uSimuleren en aanvragen

Uw garantie op gemoedsrust

De optie ‘Afstand van verhaal’

Als uw huurovereenkomst een ‘afstand van verhaal’-clausule bevat, krijgt uw verhuurder alle (verzekerde) schade aan het gehuurde vergoed, ook schade waarvoor u verantwoordelijk bent. Dankzij deze clausule kan de verzekeraar van de eigenaar geen verhaal op u uitoefenen.

Pack Huurder

Het Pack Huurder is de ideale aanvulling op uw Top Woning-verzekering. Geniet 24/7 assistentie van een vakman om een dringend probleem in uw huurwoning op te lossen, tot 3 keer per jaar. U krijgt ook rechtsbijstand en advies om een minnelijke schikking te treffen, of een vergoeding van de gerechtskosten. Opgelet: deze laatste waarborg geldt niet bij huurachterstand of onbetaalde kosten.

Altijd aan uw zijde

24/7 bijstand bij schade

Een specialist staat dag en nacht voor u klaar. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen, organiseren de eerste hulp, zorgen voor snelle bijstand en eventueel een vervroegde terugkeer. Is uw woning onbewoonbaar geworden? Dan zorgen we voor de bewaking ervan, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen. U kunt ook een voorschot op uw schadevergoeding krijgen.

Meer weten

Natuurrampen: voorkom schade

Extreme regenval, zware hagelbuien, hevige rukwinden, felle onweersbuien … Door de klimaatopwarming komen stormen en natuurrampen helaas steeds vaker voor in België en de rest van de wereld. Ze lijken jaar na jaar toe te nemen in frequentie en hevigheid. Bescherm uzelf, uw gezin en uw bezittingen. Zo veel mogelijk. En wat moet u doen als u toch schade oploopt?

Ontdek onze tips

ONTDEK HET IN VIDEO
Waarom de Top Woning verzekering?
Kiezen voor een Top Woning-verzekering betekent profiteren van een uitbreidbare bescherming, aangepast aan uw behoeften.

NOG BETER BESCHERMD

Uw dekking op maat

 • Top Woning diefstalverzekering

  De aanvullende waarborg Top Woning diefstalverzekering voorziet een tussenkomst bij diefstal of bij schade veroorzaakt door een poging tot diefstal.

  Ontdek de waarborg

 • Rechtsbijstand Brand verzekering

  Met een rechtsbijstandsverzekering, een aanvullende garantie van Top Woning, kunt u rechtsbijstand krijgen bij een probleem met uw woning.

  Ontdek de waarborg

 • Homiris alarmsysteem

  Dankzij het krachtige Homiris alarmsysteem beveiligt u uw huis en uw dierbaren tegen inbraak en brand, met 24/7 bewaking op afstand. Alles is inbegrepen in het abonnement: levering, installatie en onderhoud.

  Ontdek Homiris

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: