SPAREN EN BELEGGEN

Huurwaarborg

PRAKTISCH

Binnenkort huren?

Bent u van plan om een appartement of huis te huren? Dan hebt u een huurwaarborg nodig.
De oplossing? Open een rekening die daar speciaal voor dient!

UW VOORDELEN

Eenvoudig en gratis

U stort het bedrag van de huurwaarborg op een klassieke gereglementeerde spaarrekening. Die rekening staat op uw naam, wordt geblokkeerd voor de duur van de huurovereenkomst en is gratis.

MEER INFO

Zonder u te verplaatsen

Interesse? Open uw spaarrekening hier meteen online. U hoeft dus niet naar een kantoor te gaan.

Waarom een huurwaarborg ?

Het bedrag dat op die spaarrekening wordt gestort, dient om de eigenaar te beschermen mocht de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoen (betaling huur, onderhoud ...) tegenover het vastgoed dat hem ter beschikking wordt gesteld.

Een geblokkeerde rekening ?

Het kapitaal bestaat uit twee of drie maanden huur (naargelang het gewest en het type huurovereenkomst) en wordt geblokkeerd voor de duur van uw huurovereenkomst. De door het kapitaal gegenereerde interesten kunnen ook worden geblokkeerd.
Wanneer worden ze gedeblokkeerd? Zodra u uw huurovereenkomst beëindigt en het gehuurde pand verlaat.
Hoe kunt u de rekening deblokkeren? Om de rekening te deblokkeren, is uw akkoord en dat van de eigenaar nodig. Of een juridische beslissing.

Op welk type rekening wordt de huurwaarborg geblokkeerd ?

De rekening die gebruikt wordt voor uw huurwaarborg is de BNP Paribas Fortis Spaarrekening (gereglementeerde spaarrekening), geopend op uw naam en geblokkeerd voor de duur van uw huurovereenkomst. Het maximale saldo van de Spaarrekening ligt op 250.000 euro.

De belangrijkste voordelen?

 • Gratis: geen beheerskosten of bijdrage.
 • Brengt op: u krijgt een basisrente en een getrouwheidspremie, onder bepaalde voorwaarden.
 • Fiscaal voordelig: volgens de huidige fiscale wetgeving in België, die later nog wijzigingen kan ondergaan, zijn natuurlijke personen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bepaald interestbedrag.

SPAARREKENING

Rendement

Welke interesten krijgt u ?

De rentevoet van de spaarrekening is samengesteld uit een basisrente en getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,50 % en getrouwheidspremie 0,25 % (bruto-percentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente
De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening).

Getrouwheidspremie
De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel dat u 100 euro op uw spaarrekening stort op 30 maart 2024. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2025, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2024. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft die geen invloed.

SPAARREKENING

Kosten, belastingen en risico’s

Hoeveel kost de spaarrekening?

Om uw spaarrekening te openen, af te sluiten en te beheren betaalt u geen kosten*, behalve eventuele portkosten. Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd.

Welke belastingen betaalt u ?

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, tot 1020 euro per persoon per jaar in 2024. De roerende voorheffing bedraagt 15 % voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank.

Risico's verbonden aan een klassieke spaarrekening

 • Risico op faillissement

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen ( bail-in). Meer info hierover kunt u vinden in de Informatiefiche over de depositobescherming

 • Risico op inflatie

Een voortdurende prijsstijging kan ertoe leiden dat de waarde van het gestorte geld aan waarde verliest.

UW HUURWAARBORG GEREGELD

In drie stappen

1

Vul uw aanvraag in

U vult uw aanvraag online in en laadt uw huurovereenkomst op die de betrokken partijen hebben ondertekend.

2

Rond ze telefonisch af

Wij bellen u vervolgens om de opening van uw huurwaarborg op een geblokkeerde rekening af te ronden.

3

Ontvang het attest

U ontvangt het attest dat u aan uw eigenaar dient te overhandigen.

Wettelijke informatie

De spaarrekening voor het blokkeren van een huurwaarborg is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Online aanvragen? Lees eerst alle informatie tot onderaan deze pagina.Online aanvragen

Meer weten ?

U wil meer weten over de spaarrekening? Lees dan zeker eerst het document Essentiële Spaardersinformatie voor u een spaarrekening opent.

 • Bescherm uzelf en uw woning

  Huurt u een appartement of huis? En bent u op zoek naar bescherming op maat voor uw huurdersaansprakelijkheid ten opzichte van de eigenaar en andere derden, of voor uw persoonlijke bezittingen bij brand, storm en waterschade? De brandverzekering Top Woning is gemaakt voor u!

  Ontdek Top Woning

 • Altijd gerust, met een familiale verzekering

  U veroorzaakt schade tijdens het joggen, tijdens een etentje met vrienden of tijdens uw werk als vrijwilliger ? Raakt er iemand gewond of gaat er iets stuk door uw schuld of die van een gezinslid of uw hond? Naast 24/7 bijstand, biedt de Top Familiale - een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering - u ook gemoedsrust.

  Ontdek Top Familiale

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: