SPAREN EN BELEGGEN

Obligaties

PRAKTISCH

Bouw mee aan projecten

Dankzij obligaties en staatsleningen (staatsbons) kunnen ondernemers en overheden geld ophalen om hun projecten te financieren.

UW VOORDELEN

Coupon

Als u een obligatie koopt, leent u geld uit aan de emittent. Die verbindt zich ertoe de lening na een vooraf afgesproken periode terugbetalen. In ruil voor het ter beschikking stellen van uw geld ontvangt u tijdens de looptijd intresten van de emittent. Dit noemt men de coupon.

MEER INFO

Uw obligaties online

Koop vandaag uw obligaties met Easy Banking Web. Kopen en beheren van uw obligaties doet u zelf online, zonder adviseur.

Risico’s van een belegging in een obligatie

Als u beslist om uw obligatie voor de eindvervaldag op de secundaire markt te verkopen, moet u weten dat de waarde sterk afhankelijk is van de marktrente. Als deze rente stijgt tot boven de intrest van uw obligatie, dan daalt de waarde van uw obligatie, want ze zal minder gegeerd zijn. Als de rente daarentegen daalt, neemt de waarde van uw obligatie op de secundaire markt toe.

Een obligatie gaat altijd gepaard met een inflatierisico. Dat betekent dat een stijging van de inflatie leidt tot een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (nominale rente gecorrigeerd voor inflatie) is groter naarmate de inflatie hoger is.

In geval van faillissement of herstructurering van de emittent, opgelegd door de afwikkelingsautoriteit om een faillissement te voorkomen, kunt u uw belegging echter geheel of gedeeltelijk verliezen.

Alle Informatie over van obligaties vindt u in de kennisfiche ‘Obligaties?’. Overweegt u om te beleggen in een specifieke obligatie? Dan vindt u in de documentatie en het Prospectus van deze obligatie een uitvoerige beschrijving van al haar kenmerken en risico’s.

BELEG IN OBLIGATIES

Wenst u in te schrijven op een nieuwe uitgifte of een lopende obligatie?

Schrijf in op een nieuwe uitgifte

Een nieuwe uitgifte koopt u op de primaire markt. Dit is de markt waar nieuwe obligaties tijdens een vooraf bepaalde inschrijvingsperiode tegen een vaste prijs kunnen gekocht worden.

Naar het aanbod op de primaire markt.

Koop een lopende obligatie

Op de secundaire markt kunt u obligaties na de inschrijvingsperiode kopen en voor de vervaldag verkopen.

De prijs die u betaalt of ontvangt op de secundaire markt is afhankelijk van vraag en aanbod, en kan hoger of later liggen dan de oorspronkelijke uitgifteprijs.  

Kopen kan via Easy Banking Web, via uw vertrouwde contactpersoon of het Easy Banking Centre.

Alle informatie over ons aanbod obligaties

Bekijk welke obligaties we momenteel aanbieden en welke we in het verleden hebben aangeboden.

Ontdek ons aanbod

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: