SPAREN EN BELEGGEN

Uw effectenrekening

Beheer uw effecten zonder zorgen

Ziet u een interessante belegging? Koop dan onmiddellijk uw effecten en deponeer ze veilig op uw effectenrekening. Wij zorgen voor de administratie en informeren u over relevante informatie, zoals vervaldata, en alle effectenverrichtingen. De bewaring van onze huisfondsen en andere interne beleggingsproducten is gratis.

Ontvang alle interesten en kapitaal

U ontvangt de waarde van uw coupons en kapitaal op de einddatum automatisch op uw rekening. Voor effecten in vreemde munt kiest u zelf of u de inkomsten en het kapitaal in die munt of in euro wilt ontvangen.

Volg uw beleggingen online

Via Easy Banking kunt u de evolutie van uw beleggingen en de beurskoersen volgen, waar en wanneer u wilt. Elk jaar krijgt u een gedetailleerd overzicht van de beleggingen op uw effectenrekening. U koopt en verkoopt via Easy Banking, Easy Banking Phone, James of uw bankadviseur.

Meer weten?

Lees zeker de precontractuele informatie voor u een effectenrekening opent.

Nuttige informatie voor de belegger:

De kosten en taksen van een effectentransactie worden vanaf nu gedetailleerd meegedeeld.

Verzekeren

De Effectenrekeningverzekering van AG als optie

Wat als het ondenkbare gebeurt en u overlijdt door een ongeval ? Dankzij deze optie ontvangen uw nabestaanden een vergoeding die gelijk is aan een percentage van de waarde van de verzekerde effectenrekening op de dag vóór het ongeval.

De Effectenrekeningverzekering van AG

De Effectenrekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG en waarbij u zich kunt aansluiten.

Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De Effectenrekeningverzekering garandeert de begunstigden de betaling van een vergoeding die gelijk is aan een percentage van de waarde van de verzekerde effectenrekening op de dag vóór het ongeval dat het overlijden van de medehouder(s) heeft veroorzaakt.

U kunt ze afsluiten via bnpparibasfortis.be, in een kantoor of via het Easy Banking Centre.

De voornaamste gedekte en niet-gedekte risico’s

De voornaamste gedekte risico’s:

  • Overlijden door de gevolgen van bijvoorbeeld een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft, een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.
  • Overlijden na een ongeval (binnen een termijn van één jaar na de datum van het ongeval).

De voornaamste niet-gedekte risico’s:

  • Overlijden dat het gevolg is van een interne medische oorzaak;
  • Overlijden dat het gevolg is van een opzettelijke daad van de rechthebbende of een daad op zijn initiatief;
  • Een zelfmoord of een poging tot zelfmoord of een toestand van alcoholintoxicatie.

De vermelde lijsten zijn niet exhaustief.

Meer weten

Lees eerst het document met essentiële informatie voordat u de Rekeningverzekering afsluit. De exacte omvang van de waarborgen staat vermeld in de algemene voorwaarden. U kunt deze documenten ook gratis aanvragen in een kantoor of telefonisch via het Easy Banking Centre (02 762 60 00).

Hebt u een klacht?

Klachten kunnen worden ingediend bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil per e-mail of per brief voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, info@ombudsman-insurance.be, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.Effectenrekening openen

Wettelijke informatie

De ‘Effectenrekening’ is een product van BNP Paribas Fortis nv, die handelt als aanbieder van de dienst.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be..

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: