Depositobescherming

Depositobescherming

Krachtens de Belgische wet genieten alle fondsen op rekeningen bij BNP Paribas Fortis (betaalrekeningen, termijndeposito's en spaardeposito's), alsook kasbons (onder bepaalde voorwaarden – zie informatiebrochure ‘Welke bescherming voor uw deposito’s en beleggingen?’), een depositobescherming van 100.000 euro per bewaargever (natuurlijke en rechtspersonen met uitzondering van bepaalde bijzondere categorieën bewaargevers, met name kredietinstellingen, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen ...). Die maximumdekking van 100.000 euro geldt voor alle deposito's, ongeacht de valuta, bij de verschillende merken van de Bank (BNP Paribas Fortis, Fintro en Hello bank!).

Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) bij BNP Paribas Fortis een aparte beschermingsregeling ten belope van 20.000 euro (ongeacht de valuta van de financiële instrumenten). Die bescherming geldt voor zowel natuurlijke als rechtspersonen, mits enkele uitzonderingen (onder meer grote ondernemingen en beleggers die een bank- of financiële activiteit uitoefenen).

Meer informatie:

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: