SPAREN EN BELEGGEN

Spaar- en beleggingsverzekeringen

Formules die rekening houden met uw verwachtingen

Tak 21

Een levensverzekering met een optimale kapitaalbescherming, de garantie van een minimumrendement dat u op voorhand kent en een eventuele winstdeling die elk jaar kan wijzigen.

Combinatie van tak 21 en 23

Een levensverzekering dat de veiligheid van een levensverzekering van tak 21 combineert met het eventueel hogere rendement van tak 23.

Tak 23

Een levensverzekering waarmee u belegt om een hoger rendement te behalen. U draagt evenwel volledig het kapitaal- en rendementsrisico.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel,
tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten >
online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be.

Wettelijke informatie

Financiële producten van AG Insurance nv, onderworpen aan het Belgisch recht en verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance (afgekort AG) nv - E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: