SPAREN EN BELEGGEN

Pension Invest Plan van AG

PRAKTISCH

Uw kapitaal veilig

U wilt zekerheid voor uw pensioen? Met de spaarverzekering (tak 21) is uw kapitaal beschermd en u zet een belangrijke stap naar een goed pensioen.

UW VOORDELEN

Een fiscaal voordeel tot 30 procent

Pensioensparen via een spaarverzekering betekent voor u een belastingvermindering  tot 25 of 30 procent. Profiteer van de fiscale voordelen terwijl u spaart voor uw pensioen.

MEER INFO

Uw online spaarverzekering

Uw spaarverzekering volgt u heel eenvoudig online op, via Easy banking Web of Easy Banking App. U behoudt altijd een goed overzicht op uw pensioensparen.

De voordelen van uw spaarverzekering

Ontdek hoe een pensioenspaarverzekering u helpt uw belastingen te verlagen, in alle veiligheid.

Onze jarenlange verzekeringspartner

Met een pensioenspaarverzekering van AG, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis hebt u gemoedsrust en bent u goed beschermd. Geniet de expertise van onze jarenlange verzekeringspartner voor uw pensioensparen.

Een belastingvermindering

In 2024 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: het standaard maximumbedrag is 1.020 euro (basisplafond) met een belastingvermindering tot 30 procent of 306 euro + uitgespaarde gemeentebelasting. Als u opteert voor het verhoogde plafond van 1.310 euro én u stort meer dan 1.020 euro, dan bedraagt de belastingvermindering 25 procent + uitgespaarde gemeentebelasting. Voor een storting van 1.310 euro betekent dit 327,50  euro.

Lees meer over uw fiscaal voordeel en het maximumbedrag voor fiscaal pensioensparen in 2024.

Makkelijk uw spaarbedrag aanpassen

U bepaalt zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar, dit bedrag wijzigt u wanneer u wilt. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring met fiscale aanpassing, dan bent u zeker dat u het maximumbedrag spaart. Wat als u een jaar niet spaart? Dat kan, geen probleem.

SPAARVERZEKERING

Rendement

De rentevoet is gewaarborgd

Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) wordt tot de vervaldag belegd tegen een rentevoet van 2,00% (vanaf 10/04/2024) die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt.

Variabele winstdeelneming

U geniet met deze formule ook een variabele winstdeelneming, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG Insurance. Deze winstdeelneming is niet gegarandeerd en niet verplicht, verschilt van jaar tot jaar en is ook afhankelijk van de economische situatie.

Het rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van de pensioenspaarverzekering bedroeg 2,00% in 2023.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Jaar

Globaal brutorendement

2019 2,00%
2020 1,80%
2021 1,80%
2022 1,80%
2023 2,00%

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores);
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie, ...),
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Natiesniet naleven,
 • een 'Best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap.

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich. Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability label

Deze spaarverzekering draagt ​​sinds maart 2020 het label Towards Sustainability. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces.

Het verkrijgen van dit label betekent niet dat de verzekering waaraan het is toegekend, voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, en evenmin dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Meer informatie vindt u op de website Duurzame financiering.

SPAARVERZEKERING

Kosten, belastingen en risico’s

Instapkosten

U betaalt 6,5 procent instapkosten op de gestorte nettopremie. Tijdens de laatste 5 jaren vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1 procent per jaar.

Afkopen van uw pensioensparen

Vóór uw 60ste verjaardag betaalt u 5 procent van de theoretische afkoopwaarde. Vanaf uw 60ste verjaardag zijn er geen kosten voor het afkopen. Er zijn ook geen afkoopkosten bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Moet u belastingen betalen?

Eindbelasting: 8 procent op de nettopremies die gekapitaliseerd worden aan de gewaarborgde rentevoet van elke storting. Deze belasting wordt ingehouden op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste verjaardag begonnen bent met pensioensparen. Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bedrijfsvoorheffing: 33,31 procent bedrijfsvoorheffing als u uw opgebouwde pensioenkapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af vóór de pensionering, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of uw adviseur.

Risico’s van een spaarverzekering voor uw pensioen

Waarborg

Tak 21-producten worden in het kader van de Belgische beschermingsregeling gewaarborgd door het Garantiefonds. Deze treedt in werking wanneer AG in gebreke zou blijven. De tussenkomst bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus draagt de verzekeringsnemer zelf het risico.

Looptijd

Uw Pensioenspaarverzekering* loopt tot uw 65ste verjaardag of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste verjaardag afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan wordt 33,31% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af vóór de pensionering, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.

Lage rentevoeten

Onze spaarverzekering* biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Deze winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. De premiestortingen kunnen dat risico evenwel compenseren doordat ze in principe een fiscaal voordeel opleveren.

Meer weten?

Neem kennis van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

SPAREN EN BELEGGEN

Ook interessant voor u

 • Pensioenspaarfonds

  Kies dan eerder voor het beleggen via een fonds. Mogelijk geniet u dan later een hogere opbrengst.

  Ontdek pensioenspaarfondsen

 • Langetermijnsparen

  Afhankelijk van uw persoonlijke en fiscale situatie kunt u met deze formule jaarlijks nog meer opzij zetten. Een mooie aanvulling op uw pensioenspaarfonds of –verzekering.

  Ontdek langetermijnsparen

Starten met pensioensparen?Maak een afspraak

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: