SPAREN EN BELEGGEN

Property & Benefit Plan

Bent u ouder dan 50? En wilt u op een financieel comfortabele manier genieten van uw pensioen, maar ook geld nalaten aan uw kinderen of iemand die u dierbaar is? Kies dan voor het Property & Benefit Plan. Dat is een individuele levensverzekering (tak 21) met een eenmalige premie en 2 luiken: Property en Benefit.

De luiken Property en Benefit

Met Property blijft uw netto geïnvesteerde premie – dit is de premie zonder taks – bewaard voor uw nabestaanden. Benefit garandeert u dan weer een levenslang aanvullend inkomen. Er is geen einddatum. Het Property & Benefit Plan stopt na uw overlijden.

U behoudt de controle

U kiest wie de netto geïnvesteerde premie krijgt na uw overlijden. Vreest u dat de begunstigde die niet zal besteden zoals u het wilt? Geen nood, zolang die de begunstiging niet heeft aanvaard, kunt u altijd iemand anders aanduiden.

De voordelen van Property Benefit Plan

Ontdek hoe de luiken Property en Benefit u verzekeren van premies vandaag en na uw overlijden.

Property zorgt voor veiligheid

Met dit luik weet u zeker dat uw netto-geïnvesteerde premie na uw overlijden terechtkomt bij de persoon die u als begunstigde aangeduid hebt.

Benefit zorgt voor een levenslang inkomen

Van bij de start weet u hoeveel rente u levenslang minimaal zal ontvangen. De rente wordt bepaald aan de hand van de volgende parameters: de leeftijd van de verzekerde, de premie en de periodiciteit van de rente. Kent AG Insurance een eventuele winstdeling toe? Dan wordt die toegevoegd aan uw rente waardoor u levenslang een hogere rente zal ontvangen. Na uw overlijden stopt de betaling van de lijfrente.

U beslist

U kiest zelf hoeveel u wilt investeren. Een maandelijkse, driemaandelijkse of zesmaandelijkse rente kan vanaf een eenmalige investering van 25.000 euro (inclusief taks en kosten). Voor een jaarlijkse rente volstaat een premie van 6.250 euro (inclusief taks en kosten).

Gunstige fiscale regeling

Profiteer van de fiscale voordelen van deze spaarverzekering (zie ook rubriek fiscaliteit).

Combineer met een handgift

U kunt uw nabestaanden tijdens uw leven al een deel van uw vermogen schenken. Met een handgift kunt u bijvoorbeeld een inkomen behouden uit het geschonken kapitaal. Of ervoor zorgen dat het geschonken kapitaal terugkeert naar uw vermogen als de ontvanger vóór u overlijdt.

Wat brengt dit op?

 • Een maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse rente die bij het aangaan van het contract wordt vastgesteld.
 • Een gewaarborgde rentevoet: 1,50% op de netto geïnvesteerde premie gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van het contract.
 • Eventuele winstdelingen. De eventuele winstdelingen worden toegevoegd aan uw rente waardoor uw rente bij elke winstdeling stijgt. Die nieuwe rente blijft levenslang geldig. De toekenning van een toekomstige winstdeling mag, overeenkomstig de wetgeving, niet gewaarborgd worden. Zij is afhankelijk van de economische toestand en de resultaten van AG Insurance, tevens dient zij goedgekeurd te worden door de algemene vergadering van aandeelhouders.
 • Na uw overlijden ontvangt de begunstigde uw netto geïnvesteerde premie.

Fiscaliteit

Onderstaande informatie is gebaseerd op de huidige fiscale wetgeving. Wij wensen te benadrukken dat de fiscale wetgeving aan wijzigingen onderhevig kan zijn in de toekomst.

Voor beide contracten (Property & Benefit):

 • Verzekeringstaks: 2% ( verzekeringsnemer = natuurlijk persoon)
 • Personenbelasting: in geval van afkoop van beide contracten samen (Property & Benefit) gedurende de eerste 8 jaar van het contract kan er roerende voorheffing verschuldigd zijn
 • Successierechten: successierechten kunnen verschuldigd zijn. Deze successierechten zijn afhankelijk van bepaalde individuele criteria.
 • Contract Property: personenbelasting

In geval van afkoop gedurende de eerste 8 jaar kan er roerende voorheffing verschuldigd zijn. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op het kapitaal uitgekeerd in geval van overlijden.

 • Contract Benefit: personenbelasting

Op grond van de geldende fiscale wetgeving bedragen de belastbare roerende inkomsten 3% van het rentevestigende kapitaal. Op deze roerende inkomsten is jaarlijks een afzonderlijke belasting verschuldigd die verhoogd wordt met de gemeentelijke opcentiemen. De verworven winstdelingen zijn niet belastbaar.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere investeerders in België. Andere investeerderscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

 • Instapkosten:4,51% op de netto geïnvesteerde premie
 • Uitstapkosten:geen uitstapkosten bij overlijden
 • Afkoopvergoeding: 5%. Enkel de volledige afkoop van het contract Property of van de twee contracten op hetzelfde moment is mogelijk. De afkoop van enkel het contract Benefit is nooit mogelijk.

Opvolgen van uw Property & Benefit Plan

Stijgt uw rente, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Easy Banking Web

Welke risico’s neemt u met deze spaarverzekering?

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij of zij dit deels of volledig verliest.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering

Meer weten?

De investeerder wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Property & Benefit Plan is een beleggingsverzekering (tak 21) van AG nv, vennootschap naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: