SPAREN EN BELEGGEN

Langetermijnsparen Pensioen

PRAKTISCH

Uw pensioenkapitaal in veiligheid

U wilt zekerheid voor uw pensioen? Met deze langetermijnspaarrekening voor uw pensioen (tak 21) is uw kapitaal beschermd en zet u een belangrijke stap naar een goed pensioen. 

UW VOORDELEN

30% belastingvoordeel

Sparen via een langetermijnspaarverzekering betekent voor u 30% belastingvermindering. Profiteer van de fiscale voordelen terwijl u spaart voor uw pensioen. 

MEER INFO

Volg uw langetermijnsparen online

Uw langetermijnsparen volgt u heel eenvoudig online op, via Easy Banking Web of Easy Banking App. U behoudt altijd een goed overzicht op uw gespaarde bedrag.

De voordelen van langetermijnsparen

Ontdek alle voordelen van sparen voor uw pensioen op lange termijn. Begin nu met sparen.

Gemoedsrust

Met een pensioenspaarverzekering van AG via BNP Paribas Fortis hebt u gemoedsrust en bent u goed beschermd. Geniet de expertise van onze jarenlange verzekeringspartner voor uw pensioensparen.

Belastingvermindering

In 2024 kunt u, afhankelijk van de hoogte van uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke fiscale situatie, maximaal 2.450 euro fiscaal in mindering brengen. U krijgt hierop een belastingvermindering tot 30% of maximaal 735 euro. + uitgespaarde gemeentebelasting. Houd er rekening mee dat het maximumbedrag ook afhankelijk kan zijn van de mate waarin u fiscale voordelen geniet voor een woonkrediet. Hebt u nog een woonkrediet waarvoor u fiscale voordelen geniet, vraag dan advies op kantoor of via uw adviseur.

Pas het spaarbedrag aan

U bepaalt zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar, dit bedrag wijzigt u wanneer u wilt. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring met fiscale optimalisatie, dan bent u zeker dat u het maximumbedrag spaart. Wat als u een jaar niet spaart? Dat kan, geen probleem.

Een gewaarborgde rentevoet

De nettopremie (zonder taks en instapkosten) wordt belegd tegen een rentevoet van 2,00% (vanaf 10/04/2024) die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt.

Variabele winstdeelneming

U geniet met deze formule ook een variabele winstdeelneming, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG. Deze winstdeelneming is niet gegarandeerd en niet verplicht, verschilt van jaar tot jaar en hangt ook af van de economische situatie.

 

Uw rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het langetermijnsparen bedroeg 2,00% voor stortingen in 2023.

U vindt hier een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement, is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.                                                               

Jaar Globaal brutorendement
2019 2,00%
2020 1,80%
2021 1,80%
2022 1,80%
2023 2,00%

 

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het duurzame verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals 

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores);
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie ...);
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'Best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich.

Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het ‘Towards Sustainability’-label

Deze spaarverzekering draagt sinds maart 2020 het label ‘Towards Sustainability’. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency (CLA).

Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces.

Het verkrijgen van dit label betekent niet dat de verzekering waaraan het is toegekend, voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, noch dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Meer informatie over duurzame financiering.

LANGETERMIJNSPAREN

Kosten, risico's en belastingen

Hoeveel kost uw deelname?

U betaalt 5% instapkosten op de gestorte nettopremie. Tijdens het 5de, 4de en 3de jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1% per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer. 

U wilt uw langetermijnsparen afkopen?

Vóór uw 60ste verjaardag betaalt u 5% van de theoretische afkoopwaarde. Vanaf uw 60ste verjaardag zijn er geen kosten voor het afkopen. Er zijn ook geen afkoopkosten bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Moet u belastingen betalen op langetermijnsparen?

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

Eindbelasting: 10% op de nettopremies die gekapitaliseerd worden aan de gewaarborgde rentevoet van elke storting. Deze belasting wordt ingehouden op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste verjaardag begonnen bent met langetermijnsparen. Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bij vervroegde afkoop: 33,31% bedrijfsvoorheffing als u uw opgebouwde pensioenkapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af, dan bedraagt de eindtaxatie 33% als dit gebeurt voor de 10de verjaardag van het contract en buiten de laatste 5 jaar van het contract.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of een adviseur in het Easy Banking Centre.

Risico's van langetermijnsparen

Waarborg
Dit product voor langetermijnsparen* wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Looptijd
Uw langetermijnsparen* loopt tot uw 65ste verjaardag of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste verjaardag afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw 60ste verjaardag, dan wordt 33,31% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af, dan bedraagt de eindtaxatie 33% als dit gebeurt voor de 10de verjaardag van het contract en buiten de laatste 5 jaar van het contract. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn. Uw Pension Invest Plan loopt tot uw 65ste verjaardag of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw 60ste verjaardag, dan wordt 33,31% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.

Lage rentevoeten
Pension Invest Plan* biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Deze winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. De premiestortingen kunnen dat risico evenwel compenseren doordat ze in principe een fiscaal voordeel opleveren.

Inflatierisico
Een hogere inflatie betekent een verlies aan rendement voor alle spaarders en beleggers. Het risico van een negatieve reële rente (voor inflatie gecorrigeerde nominale rente) is des te groter naarmate de inflatie hoger is.

U wilt een contractvoorstel ontvangen?Maak een afspraak met uw adviseur

Meer weten?

Waarschuwing

De belegger wordt verzocht om de algemene voorwaarden en de informatiefiche aandachtig te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Ook interessant voor u

 • De pensioenkloof: wat is dat?

  Wat is de pensioenkloof en hoe zorgt u ervoor dat u er niet invalt?

  Lees het artikel

 • Combineer fiscaal sparen met een woonkrediet

  Wilt u uw fiscaal sparen optimaliseren? Ontdek hoe u woonkrediet en fiscaal sparen kunt combineren!

  Lees het artikel

 • Pensioensparen: wat moet u weten ?

  Begint u met het plannen van uw pensioen? Of wilt u meer informatie over pensioensparen? Lees zeker verder.

  Lees het artikel

 • Hoe spaart u nog meer voor uw pensioen?

  Wist u dat er manieren zijn om extra inkomen te ontvangen bovenop uw wettelijk en aanvullend pensioen? Ontdek hoe u meer kunt sparen voor uw pensioen!

  Lees het artikel

FISCAAL SPAREN

Ook interessant voor u

 • VAPZ

  Het VAPZ van AG is een tak 21-spaarverzekering. Het is de ideale hoeksteen voor het pensioenplan van elke zelfstandige, met of zonder vennootschap. Daarbij kunt u ook kiezen voor een Sociaal VAPZ met nog meer fiscaal voordeel en bescherming.

  Ontdek VAPZ

 • Pensioenspaarfonds

  Kies dan eerder voor het beleggen via een fonds. Mogelijk geniet u dan later een hogere opbrengst.

  Ontdek pensioenspaarfondsen

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: