SPAREN EN BELEGGEN

Beleggingsfondsen aangeboden binnen het Junior Future Plan

Hieronder vindt u een lijst van de beleggingsfondsen (instellingen van collectieve belegging) bij het Junior Future Plan.

Startfonds

AG Life Junior 10Y+

Dit is het fonds waarin men belegt wanneer de looptijd van de Junior Future Plan langer dan 10 jaar is. Het fonds heeft geen vaste eindvervaldag en biedt geen kapitaalsgarantie.

Neem zeker kennis van het essentiële-informatiedocument en het beheersreglement met een beschrijving van onder andere de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kostenstructuur en de voornaamste risico’s.

Slotfondsen

Tien jaar vóór de einddatum van het contract wordt de reserve van het tak 23-luik automatisch overgedragen naar het slotfonds. Deze slotfondsen hebben een vaste eindvervaldag en bieden geen kapitaalsgarantie. Het jaartal in de naam van het slotfonds verwijst naar het jaar van de einddatum het contract. Elk jaar wordt een nieuw slotfonds gecreëerd voor de contracten die in dat jaar een resterende looptijd van 10 jaar hebben.

Neem zeker kennis van het beheersreglement met een beschrijving van onder andere de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kostenstructuur en de voornaamste risico’s.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de productbeschrijving van het Junior Future Plan en de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Lees ook zeker het 'Beheersreglement' van het gekozen fonds.

Wettelijke informatie

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

De netto inventariswaarde (in euro) van alle AG Life fondsen wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd in de belangrijkste Belgische financiële dagbladen en op www.aginsurance.be. De verzekeringsnemer krijgt jaarlijks een persoonlijke informatiebrief. Daarin staat het aantal en de waarde van de eenheden (op 31 december van het voorgaande jaar) van elk fonds dat aan het contract is verbonden. Verder wordt er ook een overzicht gegeven van de verrichtingen tijdens het voorbije jaar. De verzekeringsnemer kan ook altijd via Easy Banking web zijn of haar Easy Fund Plan opvolgen.

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: