SPAREN EN BELEGGEN

Home Invest Plan

PRAKTISCH

Investeer in uw toekomstige woning

U wilt in alle zekerheid de aankoop of bouw van uw woning voorbereiden? Met Home Invest Plan, een spaarverzekering van AG (tak 21) is uw kapitaal beschermd en zet u een belangrijke stap naar een eigen woning.

UW VOORDELEN

Een fiscaal voordeel tot 30%

Met het Home Invest Plan, een spaarverzekering (individuele levensverzekering tak 21), geniet u van een belastingvermindering terwijl u spaart voor uw schuldsaldoverzekering, de essentiële verzekering wanneer u leent om een woning te kopen.

MEER INFO

Volg op elk moment online op

U kunt het bedrag van uw belegging eenvoudig online volgen met Easy Banking Web of Easy Banking App. Zo hebt u altijd een nauwkeurig overzicht van uw belegging.

De voordelen van Home Invest Plan

Ontdek hoe Home Invest Plan uw investering in uw toekomstige huis waarmaakt.

Een gerust gemoed

Met een spaarverzekering van AG via BNP Paribas Fortis hebt u gemoedsrust en bent u goed beschermd. Doe uw voordeel met de expertise  van de grootste verzekeraar in België.

Fiscaal voordelig sparen

U kunt, afhankelijk van de hoogte van uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke fiscale situatie, maximaal 2.450 euro fiscaal in mindering brengen in 2024. U krijgt hierop een belastingvermindering tot 30% of maximaal 735 euro + uitgespaarde gemeentebelasting.

Kies wanneer en hoeveel u stort

Met Home Invest Plan belegt u op flexibele wijze. Uw stortingen maakt u maandelijks over of in één keer jaarlijks op een moment dat u het wilt. U kiest het helemaal zelf. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro jaarlijks. De stortingen even onderbreken? Dat kan. Met Home Invest Plan spaart u heel flexibel, zoals u het wilt.

Voor uw pensioen of de aankoop van uw woning

Als u een woning koopt of bouwt, dan wordt het reserve van uw belegging omgezet naar een schuldsaldoverzekering. Gaan uw vastgoedplannen niet door? Dan loopt uw contract door tot uw 65ste (of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit) en spaart u meteen voor een aanvullend pensioenkapitaal.

HOME INVEST PLAN

Het rendement

De rentevoet is gewaarborgd

Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt.

Variabele winstdeelneming
U geniet met deze formule ook een variabele winstdeelneming, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG Insurance. Deze winstdeelneming is niet gegarandeerd en niet verplicht, verschilt van jaar tot jaar en is ook afhankelijk van de economische situatie.

Uw rendement in beeld

Momenteel bedraagt de rentevoet 1,75% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing sinds 23 september 2023). Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Home Invest Plan bedroeg 2,00% in 2023.

Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Jaar Globaal brutorendement
2019 2,00%
2020 1,80%
2021 1,80%
2022 1,80%
2023 2,00%

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van de zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld het gebruik van ESG-risicoscores),
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie, ...),
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven,
 • een 'Best-in-class'-benadering, en
 • een actief aandeelhouderschap.

Dit product promoot milieu en/of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich. Meer informatie over de strategieën die AG op zijn tak 21-producten toepast, vindt u in hun het aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

Deze spaarverzekering draagt sinds maart 2020 het Towards Sustainability-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central labelling Agency (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumvereisten waaraan duurzame financiële producten moeten en, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces.

Het verkrijgen van dit label betekent niet dat de verzekering waaraan het is toegekend, voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, en evenmin dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Meer informatie vindt u op de website Duurzame financiering.

HOME INVEST PLAN

Kosten, risico’s en belastingen

Instapkosten

U betaalt 5% instapkosten op de gestorte nettopremie. Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1% per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Afkopen van de levensverzekering

Vóór uw 60ste verjaardag betaalt u 5% van de theoretische afkoopwaarde. Deze kosten dalen met 1% per jaar de laatste 5 jaar van het contract. Er zijn geen afkoopkosten bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Moet u belastingen betalen?

Verzekeringstaks:2% op de gestorte premies.

Eindbelasting: 10% op de nettopremies die gekapitaliseerd worden aan de gewaarborgde rentevoet van elke storting, op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste verjaardag begonnen bent met sparen. Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bij vervroegde afkoop: 33,31 procent bedrijfsvoorheffing als u uw opgebouwde kapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent als dit gebeurt voor de 10de verjaardag van het contract en buiten de laatste 5 jaar van het contract.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of uw adviseur.

Risico’s

Dit product Home Invest Plan wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Home Invest Plan biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Deze winstdeling is echter niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen. Ze hangt af van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeraar. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. De premiestortingen kunnen dat risico evenwel compenseren doordat ze in principe een fiscaal voordeel opleveren.

Inflatierisico: hogere inflatie leidt tot een verlies van rendement voor alle spaarders en beleggers.  Het risico van een negatieve reële rente (voor inflatie gecorrigeerde nominale rente) is des te groter naarmate de inflatie hoger is.

U bent niet vertrouwd met de risico’s? Lees meer over de bescherming van uw geld bij levensverzekering of spaarverzekering.

Wettelijke informatie

Deze spaarverzekering draagt sinds maart 2020 het Towards Sustainability-label.

Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central labelling Agency (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumvereisten waaraan duurzame financiële producten moeten en, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces.

Het verkrijgen van dit label betekent niet dat de verzekering waaraan het is toegekend, voldoet aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen, en evenmin dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regelgeving. Meer informatie vindt u op de website Duurzame financiering.

Meer weten?

Voor u een beleggingsbeslissing neemt, lees eerst de volgende documenten.

U wilt sparen voor uw woning?Maak een afspraak

KREDIET EN BELEGGEN

 • Hypothecair krediet

  U bent er klaar voor? U wilt een hypothecaire lening voor uw eigen woning? Ontdek de mogelijkheden van ons soepel hypothecair krediet.

  Ontdek het hypothecair krediet

 • Start met beleggen

  U kunt starten met beleggen voor een hogere potentiële opbrengst. Ook voor de beginnende belegger zijn er geschikte formules.

  Meer weten

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: