LENEN

Rondo, de kredietopening gelinkt aan een eigen debetkaart

PRAKTISCH

Uw permanente kredietlijn

Een kapotte wasmachine vervangen, een volle winkelkar én de lopende rekeningen betalen? Met Rondo, de doorlopende kredietopening tussen de 1.000 en 7.500 euro, gekoppeld aan een eigen debetkaart, lukt het!

UW VOORDELEN

In alle flexibiliteit

U gebruikt de geldreserve wanneer en waarvoor u wilt. De aankopen die u in winkels of online met de debetkaart doet, betaalt u op uw eigen tempo terug. En bovendien betaalt u alleen interest op de opgenomen bedragen.

MEER INFO

Alles kan online

Van aanvraag tot ondertekening (na aanvaarding van uw aanvraag): alles kan makkelijk, veilig en volledig online. Wilt u advies of hebt u begeleiding nodig bij de aanvraag? Onze adviseurs staan voor u klaar!

Het grote voordeel van Rondo? De flexibiliteit!

Ontdek ook alle andere voordelen.

Op elk moment bruikbaar

U kunt uw Rondo-kaart op elk moment, wanneer u daar behoefte aan hebt, gebruiken. Om aankopen te doen, geld af te halen of geld over te schrijven naar uw betaalrekening. Of u wilt die vakantie al boeken terwijl u nog wacht op de uitbetaling van uw loon? U kiest, u beslist.

Terugbetalen op eigen tempo

U betaalt maandelijks op uw eigen tempo terug. Let wel: dit is minimaal 5,60% van het opgenomen bedrag of minimaal 25 euro.

Alleen interest op wat u uitgeeft

U betaalt alleen interesten op de opgenomen bedragen. Gebruikt u uw geldreserve niet, dan betaalt u geen interesten.

Nog meer flexibiliteit

U kunt elk bedrag dat u terugbetaalde opnieuw gebruiken. En om de zes maanden kunt u de Joker inzetten om een maandelijkse aflossing uit te stellen.

In eigen beheer

Via een online account beheert u zelf uw uitgaven en terugbetalingen. Zo kunt u ook geld overschrijven van Rondo naar uw betaalrekening. U kunt van deze handige diensten ook gebruik maken via Rondo Phone express op het nummer 02 508 44 40.

Zonder verantwoording, maar let op de nulstelling

U kunt Rondo gebruiken wanneer u wilt, zonder verantwoording. Maar let op: de aflossingen zijn wel beperkt in tijd. U moet u houden aan de wettelijke nulstellingsdatum. Dat is de datum waarop u het volledig geleende bedrag moet terugbetalen, ongeacht hoeveel het bedrag precies bedraagt.

Rondo Protection*

Welke zijn de voornaamste risico’s gedekt door de verzekering Rondo Protection?

 • bij overlijden betaalt de verzekeraar een kapitaal gelijk aan het saldo van de kredietopening op datum van overlijden

 • bij invaliditeit betaalt de verzekeraar na het verstrijken van een wachtperiode de te vervallen mensualiteiten ten bedrage van het saldo van de kredietopening op datum van ongeval of ziekte die de invaliditeit heeft veroorzaakt

 • tussenkomst in geval van frauduleus gebruik ten gevolge van diefstal of verlies van de kaart

 • tussenkomst in geval van diefstal of onopzettelijke schade binnen de 90 dagen na de datum van aankoop van het goed met de Rondo-kaart

Welke zijn de voornaamste risico’s die niet gedekt zijn door de verzekering Rondo Protection?

 • overlijden of invaliditeit door een ziekte die al bestond voor de toetreding of door een ongeval van voor die datum

 • gebruikelijke uitsluitingen zoals bijvoorbeeld: zelfmoord binnen het jaar, oorlog, wanbedrijf door de verzekerde, gevaarlijke sporten …

 • frauduleus kaartgebruik na grove nalatigheid

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Alle details over de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden. In de infofiche ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Vraag een offerte aan uw adviseur of bel het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 36.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18,  klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via het online formulier beschikbaar op www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be.

Een geldreserve nodig?Online aanvragen

Bescherm uzelf en uw naasten

Het leven is onvoorspelbaar. Bescherm uzelf en uw naasten tegen financiële problemen bij overlijden of invaliditeit met de verzekering Rondo Protection.
 • Verzekering Lening op Afbetaling

  Met deze facultatieve collectieve verzekering tak 21 sluit u een Lening op Afbetaling af zonder uzelf of uw naasten in financiële problemen te brengen bij invaliditeit of overlijden.

  Ontdek deze verzekering

 • Verzekering Werkloosheid

  Beperk de financiële impact van onvrijwillig jobverlies door de aflossing van uw Lening op Afbetaling tijdelijk op te vangen met een facultatieve werkloosheidsverzekering, een collectieve verzekering tak 16.

  Ontdek deze verzekering

Andere oplossingen op maat van uw budget

 • Directe Reserve, de kredietopening op uw betaalrekening

  De Directe Reserve is een kredietopening op uw betaalrekening.

  Deze geldreserve biedt u de mogelijkheid om negatief te gaan op uw rekening. U gebruikt deze geldreserve waar, wanneer en hoe u dat wilt.

  Ontdek Directe Reserve

 • Optiline, de kredietopening op uw kredietkaart

  Optiline is een kredietopening gekoppeld aan uw bestaande kredietkaart.

  Met deze geldreserve kunt u uw aankopen met uw kredietkaart, online of in de winkel, gespreid terug betalen op uw eigen tempo.

  Ontdek Optiline

 • Persoonlijke Lening (lening op afbetaling)

  U hebt met deze lening een extra budget van 1.250 tot 50.000 euro naargelang het doel van uw plannen. U hebt geen facturen of aankoopbewijzen nodig om uw persoonlijke project te realiseren.

  Ontdek de persoonlijke lening

 • Lening voor uw woning (hypothecair krediet - lening op afbetaling)

  Plant u de aankoop of bouw van een woning ? Wilt u uw woning renoveren of energiezuiniger maken ?

  Ontdek onze oplossingen

Contant betalen of lenen?

U staat voor een grote aankoop. Is contant betalen beter dan lenen? Of niet? Vergelijk en ontdek wat voor u de beste oplossing is.

Meer weten

Budgetbeheer

Woning, auto, voeding, vrije tijd... hebt u vragen over het beheer van uw gezinsbudget?

Meer weten

Wettelijke informatie

Rondo en Optiline - Kredietvorm: kredietopening. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316, filiaal van BNP Paribas Fortis nv. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702

Directe reserve - Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. De bepalingen inzake consumentenkrediet van hoofdstuk 1 uit titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Kredietgever: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

Persoonlijke lening - Kredietvorm: lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316, filiaal van BNP Paribas Fortis nv. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702

Rondo Protection is een levensverzekering van AG, vennootschap naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor de looptijd van het krediet.

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: