LENEN

Optiline, de kredietopening op uw kredietkaart

PRAKTISCH

Gespreide terugbetaling

Optiline is een kredietopening op uw kredietkaart. U gebruikt uw kredietkaart om uw (online) aankopen te doen, maar betaalt de uitgaven gespreid en op uw eigen tempo terug.

UW VOORDELEN

Maximaal betaalcomfort

U bepaalt zelf hoe u de terugbetaling van uw uitgaven spreidt, met een minimum van 5,60% van het schuldsaldo of van het totale bedrag van de geldreserve.

MEER INFO

Alles kan online

De aanvraag verloopt makkelijk, veilig en volledig online. Het kan uiteraard ook via uw kantoor. Wilt u advies of hebt u begeleiding nodig bij de aanvraag? We staan voor u klaar!

Kies zelf hoeveel u maandelijks terugbetaalt

Alles in één keer of gespreid? Met de flexibiliteit van Optiline houdt u uw budget in evenwicht. Ontdek ook de andere voordelen.

Terugbetalen op uw eigen tempo

U betaalt uw kredietkaartuitgaven  maandelijks terug op uw eigen tempo, minstens 5,60% van het saldo of het totale bedrag van het reserve.

U kunt elk bedrag dat u al terugbetaalde, opnieuw ontlenen.

Alleen interest op wat u uitgeeft

U betaalt alleen interesten op de opgenomen bedragen. Gebruikt u uw geldreserve niet, dan betaalt u geen interesten.

In eigen beheer

Via een online account beheert u zelf uw uitgaven en terugbetalingen. Zo kunt u ook geld overschrijven van Optiline naar uw betaalrekening. 

U kunt van deze handige diensten ook gebruik maken via Optiline Phone express op het nummer 02 508 44 40.

Let op de nulstelling

Optiline is onderworpen aan een nulstellingstermijn. Dit is de dag waarop het uitstaande saldo volledig terugbetaald moet worden. Ze wordt berekend op basis van het bedrag van de kredietopening en de datum van het eerste gebruik.

Optiline Protection*

Welke zijn de voornaamste risico’s gedekt door de verzekering Optiline Protection?

 • bij overlijden betaalt de verzekeraar een kapitaal gelijk aan het saldo van de kredietopening op datum van overlijden

 • bij invaliditeit betaalt de verzekeraar na het verstrijken van een wachtperiode de te vervallen mensualiteiten ten bedrage van het saldo van de kredietopening op datum van ongeval of ziekte die de invaliditeit heeft veroorzaakt

 • tussenkomst bij diefstal of onopzettelijke schade binnen de 90 dagen na de datum van aankoop van het goed met uw kredietkaart

Welke zijn de voornaamste risico’s niet gedekt door de verzekering Optiline Protection?

 • overlijden of invaliditeit door een ziekte die al bestond voor de toetreding of door een ongeval van voor die datum

 • gebruikelijke uitsluitingen zoals bijvoorbeeld: zelfmoord binnen het jaar, oorlog, wanbedrijf door de verzekerde, gevaarlijke sporten …

 • frauduleus kaartgebruik na grove nalatigheid

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Alle details over de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden. In de infofiche ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Vraag een offerte aan uw adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 41 36.

  * De Optiline verzekering is een levensverzekering van AG, vennootschap naar Belgisch recht, en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor de looptijd van het krediet.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in de documenten die we voor u selecteerden

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Optiline nodig?Online aanvragen

Bescherm uzelf en uw naasten

Het leven is onvoorspelbaar. Bescherm uzelf en uw naasten tegen financiële problemen bij overlijden of invaliditeit met de verzekering Rondo Protection.
 • Verzekering Lening op Afbetaling

  Met deze facultatieve collectieve verzekering tak 21 sluit u een Lening op Afbetaling af zonder uzelf of uw naasten in financiële problemen te brengen bij invaliditeit of overlijden.

  Ontdek deze verzekering

 • Verzekering Werkloosheid

  Beperk de financiële impact van onvrijwillig jobverlies door de aflossing van uw Lening op Afbetaling tijdelijk op te vangen met een facultatieve werkloosheidsverzekering, een collectieve verzekering tak 16.

  Ontdek deze verzekering

OOK INTERESSANT VOOR U

Andere oplossingen op maat van uw budget

Wij bieden u oplossingen op maat zonder uw budget uit evenwicht te brengen

 • Directe Reserve, de kredietopening op uw betaalrekening

  De Directe Reserve is een kredietopening op uw betaalrekening.

  Deze geldreserve biedt u de mogelijkheid om negatief te gaan op uw rekening. U gebruikt deze geldreserve waar, wanneer en hoe u dat wilt.

  Ontdek Directe Reserve

 • Rondo, de kredietopening met een eigen debetkaart

  Rondo is een kredietopening met een eigen debetkaart.

  U gebruikt de geldreserve naar wens om aankopen te doen, geld op uw betaalrekening te storten of geld af te halen aan een automaat in België of Europa. U betaalt terug op uw eigen tempo.

  Ontdek Rondo

 • Persoonlijke Lening (lening op afbetaling)

  U hebt met deze lening een extra budget van 1.250 tot 50.000 euro naargelang het doel van uw plannen. U hebt geen facturen of aankoopbewijzen nodig om uw persoonlijke project te realiseren.

  Ontdek de persoonlijke lening

 • Nog geen kredietkaart?

  Met een kredietkaart* op zak reist u met een gerust hart en betaalt u makkelijk al uw aankopen online en wereldwijd. Bovendien geniet u van uitstel van betaling.

  Meer over onze kredietkaarten

Contant betalen of lenen?

U staat voor een grote aankoop. Is contant betalen beter dan lenen? Of niet? Vergelijk en ontdek wat voor u de beste oplossing is.

Meer weten

Budgetbeheer

Woning, auto, voeding, vrije tijd... hebt u vragen over het beheer van uw gezinsbudget?

Meer weten

Wettelijke informatie

Optiline en Rondo - Kredietvorm: kredietopening. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316, filiaal van BNP Paribas Fortis nv. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702

Directe reserve - Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. De bepalingen inzake consumentenkrediet van hoofdstuk 1 uit titel 4 van boek VII Wetboek Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag. Kredietgever: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

Persoonlijke lening - Kredietvorm: lening op afbetaling. De bepalingen inzake consumentenkrediet in hoofdstuk 1 van titel 4 van boek VII van het wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door Alpha Credit nv, kredietgever, Warandeberg 8 Bus 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0445.781.316, filiaal van BNP Paribas Fortis nv. Verbonden agent: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702

Optiline verzekering is een levensverzekering van AG, vennootschap naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor de looptijd van het krediet.

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: