VERZEKEREN

Gratis check-up van uw verzekeringen

PRAKTISCH

Gratis en vrijblijvend

Samen overlopen we al uw verzekeringen, ook de verzekeringen die u elders heeft afgesloten, en gaan we op zoek naar de gepaste bescherming. Gratis en vrijblijvend.

UW VOORDELEN

Verzeker dat wat voor u echt telt

Bieden uw verzekeringen (bijv. woningverzekering, fietsverzekering) een goede bescherming, op maat van wat u en uw gezin nodig hebben? Misschien bent u onderverzekerd, of net oververzekerd …? Ook voor uw verzekeringen kunt u op ons rekenen. Zo bent u altijd en overal gerust.

MEER INFO

Doe een check-up van uw verzekeringen

Maak een afspraak met uw adviseur in het kantoor of via videogesprek, via onderstaande knop. Ook onze adviseurs of experten van het Easy Banking Centre zijn er voor u, 02 433 41 30 of via de Easy Banking App via het menu ‘Communicatie’.

IN BEELD
Waarom een check-up verzekeringen ook voor u interessant kan zijn
Aan de hand van concrete voorbeelden vertellen we u waarom het belangrijk is om een duidelijk zicht te hebben op uw verzekeringen en wat een check-up precies inhoudt.

Onze begeleiding op maat

Bescherm uw woning

Top Woning van AG dekt onder meer schade veroorzaakt door een brand, elektriciteitsschade, waterschade of glasbreuk. Maar ook schade aan uw dak of zonnepanelen door storm of hagel zijn gedekte risico’s. Als u wilt, regelt AG in bepaalde gevallen zelfs de herstelling voor u.

Maar zelfs met de beste bescherming zijn er enkele niet-gedekte risico’s. Zoals schade die veroorzaakt wordt omdat u een contractuele verplichting niet bent nagekomen, of die u opzettelijk veroorzaakt.

Bescherm uw woning

Verzeker u voor familiale schade

Met Top Familiale van AG behoort schade die u of uw huisgenoten in het kader van uw privéleven aan derden toebrengen tot de gedekte risico’s. Ook als ze veroorzaakt zijn door uw kind op kot of uw huisdieren.

Helaas behoort schade die u of uw huisgenoten zelf toebrengen aan uw eigen goederen tot de niet-gedekte risico’s. Net als schade die voortvloeit uit uw professionele activiteiten.

Ontdek de familiale verzekering

Fietsverzekering voor schade en diefstal

De risico’s gedekt door Top Fiets van AG zijn stoffelijke schade, diefstal, vandalisme en ongevallen. De verzekering biedt u ook een bijstand. Bij diefstal komt ze tussen indien het slot gebroken is.

Opzettelijke schade of schade door foutief gebruik of gebrekkig onderhoud daarentegen is niet gedekt. Hetzelfde geldt voor schade door uw fiets of zijn aanhangwagen te zwaar te laden.

Ontdek de fietsverzekering

Verzeker uw auto

De BA Auto van AG is een verplichte verzekering: ze dekt de stoffelijke en lichamelijke schade aan anderen bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent. Maar ze dekt meer dan dat, zoals bijv. onmiddellijke bijstand bij immobilisatie door een ongeval of een lekke band! En bereikt u bonus-malus -2, dan behoudt u die levenslang.

Ongevallen die u opzettelijk, in dronken toestand of onder invloed van drugs veroorzaakt, vallen echter onder de niet-gedekte risico’s.

Ontdek de autoverzekering

Top Woning is een brandverzekeringsproduct en Top Familiale een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid van AG, u aangeboden door BNP Paribas Fortis. BA Auto is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van AG en Top Fiets, een verzekeringsproduct van AG dat materiële schade, diefstal, bijstand en ongevallen dekt. Deze verzekeringscontracten naar Belgisch recht worden gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

De lijsten hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s zijn niet exhaustief.

De exacte omvang van de waarborgen van deze verzekeringen en hun opties vindt u in de Algemene voorwaarden, in de Informatiefiche en in de Precontractuele informatie van deze producten. U kunt ze ook gratis opvragen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 433 41 30).

Onze verzekeringen op maat

Een citytrip dichtbij? Een verre reis? Ongeacht uw bestemming, u wilt natuurlijk dat niets uw vakantie verstoort.

Wat als u in het ziekenhuis wordt opgenomen? Dan is het belangrijk dat u de beste zorgen krijgt, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de financiële gevolgen.

En hoe beschermt u de levenskwaliteit van uw naasten als u er niet meer bent?

Laat ons erover praten.

Wat uw behoeften of projecten ook zijn, we doen graag samen met u een gratis check-up van uw verzekeringen. Zo beschermt u wat echt voor u telt.

Ontdek onze verzekeringen

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Check-up aanvragenMaak een afspraak

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: