VERZEKEREN

Cashverzekering van AG

PRAKTISCH

Bescherm uw dagelijkse omzet

Werd de inhoud van uw kassa gestolen? Is er geld verdwenen tijdens het transport naar de bank? Valse biljetten ontdekt? De Cashverzekering van AG, een aanvulling op uw brandverzekering Gebouw en inhoud, beschermt de omzet uit uw beroepsactiviteit.

UW VOORDELEN

Uitgebreide bescherming

U ontvangt een hogere vergoeding bij verlies van contanten door brand, waterschade of een natuurramp. U bent verzekerd bij diefstal van liquiditeiten in uw zaak, bij u thuis of tijdens het vervoer naar de bank.

MEER INFO

Wij zijn er voor u

Advies op maat om de cash omzet uit uw beroepsactiviteit te beschermen? Neem contact op met uw adviseur of bel naar het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Waarom een Cashverzekering afsluiten?

Er gaat in uw zaak elke dag cash geld om dat hoort bij uw beroepsactiviteit. De Cashverzekering beschermt dat geld bij:

 • diefstal in uw zaak, bij u thuis of tijdens het vervoer;
 • verlies door brand, overstroming of natuurramp;
 • oplichting met valse biljetten.

De belangrijkste voordelen van de Cashverzekering

U geniet een uitgebreide dekking ter bescherming van de dagelijkse omzet uit uw beroepsactiviteit.

Zonder franchise

U betaalt geen franchise, zelfs als u geld verliest door brand, waterschade of een natuurramp.

Premie fiscaal aftrekbaar

De premie voor uw Cashverzekering – berekend op basis van het aantal verkooppunten – is fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Bescherming bij diefstal

Bankbiljetten, muntstukken, bankcheques … Al uw waardevolle zaken – u vindt de volledige lijst hieronder – zijn gedekt bij diefstal in uw zaak of bij u thuis.

Bescherming tijdens het transport

Uw waardevolle zaken worden terugbetaald als ze – tijdens het vervoer naar de bank in het kader van uw beroepsactiviteit – gestolen, beschadigd of vernield worden of verloren gaan.

Bescherming bij valse biljetten

Ontdekt u een vals biljet op het moment dat u het geld stort bij de bank? Dat wordt vergoed. Zo heeft valsmunterij geen effect op uw omzet.

Extra bescherming

U ontvangt een hogere vergoeding als u geld verliest door brand, waterschade of een natuurramp.

Wie wordt gedekt door deze verzekering?

De Cashverzekering geldt enkel voor zelfstandigen, vrije beroepen, kleine ondernemingen en verenigingen die liquiditeiten ontvangen. Zij moeten al hun bijkantoren op Belgisch grondgebied verzekeren (met een maximum van 10).

Uw verzekering in detail

De voornaamste gedekte risico’s

Bescherming van uw geld en alle in België toegestane betaalmiddelen
 • Bankbiljetten en muntstukken

 • Bankcheques en travellercheques

 • Maaltijdcheques en cadeaucheques

 • Gsm-herlaadkaarten

 • Postzegels en fiscale zegels

 • Dienstencheques

 • Obligaties en aandelen

 •  Handelspapieren

Uitgebreide bescherming in de volgende gevallen
 • Oplichting met valse biljetten: vergoeding tot 2.239* euro per jaar en per vestiging

 • Diefstal in uw verzekerde handelszaak:

  • Vergoeding tot 3.921* euro per vestiging als de diefstal buiten de openingsuren gebeurt.
  • Vergoeding tot 11.204* euro als de diefstal tijdens de openingsuren gebeurt.
 • Diefstal in het privégedeelte van uw zaak of bij u thuis: vergoeding tot 3.921* euro

 • Diefstal tijdens het transport, met geweld of onder bedreiging: vergoeding tot 11.204* euro

 • Diefstal tijdens het transport:

  • tussen uw professionele vestigingen, naar uw woning of uw bank;
  • tussen verschillende leverpunten;
  • tijdens ambulante activiteiten, bv. op een markt.
 • Verlies bij brand, waterschade of natuurramp: vergoeding tot 11.204* euro als het schadegeval zich voordoet tijdens de openingsuren van uw zaak

De voornaamste niet-gedekte risico’s

 • Als de schade zich voordoet tijdens het transport door de post

 • Verduistering door vervalsing of valsheid in geschrifte en ook elke rekenfout

 • Als de waardevolle zaken worden achtergelaten in een voertuig of zonder bewaking of beveiliging achterblijven in een van uw vestigingen of op een plek die voor het publiek toegankelijk is

Volgende handelszaken zijn uitgesloten
 • Nachtwinkels, verzekeringsmakelaars, professioneel waardentransport, krantenwinkels, tiercékantoren en bookmakers

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De bovenstaande lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument, gratis beschikbaar onderaan op deze pagina, vindt u de voornaamste kenmerken van deze verzekering. Neem voor een aanbod op maat contact op met uw kantoor of met het Easy Banking Centre (02 433 43 31).

Meer weten

In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de Cashverzekering:

De Cashverzekering is een optionele waarborg van de brandverzekering Gebouw en inhoud. Het is een verzekeringscontract naar Belgisch recht dat wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis. Deze optionele dekking wordt afgesloten voor dezelfde duur als die van het hoofdcontract van de brandverzekering, afgesloten voor de periode van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde duur.

 

 

Niet tevreden?

Wend u met vragen in eerste instantie tot uw adviseur of raadpleeg artikel 21 van de algemene bankvoorwaarden.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Schadegeval?

Dringend bijstand nodig of schade aan te geven? Op zoek naar hulp? Ons team staat voor u klaar!

Neem contact met ons op

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Breid uw bescherming uit

Op zoek naar een completere bescherming van uw bedrijfspand? Voeg een van deze dekkingen toe aan uw brandverzekeringscontract Gebouw en inhoud.

 • Diefstal Gebouw en inhoud

  Zijn er materialen, roerende goederen, handelswaren … gestolen en is de schade groot? Daarvoor bent u gedekt als u kiest voor deze optionele waarborg van de brandverzekering Gebouw en inhoud.

  Ontdek deze waarbog

 • Rechtsbijstand

  Een schadegeval bij de buren heeft uw bedrijfspand beschadigd? Via de rechtsbijstandsverzekering krijgt u de vergoeding waar u recht op hebt.

  Ontdek deze waarborg

 • Financiële bescherming

  Door een schadegeval in uw kantoor of handelszaak kunt u niet aan het werk en uw inkomsten lijden daaronder? Met deze optionele waarborg van de brandverzekering Gebouw en inhoud kunt u dat inkomstenverlies opvangen.

  Ontdek deze waarborg

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: