VERZEKEREN

Verzekering voor verenigingen van mede-eigenaars

PRAKTISCH

Uw gebouw goed verzekerd

Als vereniging van mede-eigenaars (VME) beslist u om uw gebouw optimaal te verzekeren. Dankzij onze oplossing op maat slaapt u op beide oren.

UW VOORDELEN

Expertise in huis

Reken op ons VME-expertiseteam met ervaring in brandverzekeringen voor VME’s.

MEER INFO

Vraag uw offerte

Vraag ons VME-expertiseteam naar onze verzekeringsoplossingen voor VME’s via het nummer 02 433 44 05.

Uw VME, onze expertise

Als syndicus kunt u het gebouw waarvoor u verantwoordelijk bent optimaal beschermen met de ideale aanvulling op de brandverzekering Top Woning van AG:

 • Pack Mini Building+
 • Pack Building+

De uitgebreide waarborgen verzekeren het gebouw én de goederen in mede-eigendom.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s:

 • Een forfaitaire vergoeding voor de schaderegelingskosten van de syndicus en/of mede-eigenaars: 10% van de kosten tot een maximum van 2.500 euro (niet geïndexeerd)

 • Verzekering van schade aan en diefstal van gemeenschappelijke inhoud tot 8.729 euro (ABEX 1032)

 • Ruime bescherming van het gebouw: dekking voor schade door graffiti op de gevel tot 8.729 euro (ABEX 1032) en bij schade aan de muur van de gemeenschappelijke trappenhal na bijvoorbeeld de verhuis van een bewoner

 • Vergoeding bij ontoegankelijkheid van het gebouw. Zo komen de packs tussen in eventuele huisvestingskosten van de huurders en bewoners zolang het gebouw ontoegankelijk is

 • 24/7 bijstand voor gemeenschappelijke delen, bijvoorbeeld om een garagepoort te deblokkeren of een afvoer te ontstoppen. De bijstandsdienst van AG brengt u hiervoor in contact met een vakman. Bovendien worden de verplaatsingskosten, de werkuren en de materialen voor een voorlopige herstelling vergoed, tot 400 euro (waarvan maximaal 150 euro voor de materialen). Zonder vrijstelling en tot 3 keer per jaar

 • Het Pack Building+ beschermt u bovendien bij schade aan antennes, zonnetenten en uithangborden, die uit bepaalde basiswaarborgen van de Top Woning verzekering uitgesloten is. Op deze waarborgen zijn er beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen van toepassing.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s van het Pack (Mini) Building+:

 • In het kader van (Mini) Building Assist: probleemsituaties aan liften of onderhoudswerken

 • Schade aan voorwerpen in openlucht die bestemd zijn om buiten te blijven en waarvoor de mede-eigenaar geen inhoudsverzekering heeft afgesloten bij AG

 • Kosten gemaakt door de syndicus of mede-eigenaars komen niet in aanmerking als het gaat om herstellingen in natura en om vergoedingen die uitgekeerd zijn op basis van de waarborgen Natuurrampen Tariferingsbureau, Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw, Expertisekosten, Verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers …

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen onderaan de pagina, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 41 30.

Meer weten?

Pack Mini Building+ is een aanvulling op de brandverzekering Top Woning en Pack Building+ is een aanvulling op de brandverzekering Top Woning of Top Kantoor.

De Top Woning brandverzekering is een brandverzekering gebouw en inhoud naar Belgisch recht van AG, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

Het betreft contracten met een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen juridisch verzet ten minste drie maanden voor de einddatum van het contract.

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de brandverzekering Top Woning:

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Wij staan klaar voor u

Interesse in ons aanbod voor VME’s?Contacteer ons op 02 433 44 05

Ook aanbevolen voor u

 • Brandverzekering particulieren

  Met de Top Woning brandverzekering van AG zijn uw woning en uw inboedel volledig beschermd. Zo bent u altijd helemaal gerust.

  Ontdek meer

 • Brandverzekering bedrijven

  De brandverzekeringen Gebouw en Inhoud van AG en hun facultatieve waarborgen beschermen u en uw onderneming tegen de gevolgen van schade.

  Ontdek meer

 • Ons aanbod voor VME’s

  We bieden u tal van oplossingen op maat. U krijgt alle tools om uw dagelijkse bankzaken efficiënt te beheren. En met ons Investeringskrediet voor VME kunt u uw renovatieprojecten financieren.

  Ontdek meer

Wettelijke informatie

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: