VERZEKEREN

Uw zakelijke rechtsbijstandverzekering

PRAKTISCH

Uw belangen verdedigd

Raakten uw bedrijfsgebouw en zijn inhoud beschadigd en wilt u een vergoeding voor de schade afdwingen? Moet u voor de rechtbank verschijnen naar aanleiding van een schadegeval in uw pand? Deze rechtsbijstandverzekering verdedigt uw belangen.

UW VOORDELEN

Een ruime dekking

Een uitgebreide rechtsbescherming, vrije keuze van advocaat, voorschot op uw schadevergoeding, de expertise van een onafhankelijk team specialisten, een tussenkomst als de tegenpartij niet kan betalen… Dit is uw onmisbaar juridisch vangnet.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat rond de professionele rechtsbescherming van uw gebouw en inhoud? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

 

Professionele rechtsbescherming

Raakt uw bedrijfspand beschadigd door een derde partij, bijvoorbeeld tijdens werken bij uw buur? Bent u het slachtoffer van een schadegeval en gaat u niet akkoord met de voorgestelde vergoeding? Onze specialisten verdedigen uw belangen en ijveren voor de vergoeding van de schade aan uw bedrijfspand en zijn inhoud. Ook de gerechtskosten wanneer u voor de strafrechter moet verschijnen naar aanleiding van een schadegeval in uw bedrijfspand, gedekt door uw brandverzekering, worden vergoed.

Rechtsbescherming voor financiële gemoedsrust

Een ruime dekking, een voorschot op uw schadevergoeding, onafhankelijk advies… Uw belangen staan op de eerste plaats!

Ruime dekking

De kosten van uw advocaat, expertises, onderzoek of de gerechtelijke procedure: u ontvangt een vergoeding tot 50.000 euro, zowel bij een minnelijke schikking als via de rechtbank.

Vlottere vergoeding van schade

Raakt uw bedrijfspand per ongeluk beschadigd en blijkt de aansprakelijke onvermogend? Uw verzekering vergoedt de schade tot een bedrag van 15.000 euro.

Vrije keuze van advocaat

Hebt u een advocaat nodig? Dan bepaalt u zelf wie uw belangen verdedigt: kosten en erelonen worden vergoed door uw rechtsbijstandverzekering.

Een voorschot op uw schadevergoeding

Wordt een derde aansprakelijk gesteld voor de geleden schade? Werd het bedrag van de schadevergoeding bepaald, maar blijft de betaling aanslepen? Providis voorziet een voorschot tot 20.000 euro.

Een team aan uw zijde

Specialisten die perfect thuis zijn in de materie: dankzij hun expertise en de onafhankelijkheid van Providis staat de verdediging van uw belangen steeds centraal.

 

Wat is Providis?

Providis is een onafhankelijke afdeling van AG. Specialisten ter zake begeleiden en adviseren u doorheen het volledige proces bij een geschil gedekt door uw Rechtsbijstandverzekering Gebouw en inhoud.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • een geschil met betrekking tot schade aan uw bedrijfspand of zijn inhoud door een derde partij en niet gedekt door uw professionele brandverzekering Gebouw en inhoud

 • een schadevergoeding wanneer de aansprakelijke derde onvermogend blijkt

 • bij gerechtelijke stappen die u wilt ondernemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor expertises en onderzoeken, de tussenkomst van een advocaat en de gerechtelijke procedure

 • een voorschot op het bedrag van de vrijstelling wanneer de aansprakelijke derde deze niet betaalt

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • gevallen waarbij het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet

 • de boetes, opcentiemen en transacties met het openbaar ministerie

 • de kosten en erelonen die u heeft gemaakt voor u onze tussenkomst heeft gevraagd, uitgezonderd dringende noodzaak

 • de terugvordering wanneer blijkt dat de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw brandverzekering Gebouw en inhoud onvoldoende zijn

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Lees, vóór u uw contract afsluit, eerst de algemene voorwaarden.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

 

En wat bij schade?

Dringende bijstand, aangifte van een schadegeval… We staan voor u klaar en helpen u graag verder!

Contacteer ons

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Vervolledig uw dekking

Een nog completere bescherming van uw bedrijfspand? Breid de dekking van uw professioneel verzekeringscontract uit met onderstaande facultatieve waarborgen.

 • Financiële bescherming

  Kunt u niet aan het werk als gevolg van een schadegeval? Met deze facultatieve waarborg vangt u het inkomensverlies op en verzekert u de continuïteit van uw handelszaak.

  Ontdek deze waarborg

 • Diefstal

  Meubels, materieel, handelswaren… Bent u het slachtoffer van inbraak of diefstal? Met deze facultatieve waarborg wordt de schade vergoed.

  Ontdek deze waarborg

Wettelijke informatie

De waarborg Rechtsbijstand Gebouw en inhoud is een facultatieve aanvulling binnen de brandverzekering Gebouw en inhoud volgens Belgisch recht van AG verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze wordt onderschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde looptijd.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: