VERZEKEREN

Machinebreukverzekering Top Machines van AG

PRAKTISCH

Bescherm uw machines

Zonder machines valt uw bedrijf stil en kunt u uw afspraken tegenover uw klanten niet nakomen. Dankzij de ruime dekking van Top Machines pikt u de draad snel weer op na onder meer machinebreuk en is een vlotte heropstart van uw activiteiten verzekerd.

UW VOORDELEN

Een complete dekking

Vul uw brandverzekering aan met Top Machines en verzeker uw volledige machinepark met één helder contract. Zowel vaste als mobiele machines, nieuw of oud, ongeacht of ze zich binnen of buiten uw bedrijfsgebouw bevinden.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat om uw machinepark te beschermen tegen onder meer machinebreuk? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Voor een vlotte heropstart

Met Top Machines verzekert u uw volledige machinepark, binnen en buiten uw bedrijfsgebouw en tijdens het transport, tegen:

 • Diefstal
 • Interne risico’s
 • Onhandigheid van een medewerker

Met een dekking van de huurkosten tot 250 euro per dag gedurende zeven dagen en met twee dagen wachttijd, kunt u tijdelijk een andere machine huren zodat uw bedrijf kan blijven draaien. Vindt u die dekking onvoldoende, dan kunt u het dagbedrag nog verhogen en de periode verlengen.

Een complete machinebreukverzekering

Met deze aanvulling op uw brandverzekering garandeert u de continuïteit van uw bedrijf bij onder meer machinebreuk.

Uitgebreide bescherming

Vast of mobiel, in eigendom of geleased, nieuw of oud, binnen of buiten uw bedrijfsgebouw … Top Machines verzekert uw machines in de ruime zin van het woord.

Tegen uiteenlopende risico’s

Zelfs als u niet precies weet waaraan de schade te wijten is, bent u verzekerd. Er gelden slechts een handvol logische en duidelijke uitsluitingen.

Twee polissen, één vrijstelling

Top Machines is een aanvulling op uw AG brandverzekering. Wanneer een brand uw bedrijf in de as legt, betaalt u voor uw gebouw, stock, materieel en machinepark slechts één vrijstelling in plaats van twee.

Vergoeding extra kosten

Kosten die u moet maken terwijl u wacht op de herstelling van uw machine of de levering van een nieuw model, worden vergoed tot 25.000 euro per schade.

Opties op maat

U kunt het basispakket aan ruime dekkingen verder uitbreiden met extra kosten bovenop de maximaal voorziene 25.000 euro bij schade of extra huurkosten bovenop de voorziene 250 euro per dag.

Altijd en overal

Uw machines zijn verzekerd in België en tot 150 kilometer over de grens, ook tijdens het transport en op werven.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • Schade veroorzaakt door de onhandigheid en onervarenheid van personeelsleden van de verzekerde of van derden

 • Schade aan machines met interne oorzaak die met name te wijten zijn aan een gebrek of een fout in het materiaal, de constructie of de montage, een oververhitting of vastlopen door een toevallig gebrek aan water of smering

 • Schade aan machines met externe oorzaak zoals water, rook, vuur, botsen, indringen van een vreemde substantie, diefstal, arbeidsconflicten en natuurrampen

 • Bijkomende kosten: bepaalde kosten tot 100% van het verzekerde bedrag (maximaal 25.000 euro per schadegeval), met name afbraakkosten die noodzakelijk zijn om de herstelling of vervanging van de beschadigde machines mogelijk te maken, de kosten om de beschadigde machines vrij te maken of uit het water te halen

 • De huurkosten voor een identieke of gelijkwaardige vervangingsmachine na een wachttijd van 2 dagen, ten belopen van 250 euro per dag, gedurende 7 dagen

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • Abnormaal gebruik van de machine, tegen de richtlijnen van de gebruiksaanwijzingen in.

 • Het laten opstaan of heropstarten van een beschadigde machine voor ze definitief hersteld is of opnieuw normaal functioneert.

 • Esthetische schade die de goede werking van de machine niet hindert.

Ontdek de volledige lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract afsluit, lees eerst deze documenten:

Het betreft een contract met een duurtijd van één jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich ten minste drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan één jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be.

Wat bij schade?

Contacteer uw adviseur. Hij of zij vertelt u welke noodmaatregelen u kunt nemen om ergere schade te voorkomen.

Werd u het slachtoffer van diefstal of poging tot diefstal? Dien dan meteen klacht in bij de politie en meld dit binnen 24 uur aan uw adviseur met vermelding van het proces-verbaalnummer van de politie.

Tip: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal en leg dit voor aan de expert.

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking CentreBel ons op 02 433 43 31

Vervolledig uw dekking

Een nog completere bescherming? Vervolledig de dekking van uw verzekeringscontract met bijkomende waarborgen.

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – www.aginsurance.beinfo@aginsurance.be – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: