VERZEKEREN

Landbouwverzekering

PRAKTISCH

Voor landbouwbedrijven

Stallen, hangars, oogst, dieren, landbouwvoertuigen, privé- en bedrijfsgebouwen… Deze verzekering gebouw en inhoud beschermt uw landbouwbedrijf, en dus uw investeringen, in het geval van een onverwachte gebeurtenis zoals brand of storm.

UW VOORDELEN

Een ruime dekking

De Top Landbouw verzekering* biedt u een zeer complete dekking en bescherming op maat van uw landbouwbedrijf. Bij een schadegeval wordt u snel vergoed, voor een bedrag in verhouding met de geleden schade.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat voor het verzekeren van uw landbouwbedrijf? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Op maat van de landbouw

U runt een landbouwbedrijf waar u en uw gezin zich dag na dag hard voor inzetten? Uiteraard wilt u uw levenswerk beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen zoals brand, overstroming, waterschade, storm…
De Top Landbouw verzekering* werd ontworpen op maat van landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven en dekt zowel het privégedeelte als uw bedrijfsgebouwen: stallen, hangars, silo’s… Ook uw materieel, oogst en dieren zijn beschermd.

Bescherm uw landbouwbedrijf en uw investeringen

Geef uw landbouwbedrijf en bijhorende investeringen de bescherming die ze verdienen.

Transparant en veilig

Geen verrassingen dankzij het ‘alles is gedekt behalve’ principe. Zelfs wanneer de oorzaak van het schadegeval niet duidelijk kan worden vastgesteld, wordt de schade bijna altijd vergoed.

Ook vee en producten gedekt

Uw gebouwen en hun inhoud, uw materieel en uw voertuigen zijn gedekt. Net als uw vee, oogst en landbouwproducten.

In uw bedrijf en elders

U brengt uw machines, vee of landbouwproducten (in een gebouw of silo) elders onder dan in uw eigen bedrijf? U bent overal ter wereld beschermd.

Een aangepaste vergoeding

De geleden schade wordt 100% vergoed in bijna alle gevallen.

EcoBonus: 10% korting

Verzekert u uw gebouw uitgerust met zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, een warmtepomp, een particuliere windturbine of waarvoor u groenestroomcertificaten ontvangt? Om duurzaam ondernemen aan te moedigen, krijgt u 10% korting op uw Top Landbouw verzekering*, op alle waarborgen en tijdens de volledige looptijd van uw contract! De korting geldt voor elk nieuw contract tot 31 december 2024*.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • schade veroorzaakt aan uw gebouwen en hun inhoud, machines en landbouwproducten in geval van brand, explosie of implosie, bliksem, storm, hagel, sneeuwdruk, water, stookolie…

 • glasbreuk, inclusief bij zonnepanelen

 • schade aan uw gebouwen door inbraak of vandalisme

 • uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij schade aan aanpalende gebouwen of derden en die gedekt is door deze verzekering. De schade moet het resultaat zijn van een schadegeval waarvan u het slachtoffer was en dat eveneens gedekt wordt door deze verzekering.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • schade aan gebouwen die vervallen zijn of bestemd voor de sloop

 • schade aan dieren buiten een constructie, behalve wanneer het gaat om bliksem of elektrocutie

 • schade aan broeikassen en serres voor professioneel gebruik en hun inhoud

 • schade door natuurrampen aan oogsten die nog niet binnengehaald zijn. Gewassen in serres blijven wel verzekerd.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Op de infofiche staan de belangrijkste kenmerken van deze verzekering vermeld. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract afsluit, lees eerst

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be.

En wat bij schade?

Dringende bijstand 24/7, aangifte van een schadegeval… We staan voor u klaar en helpen u graag verder!

Contacteer ons

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Vervolledig uw dekking

Een nog completere bescherming van uw landbouwbedrijf? Vervolledig de dekking van uw contract met onderstaande facultatieve waarborgen.

 • Diefstal

  Waardevolle spullen uit uw landbouwbedrijf werden gestolen? U bent het slachtoffer van diefstal in het privégedeelte van uw gebouwen? Met deze waarborg wordt de schade vergoed.

  Ontdek deze waarborg

 • Financiële bescherming

  U kunt niet aan het werk als gevolg van een schadegeval? Met deze facultatieve waarborg vangt u het inkomensverlies op en verzekert u de continuïteit van uw landbouwbedrijf.

  Ontdek deze waarborg

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: