VERZEKEREN

Elektronicaverzekering Top Elektronica van AG

PRAKTISCH

Bescherm uw elektronica

In dit digitale tijdperk is elektronica niet meer weg te denken uit uw onderneming: voorraadbeheer, boekhouding, facturatie, klantenbeheer, beveiliging van uw gebouw … De impact is dan ook groot wanneer uw elektronische apparatuur het laat afweten.

UW VOORDELEN

En de continuïteit van uw bedrijf

Vul uw brandverzekering aan met Top Elektronica en beperk zo de hinder bij schade aan uw hard- en software door systeempannes, diefstal en menselijke onhandigheid. Zo verzekert u de continuïteit van uw activiteiten en vermijdt u klantenverlies.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat om uw elektronische apparatuur te beschermen? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Al uw elektronica beschermd

Top Elektronica beschermt al uw vaste en draagbare elektronische toestellen, net als uw data en software.

 • Voor de schadevergoeding wordt gedurende 2 tot zelfs 5 jaar geen slijtage afgetrokken.
 • Ook alle kosten om bij schade tijdelijk naar een andere locatie te verhuizen, worden vergoed.
 • Schade is gedekt bij zowel een ongeluk, diefstal als vervoer.

Een complete elektronicaverzekering

Met deze aanvulling op uw brandverzekering garandeert u de continuïteit van uw bedrijf bij schade aan uw elektronische apparaten.

Uitgebreide bescherming

Eigen materieel of geleaset, vast of draagbaar, nieuw of al wat ouder, Top Elektronica biedt een uitgebreide bescherming van al uw elektronische apparatuur.

Tal van situaties

U bent verzekerd in tal van situaties, of de schade nu veroorzaakt wordt door diefstal of een kleine onhandigheid. Kortom, een optimale bescherming die verder gaat dan uw brandverzekering.

Twee polissen, één vrijstelling

Top Elektronica is een aanvulling op uw AG brandverzekering. Legt een brand uw bedrijf in de as, dan betaalt u voor uw gebouw, voorraad, inboedel en elektronica slechts één vrijstelling van 250 euro in plaats van twee.

Opties op maat

U kunt uw verzekering verder uitbreiden met een verminderde vrijstelling, een tussenkomst voor het opnieuw samenstellen van uw data of bijkomende kosten voor tijdelijk personeel of vervangapparatuur.

Altijd en overal

Uw apparatuur is wereldwijd beschermd, met een lagere premie voor een beperking tot de Benelux. Vaste toestellen zijn ook buiten uw gebouwen verzekerd, bijvoorbeeld tijdens herstelling, nazicht of verhuis.

Beperkte hinder

Na de schade kunt u snel uw data herstellen en uw software opnieuw installeren. Zo beperkt u de impact op uw klantenservice en uw inkomen.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • Schade door brand, ontploffing, implosie evenals de gevolgen van deze gebeurtenissen

 • Schade door het rechtstreeks inslaan van bliksem op het verzekerde materieel of op de gebouwen waarin het verzekerde materieel zich bevindt

 • Schade door een gekwalificeerde diefstal, d.w.z. een diefstal met een of meerdere verzwarende omstandigheden zoals het gebruik van geweld, wapens of inbraak ’s nachts

 • Schade aan de interne componenten van het verzekerd materieel die voortvloeit uit een externe oorzaak (als de oorzaak intern is, is de schade verzekerd op voorwaarde dat de oorzaak mechanisch of elektrisch is)

 • Bijkomende kosten: bepaalde kosten, waaronder die voor prestaties geleverd buiten de normale arbeidstijd, de kosten van technici komende van buiten de Europese Unie en de kosten verbonden aan het versneld vervoer van materialen en vervangstukken voor het materieel (tot 50% van het verzekerde bedrag met een maximum van 7.500 euro per schadegeval)

 • De kosten voor de schoonmaak en de ontsmetting van het beschadigde materieel (tot 10% van het verzekerde bedrag met een maximum van 50.000 euro per schadegeval)

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • Esthetische schade die de goede werking van uw materieel niet verhindert

 • Slijtage evenals geleidelijke of aanhoudende beschadigingen (corrosie, stof …)

 • Diefstal zonder spoor van inbraak en/of geweld en bedreigingen

Ontdek de volledige lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract afsluit, lees eerst deze documenten:

Het betreft een contract met een duurtijd van één jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer een van de partijen zich ten minste drie maanden voor de vervaldag van de overeenkomst ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan één jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71, info@ombudsman-insurance.be - www.ombudsman-insurance.be.

Wat bij schade?

Contacteer uw adviseur. Hij of zij vertelt u welke noodmaatregelen u kunt nemen om ergere schade te voorkomen.

Werd u het slachtoffer van diefstal of poging tot diefstal? Dien dan meteen klacht in bij de politie en meld dit binnen 24 uur aan uw adviseur met vermelding van het proces-verbaalnummer van de politie.

Tip: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal en leg dit voor aan de expert. Laat indien nodig uw bank- en kredietkaarten blokkeren.

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking CentreBel ons op 02 433 43 31

Vervolledig uw dekking

Een nog completere bescherming? Vervolledig de dekking van uw verzekeringscontract met bijkomende waarborgen.

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – www.aginsurance.beinfo@aginsurance.be – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: