VERZEKEREN

Bedrijfsschadeverzekering: financiële bescherming van uw omzet

PRAKTISCH

Bescherm uw inkomen

Er deed zich een schadegeval voor in uw bedrijfsgebouw, met een impact op uw activiteiten en dus ook op uw inkomen. Deze verzekering Financiële bescherming* vangt het inkomensverlies op en verzekert de continuïteit van uw onderneming.

UW VOORDELEN

Een dekking op maat

U kiest zelf de bescherming op maat van uw situatie: een vergoeding gebaseerd op uw jaarlijkse omzet of daginkomsten, de vergoedingsperiode, het type schadegeval…

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat om u financieel te beschermen? Contacteer uw adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Uw financiële bescherming

Beeld u in: er breekt brand uit in uw winkel, restaurant, magazijn of kantoor. Hierdoor kunt u tijdelijk uw activiteiten niet of slechts beperkt uitoefenen, met een aanzienlijk inkomensverlies tot gevolg.

Hoe zorgt u ervoor dat u uw verplichtingen tegenover klanten, medewerkers en leveranciers kunt blijven nakomen terwijl u uw bedrijf heropstart?

Deze facultatieve waarborg binnen de brandverzekering Gebouw en inhoud helpt u dit financieel verlies op te vangen.

Bescherm uw inkomen na een schadegeval

U bepaalt zelf, op maat van uw situatie, hoe u uw bedrijf na een schadegeval verzekert tegen eventueel inkomensverlies.

Omzet per jaar of per dag

Een berekening op basis van uw jaarlijkse omzet of eerder een schatting van uw daginkomsten? U beslist zelf hoe uw inkomensverlies, en dus uw vergoeding, berekend wordt.

Een dekking op maat

Uw dekking is aangepast aan uw situatie en de gevolgen van een schadegeval voor uw bedrijf. Zo bepaalt u zelf over welke periode u een vergoeding ontvangt om uw eventuele verliezen op te vangen.

En buiten uw bedrijfsgebouwen?

Er doet zich elders een schadegeval voor, bijvoorbeeld in een aanpalend gebouw. U heeft geen toegang meer tot uw gebouw, dus uw bedrijf is onrechtstreeks getroffen. Ook dan bent u gedekt.

Op basis van uw huidige omzet

Wordt uw inkomensverlies berekend op basis van uw omzetcijfer van vorig jaar? Dan wordt rekening gehouden met een eventuele stijging van uw inkomsten ten opzichte van het laatst aangegeven bedrag.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • de schade door de daling van uw omzetcijfer als gevolg van een schadegeval gedekt door uw professionele brandverzekering Gebouw en inhoud. Het gedekte schadegeval, bijvoorbeeld een storm of waterschade, moet echter expliciet vermeld worden in de bijzondere voorwaarden van uw contract die van toepassing zijn op deze waarborg Financiële bescherming*

 • de schade door de daling van uw omzetcijfer als gevolg van een schadegeval in een naburig gebouw waardoor de toegang tot uw gebouw volledig of gedeeltelijk onmogelijk is

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • inkomensverlies na een diefstal of poging tot diefstal, en door materiële schade aan informaticadragers

 • inkomensverlies als u beslist om uw commerciële activiteit niet te hervatten, behalve als u die beslissing onvrijwillig neemt

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Lees, vóór u uw contract afsluit, eerst de algemene voorwaarden.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

En wat bij schade?

Hebt u dringende bijstand nodig, wilt u aangifte doen van een schadegeval… Of hebt u een andere vraag? We staan voor u klaar en helpen u graag verder!

Contacteer ons

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Vervolledig uw dekking

Een nog completere bescherming van uw bedrijfspand? Vervolledig de dekking van uw contract Gebouw en inhoud met onderstaande facultatieve waarborgen.

 • Diefstal

  Meubelen, materieel, handelswaren… Bent u het slachtoffer van inbraak of diefstal? Met deze waarborg wordt de schade vergoed.

  Ontdek deze waarborg

 • Rechtsbijstand

  Een schadegeval bij de buren heeft uw bedrijfspand  beschadigd? Met deze rechtsbijstandverzekering bent u zeker dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft.

  Ontdek deze waarborg

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: