VERZEKEREN

Uw zakelijke rechtsbijstandbescherming

PRAKTISCH

Uw belangen verdedigd

U wordt aansprakelijk gesteld voor schade in een professionele context, u raakt betrokken in een rechtszaak… Deze zakelijke rechtsbijstandverzekering komt op voor de belangen van u en uw bedrijf.

UW VOORDELEN

Een ruime bescherming

Een team experten binnen handbereik, terugbetaling van de gerechtskosten, vrije keuze van advocaat, schadevergoeding bij insolvabiliteit van de tegenpartij… U bent juridisch beschermd in tal van situaties.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat rond de juridische bescherming van u en uw bedrijf? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Een geschil, een rechtszaak…

Een klant stoot een rek om in uw winkel. U wordt aansprakelijk gesteld voor schade aan derden.

Of u nu met uw bedrijf naar de rechtbank stapt om schade op een derde te verhalen, dan wel zelf voor de rechter gedaagd wordt, de kosten kunnen hoog oplopen.

Dankzij de verzekering Rechtsbijstand Uitbating slaapt u op beide oren. Onze specialisten ter zake behartigen uw belangen en vermijden zo dat u tijd en geld verliest.

Een verzekering die opkomt voor uw belangen

De expertise van Providis, hoge maximumbedragen, bescherming tegen insolvabiliteit... uw belangen worden verdedigd.

Bescherming tegen insolvabiliteit

U heeft schade geleden en de aansprakelijke tegenpartij kan de schadevergoeding niet betalen? Uw verzekering betaalt u tot 15.000 euro

Voorschot op de schadevergoeding

De tegenpartij is aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en de verzekeraar heeft de vergoeding goedgekeurd, maar de betaling laat op zich wachten? Providis betaalt u tot 20.000 euro voorschot.

Vrije keuze van advocaat

Er is een geschil, u wordt voor de rechter gedaagd… U heeft een advocaat nodig die uw belangen verdedigt. U kunt deze advocaat zelf kiezen, de kosten en erelonen neemt uw verzekering op zich.

Hoge maximumbedragen

Tot 50.000 euro voor de kosten en erelonen wanneer u een schadevergoeding eist of wanneer u voor de rechter gedaagd wordt: uw professionele activiteiten zijn beschermd.

Voor u en uw personeel

Deze zakelijke rechtsbijstandverzekering beschermt u, uw bedrijf en uw vermogen, net als al uw personeel.

Een team aan uw zijde

Opvolgen van uw dossier, bepalen van de aansprakelijkheid, berekenen van de schade, inschakelen van een expert, advocaat, arts… Reken op de expertise en het onafhankelijk advies van Providis.

Een antwoord op uw vragen

Wie is Providis?

Providis is een onafhankelijke afdeling van AG. Bij een geschil, gedekt door uw verzekering Rechtsbijstand Uitbating, wordt u doorheen het hele proces door specialisten begeleid.

Welke schade is gedekt?

Uw rechtsbijstand komt tussen wanneer u iemand aansprakelijk stelt voor lichamelijke, materiële of immateriële schade. Bijvoorbeeld bij een letsel, wanneer uw koopwaar beschadigd is of wanneer u uw winkel moet sluiten.

Wat als het tot een rechtszaak komt?

Providis verdedigt uw belangen wanneer u voor de rechter gedaagd wordt voor een schadegeval gedekt door de waarborg ‘Rechtsbijstand Uitbating’:

 • bij overtreding van de strafwet
 • of bij onopzettelijke doding of verwondingen door onvoorzichtigheid.

Welke kosten zijn gedekt?

Naast de hulp van een team specialisten kunt u bij de verzekering Rechtsbijstand Uitbating rekenen op de vergoeding van gerechtskosten, expertisekosten en de erelonen van uw advocaat.

Door welke BA waarborgen?

De Rechtsbijstandverzekering Uitbating is de perfecte aanvulling op uw verzekering BA Onderneming, BA Medische en Paramedische beroepen, BA Bouw en BA Objectieve Brand & Ontploffing.

Bij welk type burgerlijk verhaal?

Uw verzekering dekt enkel een verhaal gebaseerd op buitencontractuele aansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer een klant die bij u op bezoek is, een machine beschadigt. Ze komt niet tussen bij een louter contractueel geschil, zoals bij de levering van een defect product.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • de strafrechtelijke verdediging bij schade gedekt door uw BA Uitbating, wanneer de strafwet overtreden werd of bij onopzettelijke doding of verwondingen door onvoorzichtigheid

 • een burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde voor lichamelijke schade, materiële schade aan goederen, voorraden, afgewerkte producten of nog niet geleverde werken. Het verhaal moet gebaseerd zijn op een buitencontractuele aansprakelijkheid

 • een bedrag tot 15.000 euro bij insolvabiliteit van de aansprakelijke derde, en een voorschot tot 20.000 euro op de schadevergoeding bij een burgerlijk verhaal

 • in die landen waar de waarborg ‘Rechtsbijstand Uitbating’ van toepassing is

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • geschillen die enkel en alleen contractueel zijn

 • boetes en transacties met het openbaar ministerie

 • schade die voortvloeit uit oneerlijke concurrentie of de aantasting van intellectuele rechten: bedrijfsnaam, productmerk, vergunningen en patenten, auteursrechten…

 • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit financiële verrichtingen, misbruik van vertrouwen, oplichterij en bedriegerij, valsheid in geschrifte, laster en eerroof

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract afsluit, lees eerst volgend

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel,
KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

En wat bij schade?

Dringende bijstand? Schade aangeven? Ons team staat voor u klaar. We helpen u graag.

Contacteer ons

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Interessant voor u

 • BA objectieve brand en ontploffing

  Een verplichte verzekering wanneer u een zaak uitbaat die publiek toegankelijk is, die de slachtoffers van een ramp vergoedt.

  Ontdek deze verzekering

 • BA Onderneming

  Een all-in-one aansprakelijkheidsverzekering met de waarborgen Uitbating, Toevertrouwde goederen en Na levering.

  Ontdek deze verzekering

 • BA Bouw

  Een specifieke aansprakelijkheidsverzekering op maat van de bouwsector, voor een optimale bescherming.

  Ontdek deze verzekering

 • BA (para)medische beroepen

  Arts, verpleegkundige, schoonheidsspecialist … Een complete dekking, soms verplicht, van uw beroepsaansprakelijkheid.

  Ontdek deze verzekering

Wettelijke informatie

De Rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringsproduct van AG waarvan het beheer is toevertrouwd aan een gespecialiseerde entiteit, Providis, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Het gaat om een verzekeringscontract naar Belgisch recht dat wordt onderschreven voor één jaar met stilzwijgende verlenging, behalve wanneer een van de partijen zich er minstens drie maanden voor het einde van het contract volgens de wettelijke vormen tegen verzet. De rechtsbijstandsverzekering wordt aangeboden als aanvullende waarborg bij het contract BA uitbating.

Providis is een aparte dienst van AG verantwoordelijk voor het beheer van de schaderegeling van de tak verzekeringen rechtsbijstand, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 betreffende de verzekeringen rechtsbijstand.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: