VERZEKEREN

Objectieve aansprakelijkheid brand- en ontploffingsverzekering

PRAKTISCH

BA zonder fout dekt …

Restaurant, hotel, winkel, … Wie een publieke ruimte uitbaat, verzekert zich voor objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing in de zaak. Zo worden medische kosten en schade van uw klanten en bezoekers vergoed. Ook al treft u geen schuld.

UW VOORDELEN

Voor u en uw klanten

Deze verzekering is bij wet verplicht. In geval van schade, voorkomt u een financiële ramp en kan uw zaak openblijven. De slachtoffers worden steeds vergoed, dankzij de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Uitbater van een publieke ruimte? Vraag uw adviseur naar een offerte op maat van uw zaak en activiteit voor de Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Uw wettelijke bescherming

Restaurant, fitness, cinema, …  bij brand of ontploffing in een publieke ruimte, bent u als uitbater verplicht alle slachtoffers te vergoeden. Ook al treft u geen schuld.

Die kosten kunnen al gauw zeer hoog oplopen. Dankzij de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid kunt u zo’n financiële ramp vermijden. En worden medische kosten en schade van uw slachtoffers, in uw plaats gedekt.

Brand of ontploffing: verzeker uw verantwoordelijkheid

Met deze verzekering respecteert u de wet en neemt u uw verantwoordelijkheid. De slachtoffers – uw klanten – worden snel en correct vergoed.

Verplichte verzekering

De Objectieve Aansprakelijkheid is bij wet verplicht. Zonder deze verzekering:

 • krijgt u geen uitbatingsvergunning
 • riskeert u boetes en sluiting van uw zaak

Vergoeding voor slachtoffers

Maakt u ooit een brand of ontploffing mee in uw zaak, dan kunt u gerust zijn dat deze verzekering de slachtoffers - en dus uw klanten en bezoekers - zal vergoeden.

Schade en medische kosten

Met deze verzekering dekt u zowel lichamelijke als materiële schade van slachtoffers.

Waarom en voor wie?

Wat is objectieve aansprakelijkheid?

De verzekering kadert binnen de risico-aansprakelijkheid. Elk slachtoffer kan een vergoeding eisen voor schade zonder bewijs van een fout aan uw kant.

Wat is een publieke ruimte?

Restaurant en café vanaf 50 m². Fitness, rusthuis, en winkel vanaf 1.000 m². En uw zaak? Staat uw zaak op deze lijst van publieke ruimtes? Dan is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing bij wet verplicht.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • uw objectieve burgerlijke aansprakelijkheid. Bij brand of ontploffing in uw zaak bent u altijd aansprakelijk, zelfs zonder dat u schuld treft

 • reddingkosten en erelonen van advocaat of deskundige

 • materiële schade tot € 1.155.286* per schadegeval

 • lichamelijke schade tot € 23.105.725* per schadegeval

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • schade, door u met opzet veroorzaakt

 • schade, door een grote fout: als u een ernstige overtreding van veiligheidsregels begaat veiligheidsregels, van de wet of van regels eigen aan uw beroepsactiviteit

 • schade, al gedekt door de objectieve aansprakelijkheid van een huurder, bewoner of onopzettelijke schade, die zich voortzet bij bv. buren.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Alle details over de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden. In de infofiche ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Die zijn gratis verkrijgbaar in uw kantoor. Vraag een offerte aan uw adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Meer weten?

Voor u deze verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing afsluit, lees a.u.b. eerst de

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Hulp nodig bij schade?

Schade-aangifte doen? Pechhulp of dringende bijstand na een ongeval nodig?

Contacteer ons

UW WETTELIJKE BESCHERMING

in drie stappen

1

Uw wettelijke plicht?

Ga na of u aansprakelijk bent bij brand en ontploffing in uw zaak.

2

Contacteer ons

Vraag uw adviseur naar de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing.

3

Vraag uw offerte aan

Krijg een voorstel op maat van uw zaak, beroepsactiviteit en omstandigheden.

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Ook interessant voor u

 • BA Onderneming

  Een all-in-one aansprakelijkheidsverzekering met de waarborgen Uitbating, Toevertrouwde goederen en Na levering.

  Ontdek deze verzekering

 • BA Bouw

  Een specifieke aansprakelijkheidsverzekering op maat van de bouwsector, voor een optimale bescherming.

  Ontdek deze verzekering

 • BA (para)medische beroepen

  Arts, verpleegkundige, schoonheidsspecialist … Een complete dekking, soms verplicht, van uw beroepsaansprakelijkheid.

  Ontdek deze verzekering

 • Rechtsbijstand Uitbating

  Men vraagt u schade te vergoeden, u wordt voor de rechter gedaagd… Dankzij deze verzekering bent u juridisch beschermd.

  Ontdek deze verzekering

Wettelijke informatie

Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing is een aansprakelijkheidsverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt voor één jaar afgesloten en stilzwijgend verlengd voor eenzelfde looptijd.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: