VERZEKEREN

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

PRAKTISCH

Uw aansprakelijkheid verzekerd

U heeft iemand schade berokkend tijdens het uitoefenen van uw professionele activiteit en u wordt aansprakelijk gesteld?

De verzekering BA Onderneming* vergoedt de persoon die schade heeft geleden en beschermt zo het vermogen van uw bedrijf.

UW VOORDELEN

Met drie BA waarborgen

Hoge verzekerde kapitalen, aangevuld met een erg ruime dekking dankzij de verschillende BA waarborgen. Alles in één enkel contract, op maat van uw beroepsactiviteit.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat  om uw bedrijfsaansprakelijkheid te verzekeren? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Uw aansprakelijkheid verzekerd

Het is soms snel gebeurd: u berokkent anderen schade tijdens het uitoefenen van uw activiteit. Heeft u een fout gemaakt, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

U moet de schade vergoeden, een kost die aardig kan oplopen en zwaar kan doorwegen op het vermogen van uw bedrijf.

Gelukkig is er de verzekering BA Onderneming*, die u hiertegen beschermt en die de persoon die schade heeft geleden vergoedt in uw plaats.

BA waarborgen voor een maximale dekking

Eén enkele bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die tal van situaties dekt en hoge maximumbedragen: onderneem met een gerust gemoed.

Een BA verzekering op maat

Bovenop de waarborg BA Uitbating, standaard inbegrepen in uw contract, kiest u de bescherming die u echt nodig heeft, met de waarborgen BA Toevertrouwde goederen, Na levering of BA Beroep.

In tal van situaties

Schade aan dienstvoertuigen, beschadiging door brand of verontreiniging, diefstal door een medewerker… Uw aansprakelijkheid is gedekt door de BA Onderneming*.

Voor nevenactiviteiten

Uw BA verzekering dekt ook alle nevenactiviteiten die verband houden met uw hoofdactiviteit, zoals de organisatie van en deelname aan markten of beurzen. Van voorbereiding tot afbraak.

Hoge verzekerde kapitalen

Dankzij een hoge basisdekking op maat van uw activiteit bent u optimaal beschermd. En u kunt steeds, indien u dit nodig acht, de verzekerde bedragen optrekken.

Dekkingen en waarborgen

BA Uitbating

Deze waarborg is standaard inbegrepen in uw contract BA Onderneming* en dekt uw extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade berokkend aan derden door u of diegenen die voor u werken.

BA Toevertrouwde goederen

Gereedschap dat u heeft gehuurd, liep schade op? U heeft een voorwerp dat men u heeft toevertrouwd voor werken, beschadigd? De waarborg Toevertrouwde goederen dekt de kosten van deze schade.

BA Na levering

U heeft uw producten geleverd of uw werken uitgevoerd en na afloop is er sprake van schade? De waarborg Na levering dekt uw contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.

BA Beroep

U biedt een eerder intellectuele dienstverlening, zonder levering van goederen of uitvoering van materiële werken? Met deze waarborg dekt uw extracontractuele aansprakelijkheid voor schade berokkend aan derden.

BA Onderneming: enkele voorbeelden

Een reclamepaneel blesseert een voorbijganger

U plaatst een reclamepaneel. Echter, een onderdeel valt naar beneden en blesseert een voorbijganger.

De waarborg Uitbating dekt de medische kosten en de kosten ten gevolge van een eventuele werkonderbreking.

Een gedwongen evacuatie

U installeert een kraan om een machine te verplaatsen en ze dreigt om te vallen. De omgeving wordt geëvacueerd.

De waarborg Uitbating dekt het inkomstenverlies van de naburige winkels die hun deuren moeten sluiten.

Een beschadigde machine

U bent aan het werk bij een klant en beschadigt een machine nodig voor de productie.

De waarborg Uitbating dekt de herstelling van de machine en de kosten ten gevolge van de stilstand.

Een smartphone valt en is stuk

Een klant heeft u zijn of haar smartphone toevertrouwd om een onderdeel te vervangen. Het toestel glijdt uit uw handen, valt op de grond en is stuk.

De waarborg BA Toevertrouwde goederen dekt de vergoeding van het toestel.

Waterschade na installatie van een vaatwas

U installeert een vaatwasmachine bij een klant. Enige tijd later komt de wateraansluiting los, waardoor een deel van het huis onder water komt te staan.

De waarborg BA Na levering vergoedt de opgelopen waterschade.

Een softwarefout

Bij de ontwikkeling van software op maat sluipt een fout waardoor de dienstverlening van de klant hinder ondervindt. De waarborg BA Beroep komt tussen als de klant een vergoeding eist.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • schade berokkend aan derden door goederen of werknemers in het kader van uw professionele activiteit

 • schade aan goederen die u werden toevertrouwd, bijvoorbeeld voor onderhoud of als gereedschap

 • schade veroorzaakt door uw producten na levering of door uw werken na uitvoering

 • schade wereldwijd, maar voor de Verenigde Staten en Canada heeft u vooraf een formele goedkeuring nodig

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • schade met opzet veroorzaakt door een bedrijfsleider of veroorzaakt in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand

 • schade, bij BA Uitbating, door goederen van uw onderneming die niet dienen voor de exploitatie, bijv. een onroerend goed aangekocht als belegging

 • vervanging of herstelling, bij BA Na levering, van producten of geleverde producten of werken die een gebrek vertonen

 • schade, bij BA Toevertrouwde goederen, aan goederen die op dit moment nog steeds feitelijk in uw bezit zijn

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Op de infofiche staan de belangrijkste kenmerken van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vermeld. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract BA Onderneming afsluit, lees eerst deze documenten

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

En wat bij schade?

Schade aangeven? Ons team staat voor u klaar. We helpen u graag.

Contacteer ons

BESCHERM UW ONDERNEMING

Sluit uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af in drie stappen.

1

Bekijk uw dekking

Maak een inventaris van de verzekeringen die uw onderneming heeft.

2

Contacteer ons

We bekijken samen hoe we de BA van uw onderneming kunnen beschermen, volgens uw specifieke activiteiten en behoeften.

3

Vraag uw offerte aan

Ontvang een persoonlijk voorstel van een contract BA Onderneming op maat van uw bedrijf.

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Ook interessant voor u

 • BA objectieve brand en ontploffing

  Een verplichte verzekering wanneer u een zaak uitbaat die publiekelijk  toegankelijk is, die slachtoffers van brand en ontploffing in uw zaak dekt.

  Ontdek deze verzekering

 • BA Bouw

  Een specifieke aansprakelijkheidsverzekering op maat van de bouwsector, voor een optimale bescherming.

  Ontdek BA Verzekering Bouw

 • BA (para)medische beroepen

  Arts, verpleegkundige, schoonheidsspecialist… Een complete dekking, soms verplicht, van uw beroepsaansprakelijkheid.

  Ontdek deze verzekering

 • Rechtsbijstand Uitbating

  Men vraagt u schade te vergoeden, u wordt voor de rechter gedaagd… Dankzij deze verzekering bent u juridisch beschermd.

  Ontdek deze verzekering

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: