VERZEKEREN

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

PRAKTISCH

Bescherm uw inkomen

Een sportongeval? Langdurig ziek? Als u niet kunt werken, hebt u minder inkomsten. Uw vaste kosten en gezinsuitgaven lopen echter wél door. De Verzekering Gewaarborgd Inkomen* beschermt uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval.

UW VOORDELEN

Op maat van uw behoeften

Uw professionele inkomen als zelfstandige beschermen, de omzet van uw vennootschap verzekeren of de afbetalingen van een krediet indekken. Afhankelijk van uw noden, kiest u de formule met bijhorende voorwaarden die het best bij uw situatie past.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat om uw inkomen te beschermen bij arbeidsongeschiktheid? Contacteer uw persoonlijke relatiebeheerder of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Bescherm uw inkomen

Arbeidsongeschiktheid leidt tot een verlies of vermindering van uw omzet of professionele inkomsten. De continuïteit van uw onderneming kan daardoor in het gedrang komen.

De Verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt u tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U ontvangt maandelijks ofwel een vaste rente, ofwel een herwaardeerbare rente die jaarlijks geïndexeerd wordt.

Zo blijft u aan al uw verplichtingen voldoen en behoudt u uw levensstandaard en die van uw gezin.

Een dekking op maat

Ontdek de vele voordelen van de Verzekering Gewaarborgd Inkomen voor u en uw bedrijf.

Op maat van uw activiteit

U kunt kiezen om u bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte en/of ongeval te verzekeren voor:

 • het inkomen van de verzekerde
 • de omzet van de vennootschap
 • afbetalingen van een krediet

Een flexibele formule

Kies voor een:

 • dekking bij ziekte of dekking bij ziekte én ongevallen
 • eigenrisicotermijn van 30 of 90 dagen
 • vaste of herwaardeerbare rente (jaarlijkse indexatie)
 • jaarlijkse of maandelijkse premie

Een evenwichtige premie

De premie is afhankelijk van de gekozen formule en persoonlijke factoren (leeftijd, aard van de beroepsactiviteit …) en is onder bepaalde voorwaarden fiscaal vrijgesteld als beroepskost.

Een uitgebreide dekking

Zolang u arbeidsongeschikt bent, krijgt u na de wachttijd een tegemoetkoming. En dat bij elk type van arbeidsongeschiktheid: korte duur, permanent, geheel of gedeeltelijk. 

Een aangepaste vergoeding

U krijgt een uitkering vanaf 25% arbeidsongeschiktheid en naargelang het effectieve percentage. Vanaf 66% arbeidsongeschiktheid krijgt u de volle 100% van de verzekerde rente.

Speciaal voor zorgverleners

Als geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesist, logopedist of zelfstandig verpleegkundige kunt u uw RIZIV-bijdragen besteden aan uw Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • een verlies of een vermindering van professionele inkomsten als gevolg van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of een ongeval van de verzekerde

 • een verlies of een vermindering van omzet van de vennootschap als gevolg van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval van de verzekerde bedrijfsleider, die alleen verantwoordelijk is voor minstens 95% van het omzetcijfer in de vennootschap

 • de onmogelijkheid om een ​investeringskrediet, hypothecair krediet of consumentenkrediet af te betalen als gevolg van een erkende arbeidsongeschiktheid van verzekerde en na ziekte en/of ongeval.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • een arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25%

 • een fysiologische arbeidsongeschiktheid, zonder economische ongeschiktheid

 • plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging en vooraf bestaande aandoeningen.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Alle details over de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden. In de infofiche ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Die zijn gratis verkrijgbaar in uw kantoor. Vraag een offerte aan uw adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract afsluit, lees eerst deze documenten:

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Aangifte van een arbeidsongeschiktheid?

Hebt u vragen over uw polis of over een lopend schadegeval? Ons team staat voor u klaar.

Contacteer ons

Graag een offerte op maat van uw eenmanszaak of bedrijf?Maak een afspraak

Beter beschermd ondernemen

 • Waarborgen bij pensioen

  Kies aanvullende waarborgen naar keuze voor overlijden, invaliditeit en arbeidsongeschiktheid bij uw pensioenverzekering.

  Lees meer

 • Formule 24

  Bescherm uzelf 24/7 in geval van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en overlijden met deze ongevallenverzekering.

  Lees meer

 • Pack arbeidsongevallen+

  Kies extra bescherming voor u, uw vennoten en bedrijf, bij de verplichte ongevallenverzekering voor uw personeel.

  Lees meer

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: