VERZEKEREN

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal voor ondernemers

PRAKTISCH

Bescherm uw dierbaren en onderneming

Uw familie en onderneming beschermen: vindt ook u dat het allerbelangrijkste? Met de tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal bespaart u uw naasten alvast heel wat financiële zorgen als u komt te overlijden.

UW VOORDELEN

Een levensverzekering op maat

We zijn allemaal verschillend. Een levensverzekering garandeert u dan ook grote flexibiliteit. Zo beantwoordt ze aan al uw wensen en noden.

MEER INFO

Maak een afspraak met uw adviseur

Op zoek naar advies op maat  voor uw levensverzekering? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Eén levensverzekering voor al uw wensen

Met de Tijdelijke Levensverzekering met vast kapitaal beschermt u zowel uw familie als uw onderneming.

Bescherm uw familie

Heeft uw overlijden een serieuze impact op de levensstandaard van uw gezin? Een overlijdensverzekering met vast kapitaal, beschermt uw naasten tegen financiële problemen indien uw inkomen zou wegvallen.

Verzeker de continuïteit van uw onderneming

Indien u als bedrijfsleider komt te overlijden, kan dit een impact hebben op het voortbestaan van uw onderneming. Met het uitbetaalde kapitaal, kan uw (professionele of privé) partner de nodige maatregelen treffen om het beheer van uw bedrijf te garanderen, de overname van de aandelen te financieren …

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • De uitbetaling van een vooraf bepaald kapitaal aan de begunstigde indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract.

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • Het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering

 • het overlijden als gevolg van zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de onderschrijving

 • het overlijden van de verzekerde, in België, als gevolg van een (burger)oorlog

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • U kunt de volledige waarborgen nalezen in de algemene voorwaarden van onze producten. Die zijn gratis beschikbaar via de link hieronder, in onze kantoren en op aanvraag bij onze adviseurs van het Easy Banking Centre via  02 433 43 31.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

 

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Specifieke andere noden?

Verzeker een hoger kapitaal met Premium Life Protection van AG

Premium Life Protection is een overlijdensverzekering tak 21 van AG Insurance, naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd en is bestemd voor het verzekeren van een kapitaal vanaf 500.000 euro.

Met de Premium Life Protection verzekering stemt u uw premie af op uw wensen en kiest u zelf de begunstigde van de verzekering. Zo wint u aan gemoedsrust met een levensverzekering op maat van uw specifieke behoeften.

De voornaamste gedekte en niet-gedekte risico’s zijn dezelfde als deze van de Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal.

Meer weten

Meer weten?

In deze documenten vindt u meer informatie over Premium Life Protection:

Maak voor meer info een afspraak met uw adviseur.

Ook interessant voor u

 • Schuldsaldoverzekering

  Deze verzekering met afnemend kapitaal kan gekozen worden om een krediet in te dekken tegen overlijden. Hierbij daalt het gedekte bedrag in kapitaal recht evenredig met het afnemend uitstaand kredietsaldo.

  Ontdek de Schuldsaldoverzekering

 • VAPZ

  Het fiscaal voordelige Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een must voor elke ondernemer, met of zonder vennootschap. Ook voor starters. Het is nooit te vroeg om aan uw pensioen te denken.

  Ontdek Pension Invest Plan

 • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen - POZ

  Vul uw VAPZ aan met een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen, de tegenhanger van de IPT voor eenmanszaken. U geniet onder voorwaarden 30% belastingvermindering op uw stortingen.

  Ontdek POZ

Wettelijke informatie

Tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal (tak 21) is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd en is bestemd voor het verzekeren van kapitaal tot 499.999 euro.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: