VERZEKEREN

Professionele Schuldsaldoverzekering

PRAKTISCH

Bescherm u tegen de financiële gevolgen van overlijden

Ging u een professioneel krediet aan om uw activiteiten uit te breiden of voor de aankoop van een onroerend goed? De professionele Schuldsaldoverzekering van AG beschermt uw naasten. Als u overlijdt voor de volledige terugbetaling van het krediet, neemt de verzekering de terugbetaling van die schuld over.

UW VOORDELEN

Drie premieformules voor meer flexibiliteit

U hebt de keuze uit drie formules voor de betaling van de premie van uw professionele Schuldsaldoverzekering. Naargelang uw budget, uw fiscale opportuniteiten, enz. kiest u de formule die het beste bij u past: een eenmalige, periodieke of risicopremie.

MEER INFO

Contacteer ons

Voor meer info of om deze verzekering af te sluiten, kunt u terecht bij uw adviseur, uw kantoor of het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31. Of maak online een afspraak via de knop op deze pagina.

Drie premieformules

Een eenmalige, periodieke of risicopremie? U kiest de formule die het beste bij u past.

Eenmalige premie

U betaalt onmiddellijk de totale premie. Zo behaalt u mogelijk onmiddellijk een groot fiscaal voordeel, en bent u meteen voor de hele duurtijd van uw krediet verzekerd.

Periodieke premies

U splitst uw totaalpremie op in een aantal jaarlijkse schijven. U bepaalt zo zelf de budgettaire en de fiscale impact.

Risicopremies

Bij de Schuldsaldoverzekering 'met risicopremies' betaalt u de hele looptijd van de verzekering een jaarlijkse premie. Zo spreidt u de kost maximaal.

De omvang van uw bescherming

Wat zijn de gedekte risico’s?

 • De professionele Schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering met afnemend verzekerd kapitaal. Ze voorziet de uitbetaling van een vooraf bepaald ‘overlijdenskapitaal’ aan de begunstigde aangeduid door de verzekeringsnemer in geval van overlijden van de verzekerde voor het einde van het contract. Bij het afsluiten van de verzekering wordt een kapitaalaflossingsplan opgesteld.

 • De professionele Schuldsaldoverzekering is in principe gelinkt aan een (investerings)krediet en vergoedt geheel of gedeeltelijk het openstaande saldo van een krediet bij het overlijden van de verzekeringsnemer. Vandaar dat het verzekerde kapitaal proportioneel afneemt ten opzichte van het openstaande kredietsaldo (‘het afschrijvingsplan’).

 • Het overlijden van de verzekerde, ongeacht het land waar het zich voordoet, moet vallen onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering.

Wat zijn de niet-gedekte risico’s?

Is altijd uitgesloten van dekking:
 • het overlijden van de verzekeringnemer door een opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van het contract

 • het overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract

 • het overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog

Meer over de gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene voorwaarden en in het Informatiedocument. U kunt deze gratis opvragen onderaan de pagina, in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

In deze documenten vindt u meer informatie over de professionele Schuldsaldoverzekering:

De professionele Schuldsaldoverzekering is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor een overeengekomen looptijd. Deze tak 21 overlijdensverzekering naar Belgisch recht wordt op de markt gebracht door AG en verdeeld door BNP Paribas Fortis.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Wilt u meer informatie of advies op maat?Maak online een afspraak

Ook interessant voor u

 • Overlijdensverzekering vast kapitaal

  Bescherm de levensstandaard van uw naasten met de uitkering van een vooraf bepaald vast kapitaal bij uw overlijden.

  Meer weten

 • Gewaarborgd inkomen

  Bescherm uw inkomsten dankzij deze verzekering. Bij arbeidsongeschiktheid geniet elke maand een extra uitkering, bovenop de wettelijke.

  Meer weten

 • Waarborg in een pensioenplan

  Kies een facultatieve overlijdensdekking in uw pensioensverzekering. Uw begunstigden ontvangen een vast minimumkapitaal bovenop de reserve in uw contract.

  Ontdek er alles over

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: