VERZEKEREN

Professionele Schuldsaldoverzekering

PRAKTISCH

Bescherm u tegen de financiële gevolgen van overlijden

Ging u een professioneel krediet aan om uw activiteiten uit te breiden of voor de aankoop van een onroerend goed? De professionele Schuldsaldoverzekering van AG beschermt uw naasten. Als u overlijdt voor de volledige terugbetaling van het krediet, neemt de verzekering de terugbetaling van die schuld over.

UW VOORDELEN

Drie premieformules voor meer flexibiliteit

U hebt de keuze uit drie formules voor de betaling van de premie van uw professionele Schuldsaldoverzekering. Naargelang uw budget, uw fiscale opportuniteiten, enz. kiest u de formule die het beste bij u past: een eenmalige, periodieke of risicopremie.

MEER INFO

Contacteer ons

Voor meer info of om deze verzekering af te sluiten, kunt u terecht bij uw adviseur, uw kantoor of het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31. Of maak online een afspraak via de knop op deze pagina.

Drie premieformules

Een eenmalige, periodieke of risicopremie? U kiest de formule die het beste bij u past.

Eenmalige premie

U betaalt onmiddellijk de totale premie. Zo behaalt u mogelijk onmiddellijk een groot fiscaal voordeel, en bent u meteen voor de hele duurtijd van uw krediet verzekerd.

Periodieke premies

U splitst uw totaalpremie op in een aantal jaarlijkse schijven. U bepaalt zo zelf de budgettaire en de fiscale impact.

Risicopremies

Bij de Schuldsaldoverzekering 'met risicopremies' betaalt u de hele looptijd van de verzekering een jaarlijkse premie. Zo spreidt u de kost maximaal.

De omvang van uw bescherming

Wat zijn de gedekte risico’s?

 • De Schuldsaldoverzekering dekt een afnemend kapitaal in geval van overlijden van de verzekeringnemer voor het einde van het contract. Bij het afsluiten van de verzekering wordt een kapitaalaflossingsplan opgesteld

 • De Schuldsaldoverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk het openstaande saldo van een krediet bij het overlijden van de verzekeringnemer

 • De Schuldsaldoverzekering dekt elk overlijden dat onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering valt

Wat zijn de niet-gedekte risico’s?

Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde
 • het overlijden van de verzekeringnemer door een opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van het contract

 • het overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract

 • het overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog

Meer over de gedekte en niet-gedekte risico’s

 • De bovenstaande lijst met dekkingen en uitzonderingen is niet volledig.

  We nodigen u uit om alle details na te lezen in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die krijgen in elk kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy Banking Centre op 02 762 20 00.

Meer weten?

In deze documenten vindt u meer informatie over de professionele Schuldsaldoverzekering:

De professionele Schuldsaldoverzekering is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor een overeengekomen looptijd. Deze tak 21 overlijdensverzekering naar Belgisch recht wordt op de markt gebracht door AG en verdeeld door BNP Paribas Fortis.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, Tel.: 02 228 72 18, e-mail: klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via het online formulier op www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel.: 02 547 58 71, Fax: 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be.

Wilt u meer informatie of advies op maat?Maak online een afspraak

Ook interessant voor u

 • Overlijdensverzekering vast kapitaal

  Bescherm de levensstandaard van uw naasten met de uitkering van een vooraf bepaald vast kapitaal bij uw overlijden.

  Meer weten

 • Gewaarborgd inkomen

  Bescherm uw inkomsten dankzij deze verzekering. Bij arbeidsongeschiktheid geniet elke maand een extra uitkering, bovenop de wettelijke.

  Meer weten

 • Waarborg in een pensioenplan

  Kies een facultatieve overlijdensdekking in uw pensioensverzekering. Uw begunstigden ontvangen een vast minimumkapitaal bovenop de reserve in uw contract.

  Ontdek er alles over

Wettelijke informatie

De Schuldsaldoverzekering is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor een overeengekomen looptijd. Deze tak 21 overlijdensverzekering naar Belgisch recht wordt op de markt gebracht door AG nv en verdeeld door BNP Paribas Fortis nv.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: