VERZEKEREN

Premium Life Protection van AG voor ondernemers

PRAKTISCH

Bescherm uw dierbaren en uw onderneming

Als u plots komt te overlijden, is het belangrijk om uw gezin te beschermen en het voortbestaan van uw onderneming te verzekeren. Reken hiervoor op de Premium Life Protection* verzekering.

UW VOORDELEN

Soepelheid en flexibiliteit

We zijn allemaal verschillend. Levensverzekeringen garanderen u een grote flexibiliteit en beantwoorden zo aan al uw wensen en noden.

MEER INFO

Maak een afspraak

Op zoek naar advies over levensverzekeringen? Contacteer uw kantoor of uw adviseur voor een afspraak via videogesprek.

Verzeker een kapitaal vanaf 500.000 euro

De Premium Life Protection verzekering garandeert de uitbetaling van een kapitaal bij overlijden van de verzekerde tijdens de gedekte looptijd. U kiest zelf het bedrag van het verzekerde kapitaal, met een minimum van 500.000 euro. Dit bedrag blijft ongewijzigd gedurende de volledige looptijd van het contract.

Een levensverzekering op maat van wat u nodig hebt

Een levensverzekering afsluiten betekent uw dierbaren beschermen, op tal van vlakken.

Bescherm uw gezin

Als u plots komt te overlijden, zou dat een grote impact hebben op het gezinsbudget? Door een Premium Life Protection verzekering af te sluiten, beschermt u uw gezin tegen de financiële gevolgen van het wegvallen van uw inkomen.

Verzeker de continuïteit van uw onderneming

Het overlijden van u als bedrijfsleider heeft mogelijks gevolgen voor het voortbestaan van uw onderneming. Met het uitbetaalde kapitaal, kan uw professionele partner of echtgeno(o)t(e) de nodige maatregelen treffen om het beheer van uw bedrijf te garanderen of de overname van de aandelen te financieren.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

  • de uitbetaling van een vooraf bepaald kapitaal van minstens 500.000 euro aan de begunstigde aangeduid door de verzekerde, indien deze laatste overlijdt voor de einddatum van het contract

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

  • het overlijden van de verzekerde veroorzaakt door opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering

  • het overlijden als gevolg van zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de onderschrijving

  • het overlijden van de verzekerde, in België, als gevolg van een (burger)oorlog

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

  • De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument onderaan deze pagina ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Wilt u een voorstel op maat, contacteer dan uw adviseur via uw kantoor, PrivilegeConnect of uw Private Banking Center.

Meer weten?

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel. Tel. 02 228 72 18, e-mail klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via het online formulier op www.bnpparibasfortis.be.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel. 02 547 58 71, fax : 02 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.

Specifieke andere noden?

Verzeker een lager kapitaal

Om een kapitaal te verzekeren lager dan 500.000 euro, kunt u een tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal afsluiten. Die laat u toe om uw premie af te stemmen op uw wensen en zelf de begunstigde van uw verzekering te kiezen. Zo wint u aan gemoedsrust met een levensverzekering op maat van uw specifieke behoeften.

De tijdelijke overlijdensverzekering met vast kapitaal (tak 21) is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd en is bestemd voor het verzekeren van een kapitaal lager dan 500.000 euro.

Meer weten

Wettelijke informatie

AG Insurance nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be - info@aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: